Kategoriler
Muhasebe

Fiyat Nedir? Nasıl Belirlenir, Kriterler Nelerdir?

Fiyat Nedir? Bir ürün veya hizmetin değerinin parasal ifadesine Fiyat denir. Genel anlamda fiyat, ürün veya hizmetin maliyetinin üzerine belirli bir kar marjı eklenmesiyle elde edilir. Fiyatlama, bir ürün veya hizmetin, maliyet ve kar unsurları ile birlikte, toplam değerinin belirlenmesi sürecidir. Fiyat Nasıl Belirlenir? Fiyat piyasada belirlenir. Fiyat üzerinde hâkimiyet söz konusu olmayınca, kârı artırmak […]

Kategoriler
Muhasebe

Gelir Tablosu ve Nazım Hesapları İşleyişi

Gelir Tablosu Hesapları ve Nazım Hesapları işleyişi nedir, nasıl çalışır? Mali nitelikli işlemin çift taraflı kayıt sistemi hakkında detaylar. Gelir Tablosu Hesapları İşleyiş Prensibi Gelir hesapları özkaynağı artırıcı nitelikte olmaları dolayısıyla pasif karakterli hesaplar gibi, gider hesapları ise özkaynağı azaltıcı nitelikte olmaları dolayısıyla aktif karakterli hesaplar gibi çalışır. Gelir hesapları alacak taraftan çalışmaya başlar ve […]

Kategoriler
Muhasebe

Bilanço Hesapları ve İşleyiş Prensibi

Bilanço hesapları; Daha önce de belirtildiği gibi, bilanço, varlıklar ve kaynaklar olmak üzere iki bölümden oluşur ve bilançonun varlık kısmına aktif, kaynak kısmına pasif denir. Bilanço Hesapları Varlık Hesapları (Aktif Hesaplar) Muhasebede varlık terimi, işletmenin sağladığı yabancı kaynaklar ve özkaynaklar karşılığında elde edilen maddi ve maddi olmayan değerlerin bütününü anlatır. Varlıklar, işletmeye sağlanan kaynakların yatırıldığı […]

Kategoriler
Muhasebe

Muhasebede Temel Mali Tablolar

Muhasebenin tanımında belirtilen raporlama işlevinin belirli aralıklarla yerine getirilmesiyle oluşturulan temel mali tablolar, işletme sahiplerine, kredi verenlere, işletmeye ortak olmayı düşünenlere ve diğer ilgililere işletmenin mali ve iktisadi durumu ve geleceği hakkında bilgi vermektedir. Muhasebe bilgi sistemince üretilen veya hazırlanan mali tablolar; Bilanço, Gelir tablosu, Nakit akım tablosu, Satışların maliyeti tablosu, Fon akım tablosu, Öz […]

Kategoriler
Muhasebe

Muhasebenin Bölümleri-Türleri Nelerdir?

Muhasebe; Genel muhasebe, Maliyet muhasebesi, Yönetim muhasebesi olmak üzere üçe ayrılır. Muhasebenin türleri olan ihtisas muhasebeleri olarak isimlendirilen banka muhasebesi, inşaat muhasebesi, konaklama tesisleri muhasebesi vb. uygulamalarda da muhasebenin bu üç bölümünden yararlanır. Muhasebenin Türleri 1. Genel Muhasebe Genel Muhasebe; kıymetlerin, işlemlerin ve sonuçların izlerini sürekli olarak saklayan yazılı bir bellektir. Genel muhasebede bilgiler, hiç […]