Bankacılık

Bağımsız Denetim Şirketleri Ne İş Yapar?

Bağımsız Denetimler gün geçtikçe hayatımızın önemli bir yerini almaya başlamıştır. Peki Bağımsız Denetim Şirketleri Ne İş Yapar?

Bağımsız Denetim Şirketleri

Bağımsız denetim; ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade eder.

Bu kapsamda ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali tablo ve raporlarının dış denetimi ile görevlendirilecek kuruluşlar ise bağımsız denetleme kuruluşlarıdır.

Bağımsız Denetim Şirketleri Ne İş Yapar?, Bir Finansçı

Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının, kamuya duyurulacak veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek malî tabloları, muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygun olmalıdır. Tablolara ait bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği olduğu gibi yansıtıp yansıtmadığının kontrolü, bağımsız denetimin konusudur.

Bağımsız denetim, denetim ilke ve kurallarına göre defter, kayıt ve belgelerin denetçiler tarafından incelenmesi ve belirlenen verilerin rapor edilmesiyle gerçekleşir. Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların malî tablo ve raporlarının dış denetimi ile görevlendirilen kuruluşlar ise, bağımsız denetleme kuruluşlarıdır.

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. 2018 yılında yapılacak Bağımsız Denetçilik Sınavları 13 Mayıs 2018 ve 11 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.
   Detaylar için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu takip etmelisiniz.

 1. Kurul, yapacağı kalite kontrol ve denetim çalışmalarının sonuçlarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bildirir.

 2. Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağı belirlendi.

  1- Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenleme ve denetimine tabi şirketler,
  2- Piyasalarda işlem gören ya da işlem görmeleri amacıyla SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
  3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler,
  4- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
  5- Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler,
  6- Lisanslı depo işletmeleri ile umumi mağazalar,
  7- Ulusal televizyon yayını yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu