Bankacılık

Senet Devredilir Mi? Ciro Nedir? Nasıl Yapılır?

Senedin Devri

Senet Devredilir Mi? Ciro Nedir? Nasıl Yapılır? Senet ciro ile devredilebilir. Senedin devri ciro ile mümkündür. Nasıl devredilir, senet ciro etmek ve ciro çeşitleri nelerdir sorularına cevap yazımızda.

Senet Devredilir Mi? Senedin Devri-Ciro

Bono (senet), diğer emre yazılı senetler gibi ciro ve senedin teslimi yoluyla devredilebilir.

Ciro Nedir?

Ciro, emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakları, bir başkasına devretmek, rehnetmek veya bu hakların tahsilini sağlamak amacıyla senet hamilinin yazıp imzaladığı bir irade beyanıdır. Ancak senedin devri için cirodan başka senedin teslim edilmesi de gerekir. Ciroyu yapan kişiye de ciranta denilmektedir.

Senet Ciro Etmek

Senet Devredilir Mi? Ciro Nedir? Nasıl Yapılır?, Bir Finansçı

Ciro çeşitlerini incelemeden önce senet nedir, nasıl doldurulur? konumuzu inceleyebilirsiniz.

Senet Devredilir Mi? Ciro Nedir? Nasıl Yapılır?, Bir Finansçı

Ciro Çeşitleri: (Senet Devredilir mi? – Ciro ile mümkündür)

1- Şekil Bakımından Ciro

a) Tam Ciro: Ödeme emri ile birlikte lehine ciro yapılan kişiyi de gösteren cirodur. Örneğin, “Ahmet Yılmaz ya da emrine ödeyiniz”, “Mehmet Yılmaz’a ödeyiniz” gibi. Senedi tam ciro ile devralan hamil bunu izleyen ilk ciroyu kendi imzasıyla yapmak zorundadır. Böylece tam ciro ile devralan kişi senedi tekrar devrederse senetteki sorumlular arasına katılır. Tam ciro, genelde senedin arka yüzüne atılır.

b) Beyaz Ciro: Beyaz ciro, devredilen kişinin belirtilmediği cirodur. Sadece imza atılarak olabileceği gibi, imza ile birlikte lehdarı belirtilmemiş bir ödeme emri ya da hamiline bir ödeme emri olabilir. “Hamiline Ödeyiniz” “Ödeyiniz” gibi. Beyaz ciro, senedin ancak arka yüzüne veya alonj üzerine yapılabilir.

2- Amaç Bakımından Ciro

a) Temlik Cirosu: Emre yazılı senetten doğan hakların mülkiyetinin devri için yapılan cirodur. Cironun hangi amaçla yapıldığı belirtilmemişse, temlik cirosu olarak kabul edilir. Temlik cirosu ile senedi devralan hamil, temlik, tahsil ya da rehin cirosu ile senedi devredebilir. Temlik cirosu ile senetteki bütün haklar lehine ciro yapılana geçer.

b) Tahsil Cirosu: Senet bedelinin bir başka kimse tarafından tahsil edilmesini sağlamak amacıyla yapılan ciroya tahsil cirosu denir. Tahsil cirosu, senetten doğan hakların ciro eden adına ve hesabına tahsilini sağlamak için gerekli vekalet ve yetkiyi veren bir işlemdir. Tahsil cirosu ile senedi devralan kişi borçluya karşı gerekli işlemleri yapmak yetkisine sahip olduğu gibi, cirantaya karşı da bu işlemleri tam zamanında ve usulüne uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

Cironun tahsil cirosu olduğu “Tahsil içindir” gibi bir açıklama ile belirtilir.

Tahsil cirosu ile senedi devralan kişi, senedi temlik ya da rehin amacıyla başkalarına devredemez.

c) Rehin Cirosu: “Bedeli teminattır”, “Bedeli rehindir” ibarelerini ya da güvence vermeyi amaçlayan herhangi bir kaydı içeren cirodur.

Rehin cirosu ile senedi devir alan kişi senedi ancak tahsil için bir başkasına devredebilir, temlik ya da rehin amacıyla devredemez.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Senet in günü cumartesi ye geliyor çarşamba gunude bayram oluyor acaba bayramdan sonraki gun odense sıkıntı olurmu tesekkurler sımdıden

    1. senet üzerindeki ödeme tarihinden sonraki iki iş günü içinde ödenmesi gereklidir. senet üzerindeki ödeme tarihi tatil gününe denk geliyorsa takip eden ilk iş günü ödeme günü sayılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu