Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Tarım Sigortaları

tarim sigortalari

Tarım sigortaları, çiftçilerin emeklerini güvence altına almak için hazırlanan sigorta seçenekleridir. Ülkemizde tarım sigortaları düzenlemeleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilmektedir. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler ve teminatlar ise her yıl için Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir. Sistemin en önemli avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Çiftçilerin ödemiş olduğu sigorta primlerine devlet desteği sağlanmaktadır.
 • Teminat kapsamları oldukça geniş belirlenmektedir.
 • Tazminat ödemeleri diğer sigorta seçeneklerine göre çok daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
 • 18 – 63 yaş arasında bulunan ve sistem kaydı vb. koşulları sağlayan herkes, tarım sigortaları yaptırabilmektedir.

Tarım sigortaları kapsamında sunulan sigorta türleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası
 • Su Ürünleri Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortaları

Bitkisel ürün sigortaları, Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan parsellerde yetiştirilen ürünlerin kendilerinde ve fidanlarında veya dolu ağı ve örtü sistemlerinde meydana gelecek risklere karşı çiftçiyi korumak için hazırlanmıştır. Böylece bitkisel ürün sigortaları bitkisel ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve bağlar için hazırlanabilen sigorta seçenekleridir. Sigortanın sunmuş olduğu teminatlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Dolu, fırtına veya deprem gibi doğal afetler nedeniyle ürünlerde meydana gelen miktar kaybı
 • Yangın, sel veya su baskını nedeniyle ürünlerde meydana gelen miktar kaybı
 • Dolu nedeniyle yaş meyve – sebzelerde ve çiçeklerde meydana gelen kalite kaybı

Bitkisel ürün sigortaları için belirlenen genel teminatlar bu şekilde olsa da, ek prim ödemeleri yaparak poliçenize ek teminat ekleme imkanınız da bulunmaktadır. Bu kapsamda poliçenize dahil edebileceğiniz teminat seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Don nedeniyle yaş meyvelerdeki miktar kaybı
 • Yaban domuzları nedeniyle meydana gelen miktar kaybı
 • Yağmur riski nedeniyle kirazların olgunlaşma döneminde meydana gelen miktar kaybı
 • Doğal afetlerin yaprak asmalarında meydana getirdiği miktar kaybı
 • Doğal afetlerin buğday, çavdar, arpa ve yulaf ürünlerinde veya ürünlerin sertifikalı tohumluklarının saplarında neden olduğu miktar kaybı

Sera Sigortaları

Sera sigortaları, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun şekilde kayıt altına alınan ve sigorta için uygun görülen seraların ve sera içerisinde bulunan ürünlerin beklenmedik riskler nedeniyle yaşayacakları maddi zarar güvence altına alınmaktadır. Genelde sera sigortalarının teminat altına aldığı riskler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Dolu, deprem, fırtına veya heyelan gibi doğal afetler sebebiyle ortaya çıkan zarar
 • Kar ve dolu ağırlığı riskleri
 • Sel veya su baskını sebebiyle ortaya çıkan zarar

Sera sigortalarında seranın yüksek tüneller şeklinde olması halinde bu tünellerde yalnızca tünel içindeki ürün ve plastik örtü teminat kapsamına alınmaktadır. Teminatlar ise dolu, fırtına ve deprem ile sel / su baskını riskleri olarak belirlenmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Büyükbaş hayvan hayat sigortaları, Hayvancılık Bilgi Sisteminde kaydı bulunan büyükbaş hayvanlarda meydana gelebilecek zararlar sigorta kapsamına alınmaktadır. Genelde büyükbaş hayvan hayat sigortaları kapsamında sunulan temel teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otlarının veya yemlerin neden olduğu zehirlenme
 • Doğal afet zararları
 • Güneş çarpması zararları
 • Yangın ve infilak zararları
 • Poliçede kapsamındaki hastalıklar nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Gebelik teminatı
 • Doğum / cerrahi müdahale teminatı
 • Zorlamayla, tırmanmayla, çalınan anahtarla, zor kullanmayla veya kilidi şifre yardımıyla açma suretiyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlık teşebbüsü sonucu ortaya çıkan zararlar
 • Bulaşıcı veya adi hastalık sonucu yapılan yavru atmalar
 • Yavrunun ölü olarak anılması
 • Yavrunun doğduktan sonraki 7 gün içerisinde adi veya bulaşıcı bir hastalık nedeniyle ölmesi
 • Ananın sağ kalmasını sağlamak için yavrunun parçalanarak alınması

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Küçükbaş hayvan hayat sigortaları, Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı küçükbaş hayvanlarda meydana gelen zararları teminat kapsamına almak için hazırlanan sigorta türüdür. Tarım sigortaları kapsamında bulunan küçükbaş hayvan hayat sigortalarının ana teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kaza, hayvan saldırısı, böcek veya yılan sokması nedeniyle meydana gelen zarar
 • Zehir çayır otları zehirlenmeleri
 • Yem nedeniyle zehirlenme
 • Doğal afet zararları
 • Güneş çarpması zararları
 • Yangın veya infilak zararları

Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamına ek prim ücreti ödemesi yaparak eklenebilecek teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Zorlamayla girilerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Tırmanma veya araç – gereç kullanma ile yapılan hırsızlık veya hırsızlık teşebbüs nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Haksız yere elde edilen anahtarla veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Zor kullanmayla yapılan hırsızlık veya hırsızlık teşebbüs nedeniyle ortaya çıkan zararlar

Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları| Tarım Sigortaları

Kümes hayvanları hayat sigortaları, Hayvancılık Bilgi Sisteminde kaydı bulunan ve hijyen / güvenlik tedbirleri alınmış kümes hayvanlarına gelebilecek zararları güvence altına almak için hazırlanan bir sigorta türüdür. Böylece kümes hayvanları hayat sigortaları kapsamında sunulan ana teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kaza zararı
 • Zehirlenme zararı
 • Hortum, deprem ve heyelan gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelen zarar
 • Yangın sebebiyle meydana gelen zararlar (mecburi kesim, ölüm vb.)
 • İnfilak sebebiyle meydana gelen mecburi kesim ve ölümler

Su Ürünleri Hayat Sigortaları

Su ürünleri hayat sigortaları, Su Ürünleri Kayıt Sisteminde kaydı bulunan tesislerde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları güvence altına almak için hazırlanan sigorta türüdür. Burada su ürünleri hayat sigortaları kapsamında sunulan ana teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Hastalık teminatı
 • Kontrol dışı kirlenmeler
 • Kontrol dışı zehirlenmeler
 • Fırtına, hortum ve deprem gibi doğal afetler neticesinde meydana gelen zararlar
 • Sel ve su baskını teminatı
 • Kaza teminatı
 • Predatör teminatı
 • Alg patlaması teminatı

Su ürünleri hayat sigortalarına ilişkin üzerinde durulması gereken önemli hususlardan ilki yumurta ve larva dönemindeki ürün stoklarının teminat kapsamında bulunmamasıdır. Stokları teminat kapsamında bulunan balık çeşitleri için ise teminat balıklar 5 gram büyüklüğe ulaştıktan sonra başlamaktadır. Bunun yanında bazı balık çeşitlerinin ise teminatının başlama evresinin Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ayrıca belirlendiğinin de söylenmesi gerekmektedir.

Arıcılık Hayvan Sigortaları

Arıcılık hayvan sigortaları, Hayvancılık Bilgi Sistemi ve Arıcılık Kayıt Sistemi kaybı bulunan kovanlarda meydana gelen zararları güvence altına almak için hazırlanan sigorta türüdür. Kovanların sigorta kapsamına dahil edilebilmesi için plakalı, modern ve aktif olması gerekmektedir. Arıcılık hayvan sigortaları kapsamında sunulan ana teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Fırtına, hortum, heyelan ve deprem teminatı
 • Taşıt çarpması teminatı
 • Yangın, sel ve su baskını teminatı
 • Vahşi hayvan saldırısı teminatı
 • Kovan nakliyesi sırasında meydana gelen zararlar

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları

İlçe bazlı kuraklık verim sigortaları, Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan kuru tarım alanlarında üretilen buğday ürününde ilçe genelinde sebep olacak verim kaybının güvence altına alınması için hazırlanan sigorta seçeneğidir. Teminat kapsamında bulunan ürünler ise buğday ve buğday ürünüdür. Sigorta kapsamında sunulan teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kuraklık, don gibi olaylar dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybı
 • Sıcak hava dalgası ve nem dışında risklerin neden olduğu verim kaybı

Tarım sigortaları arasında olan ilçe bazlı kuraklık verim sigortası teminat kapsamındaki ürünlere, ek prim ücreti ödemesi yapılarak sap kısmı da dahil edilebilmektedir.

 

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00