Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortalari

Sorumluluk sigortaları, sigortalıyı, sigortalının ailesini ve işletmesindeki çalışanları davranışları nedeniyle oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara arşı güvence altına alan sigorta seçenekleridir. Sorumluluk sigortaları kapsamında sunulan zorunlu veya ihtiyari birçok farklı sigorta seçeneği bulunmaktadır. Kişilerin günlük hayatta, iş hayatında veya bir mülkün sahibi olması gibi sorumluluk doğuran sıfatları nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri pek çok risk, sorumluluk sigortaları ile teminat altına alabilmektedir. Sorumluluk sigortaları kapsamında sunulan sigorta seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası
 • İşveren hukuki sorumluluk sigortası
 • Ürün sorumluluk sigortası
 • Mesleki sorumluluk sigortası
 • Tıbbı zorunlu sorumluluk sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası, sigortalıyı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına almayı amaçlayan sigorta seçeneğidir. Özel ve ihtiyari bir sigorta seçeneği olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasının teminatları, sigorta acenteleri arasında değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak sigorta teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Üçüncü şahısların ölümü veya yaralanması
 • Üçüncü şahısların sağlık durumunun bozulması
 • Üçüncü şahısların mallarında maddi ziya veya hasar meydana gelmesi nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek taleplerin hukuki sorumluluğu
 • İşletme faaliyetlerinin devamı sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar

Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası genel teminatları bu şekilde belirlenmiş olsa da, poliçenize yapacağınız ek prim ücretleri ile poliçe kapsamını genişletmeniz mümkündür. Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası kapsamında eklenebilecek ek teminat seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Gayrimenkul sorumluluk teminatı
 • Otel sorumluluk teminatı
 • Tamirhane sorumluluk teminatı
 • Gıda sorumluluk teminatı
 • Okul sorumluluk teminatı
 • Otopark sorumluluk teminatı

İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası

İşveren hukuki sorumluluk sigortası, işverenin çalışma faaliyetleri sırasında meydana gelen iş kazaları sonucu üzerine düşürülebilecek sorumluluklarını teminat altına alan özel sigorta seçeneğidir. “Adam çalıştıranın sorumluluğu” ilkesi gereği, işyerinde meydana gelen iş kazalarında işverenin hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. İşveren hukuki sorumluluk sigortasının ana teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İşçilerin ve işçilerin hak sahiplerinin işverenden talep edebilecekleri tazminat
 • SGK tarafından sağlanan yardımların dışında kalan tazminat talepleri
 • İşveren hukuki sorumluluğu gereği dava açılması halinde mahkeme masrafları
 • Dava açılması halinde avukatlık ücretleri

İşveren hukuki sorumluluk sigortasının genel teminatları bu şekilde olsa da, diğer sorumluluk sigortası seçeneklerinde olduğu gibi ek prim ödemeleri ile teminat eklemesi yapılarak sigortanın kapsamının genişletilmesi mümkündür. Hatta işveren hukuki sorumluluk sigortası kapsamında sunulan ek teminat seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İşçilerin taşıtla taşınması sırasında meydana gelen iş kazaları
 • İşçilerin servis ile işe getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
 • İşçilerin asıl işini yapmaksızın işveren tarafından görevlendirilmesi sırasında meydana gelen iş kazaları
 • Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
 • Mesleki hastalık teminatı
 • Manevi tazminat talebi

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası, sigortalı tarafından üretilen veya satılan ürünlerin kusuruyla üçüncü şahıslarda ortaya çıkan bedeni ve maddi zararlar nedeniyle ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sunan özel sigorta seçeneğidir. Genelde ürün sorumluluk sigortası ihtiyari bir sigorta seçeneğidir. Kişinin kendi talebiyle yapılmaktadır. Ürün sorumluluk sigortasının ana teminatları ise şu şekilde belirlenmiştir:

 • Ürünün eksik veya yanlış tasarlanmış olması nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Ürünün eksik veya yanlış imal edilmiş olması nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Kullanım talimatlarının yetersiz olması nedeniyle kullanım sırasında meydana gelen zararlar
 • Kullanım talimatlarının yanlış yazılmış olması nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Ürün kullanıcılarının ürün nedeniyle yaşamış olduğu bedeni ve maddi zararlar
 • Üçüncü şahısların ürün nedeniyle yaşamış olduğu bedeni ve maddi zararlar
 • İmalatçıların hukuki sorumlulukları

Sorumluluk sigortaları arasında bulunan ürün sorumluluk sigortasına ek prim ücreti ödemeleri yapılarak eklenebilecek ek teminat seçenekleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yurtdışı mahkemelerinde ürünle ilişkili olarak sigortalıya açılan tazminat davaları
 • Yurtdışı mahkemelerinde ürünle ilişki olarak tahkim
 • Ayıplı ürünlerin geri çağırılması sonucu ortaya çıkan masraf
 • Ayıplı ürünlerin imhası nedeniyle ortaya çıkan masraf

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası, insan ilişkilerinin fazla olduğu ve risk faktörlerinin yüksek olduğu meslekler için oluşturulan sigorta seçenekleridir. Sigorta kapsamında sigortalıların mesleki çalışmaları sırasında yanlış ya da eksik bir işlem olması nedeniyle üçüncü kişilere verilen zararlar sonucu ödenmesi gereken tazminatlar güvence altına alınmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortaları, zorunlu olarak sunulmamaktadır. Bununla birlikte risk oranı yüksek olan mesleklerde mesleki faaliyetlerin çok daha güvenle yürütülmesini sağlayan bir sigorta seçeneği olduğu için oldukça sık tercih edildiğini söylemek gerekmektedir. Mesleki sorumluluk sigortası bulunan meslek kolları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Serbest muhasebeciler
 • Mali müşavirler
 • Avukatlar
 • Mimarlar
 • Seyahat firmaları
 • Medya hizmetleri
 • Yöneticilik
 • Bilgi işlemcileri
 • Sigorta acenteleri
 • Çeviri büroları
 • İnsan kaynakları
 • Çağrı merkezleri
 • Ekspertiz hizmetleri

Mesleki sorumluluk sigortası için belirlenen teminatlar, her meslek kolu için hazırlanan sigorta çeşidine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak sigortanın ana teminatları şu şekildedir:

 • Sigortalıya sorumluluğu nedeniyle dava açılması durumunda mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri
 • Sigortalının mahkemeye katılması gerektiğinde mahkemeye katılma masrafları
 • Sigortalıdan talep edilen maddi veya manevi tazminat talepleri
 • İhmal veya dikkatsizlik nedeniyle verilen zararlar
 • Gizliliği ihlal nedeniyle verilen zararlar

Tıbbi Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tıbbi zorunlu sorumluluk sigortası, 30 Temmuz 2010 tarihinden beri hekimler için zorunlu hale getirilen bir sorumluluk sigortası türüdür. Sigortayı serbest çalışan, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında hizmet veren hekimler, diş hekimleri ve tıp alanında uzman olarak çalışan tüm hekimleri yaptırmak zorundadır. Sigortanın sunmuş olduğu teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Mesleki faaliyet sırasında verilen zarar sebebiyle manevi tazminat talebi
 • Mesleki faaliyet sırasında verilen zarar sebebiyle maddi tazminat talebi
 • Hekime karşı verilen zarar sebebiyle açılan davalarda yargılama giderleri

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukatlar mesleki sorumluluk sigortası, avukatın mesleki faaliyetlerini yürütürken ihmal, kusur veya dikkatsizlik nedeniyle vermiş olduğu zararları güvence altına alan sorumluluk türüdür. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında sunulan avukatlar mesleki sorumluluk sigortası ana teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Görevin gereği gibi yerine getirilmemesinden meydana gelen zarar nedeniyle talep edilen maddi tazminat tutarı ve yargılama giderleri
 • Özen borcunun yerine getirilmemesinden meydana gelen zarar nedeniyle talep edilen tazminat tutarı ve yargılama giderleri
 • Kusurlu davranışlar nedeniyle meydana gelen zarar nedeniyle talep edilen maddi tazminat tutarı ve yargılama giderleri

Avukatlar mesleki sorumluluk sigortası kapsamına ek prim ücretleri ile dahil edilebilecek ek teminat seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigortalının yanında çalışan personellerin yapmış olduğu işlemler nedeniyle meydana gelen hukuki sorumluluk
 • Yetki belgesi ile tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlemler nedeniyle meydana gelen hukuki sorumluluk
 • Manevi tazminat talepleri

Sorumluluk Sigortası Fiyatları 2021

Sorumluluk sigortası prim ücretleri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı husus bulunmaktadır. Bu nedenle sorumluluk sigortası fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilmek için sigorta acentelerinden fiyat teklifi almanız gerekmektedir. Bununla birlikte sorumluluk sigortası fiyatlarında belirleyici olan hususlar hakkında bilgi sahibi olmanız, poliçenizden istediğiniz verimi alabilmeniz için oldukça önemlidir. Bu kapsamda sorumluluk sigortaları fiyatlarında belirleyici olan temel hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tercih edilecek sorumluluk sigortası türü
 • Sigorta kapsamına dahil edilen ana teminatlar
 • Sigortaya eklenen ek teminatlar
 • Sigortalının risk durumu

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00