Muhasebe

Muhasebe Nedir? Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?

Tüm hayatımızda yer etmiş ve olmazsa olmaz muhasebe nedir, muhasebenin temel kavramları nelerdir konusunu bir de birfinansci ile paylaşın.

A. Muhasebe Nedir?

Bir işletmeye ait kaynakların nelerden oluştuğunu, bu kaynakların ne şekilde kullanıldığını, işletmenin faaliyetleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve işletmenin finansal durumunu açıklayan bir bilgi sistemidir.

B. Muhasebenin Temel Kavramları

 1. Sosyal Sorumluluk: Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve mali tabloların hazırlanmasında, seçilen muhasebe kavramlarına ve yayımlanmış olan muhasebe standartlarına uygun hareket edilmelidir.
 2. Kişilik: Bir işletmenin sahiplerinden ve diğer ilgililerden ayrı, bağımsız bir kişiliği vardır. İşletme kendi adına borçlanır, harcama yapar ya da gelir elde eder.
 3. Süreklilik: Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder.
 4. Dönemsellik: İşletmelerin faaliyetlerinin sonsuza kadar süreceği kabul edilmekle birlikte, faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde belli bir dönem esas alınır ve işletme kâr ya da zararı bu dönem itibariyle hesaplanır.
 5. Parayla Ölçülme: Ekonomik olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçüyle yansıtılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu olay ve işlemler hakkında anlamlı bir bilgi edinmek mümkün olmaz. Muhasebede kullanılan ortak ölçü, ulusal para birimidir.
 6. Maliyet Esası: Bu kavram gereğince, nakit ve alacaklar dışındaki bütün aktifler ile bütün giderler elde edilme maliyetleri ile muhasebeleştirilir.
 7. Tarafsızlık ve Belgelendirme: Muhasebe kayıtlarının dayanağı gerçek durumu yansı-tan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş fatura makbuz, senet, bordro gibi nesnel belgeler olmalı; beyan, tahmin gibi öznel öğeler olmamalıdır.
 8. Tutarlılık: İşletmede uygulanacak muhasebe yöntemlerinin, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gerekir.
 9. Tam Açıklama: Mali veriler anlamlı ve yararlı raporlar haline getirilmeli, bu verilerden hareketle düzenlenecek tablolar da işletmedeki gidişatın sonuçlarını sağlıklı biçimde açıklamalıdır.
 10. İhtiyatlılık: İşletmelere ilişkin faaliyet sonuçları kayıtlara geçirilirken ihtiyatlı davranılmalıdır.
 11. Önemlilik: Muhasebede kullanıldığı anlamıyla önemlilik, kesin ya da oransal önem anlamına gelir.
 12. Özün İnceliği: Bu kavram, işlemler muhasebeye yansıtılırken ya da değerlendirilirken; hukuki biçimlerinden çok özlerinin esas alınmasını gerektirir.

Maliyet Muhasebesinin Amaçları:

 • Üretimin maliyetini belirler.
 • Kontrol aracı olur.
 • Planlamaya yardımcı olur.

Muhasebe Bilgi Sistemince Üretilen Veya Hazırlanan Mali Tablolar:

 1. Bilanço,
 2. Gelir tablosu,
 3. Nakit akım tablosu,
 4. Satışların maliyeti tablosu,
 5. Fon akım tablosu,
 6. Öz kaynaklar değişim tablosu,
 7. Kâr dağıtım tablosu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu