Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Kredi Kartı Gecikme Faizleri Düşürüldü

Kredi Kartı Kaç Günde Çıkar

Birçok işyerinin kapanması ve bireysel harcamaların artması nedeniyle kredi kartı gecikme faizleri düşürüldü. Aynı zamanda işsizliğe sebep olacağı endişesinde olanlar da sigorta yaptırmak istedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsindendir. Çünkü kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

Kredi Kartı Gecikme Faizleri

TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulayacak Azami Faiz Oranları Hakkındadır. Böylece bu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40’tan yüzde 1,25’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygular. Çünkü aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12’den yüzde 1’e indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulayacak aylık azami gecikme faiz oranıdır. Çünkü yüzde 1,70’ten yüzde 1,55’e düştü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranıdır. Böylece yüzde 1,42’den yüzde 1,30’a indi.

Aynı tebliğin, 7’nci maddesi ise “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdidir. Çünkü kredi kartı gecikme faizleri değişiklik yapılması halinde açıklanır.” şeklinde değiştirildi.

1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Asgari Ödeme Oranında Değişiklik

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.

Bu oran, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de açılandı. Böylece asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl boyunca yüzde 40 olarak belirlemişti.

BDDK’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği ile, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarın “Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı” ve “ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği” kararlaştırıldı.

Yönetmelikte başlığı, “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değişti. Hatta22. maddesine de şu fıkra ekledi:

“Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

Kredi Kartı Gecikme Faizleri değişikliği ile birlikte sigorta taleplerinde de değişiklik meydana geldi. Bireysel kredi, kredi kartı ödemelerinde sıkıntı yaşama beklentileri ile işsizlik sigortası talepleri arttı.

Bir çok işyerinin kapanması ve kapanacak olması nedeniyle maalesef işsizlikte önemli bir artış olasılığı neredeyse kesin. İşsiz kalanlar ise başta borçları olmak üzere hayatını nasıl devam ettireceğini doğal olarak düşünüyor. Devletin İşsizlik Sigortası’nın yanı sıra sigorta şirketleri de büyük bölümü kredilere ve kredi kartına bağlı yaklaşık 20 milyar liralık teminat vermiş durumda.

Asgari Ödeme Oranı Kaç Oldu?

Tümünün işsiz kalması durumunda özel sigorta şirketleri yaklaşık 3 milyon kişinin 20 milyar liralık kredi veya kredi kartı borcunu ödeyecek. Veya krediden bağımsız işsizlik sigortası yaptıranlara (sayıları oldukça az) işsiz kalmaları durumunda 6 ay maaşının tamamını sigortalılarına ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2018’de 2.9 milyon kişiye 5.4 milyar liralık işsizlik sigortası teminatı sağladı. Buna karşın işsiz kalan 33 bin 935 kişiye 80.8 milyon lira işsizlik tazminatı ödedi. Kişi başı 2 bin 383 liraya denk geliyor. Türkiye Sigorta Birliği rakamlarına baktığımızda 2018’de sigorta şirketlerinin 5.4 milyar liralık teminata karşılık 257 milyon liralık prim topladıkları görür.

Yani her 1 liralık prim karşılığı 21 liralık teminat veriliyor. 2019’da verilen teminat tutarı henüz belli değil ancak geçen yıl boyunca sigorta şirketlerinin kestiği poliçelerdir. Onların karşılığında topladığı prim kredilerdeki canlanma ile birlikte 875 milyon liraya yükseldi.

2018’de 5.5 milyar liralık kredi teminat altındaydı
2017 2018
Teminat sağlanan poliçe adedi (Milyon TL) 2.238.696 2.912.237
İşsizlik teminat tutarı (Milyon TL) 4.857 5.437
Ödenen işsizlik teminatı adedi 55.650 33.935
Ödenen işsizlik teminatı (Milyon TL) 98,8 80,8

Eğer prim teminat oranının aynı olduğunu düşünürsek 2019’da oldu. Böylece bu yıl da geçerli olacak teminat tutarının 20 milyar lira olması hiç de mantıksız değil. Peki bu 20 milyar liralık teminat kaç kişi için verdi. 2018’de 2.9 milyon kişi ya kredi veya kredi kartına bağlı veya tamamen bağımsız sigorta yaptırmış. 2019’da bu rakamın 3 milyonu geçtiği tahmin eder.

Yeni Asgari Oran

Bu demektir ki eğer tümü işsiz kalırsa sigorta şirketleri 3 milyon kişinin 20 milyar liralık kredi, kredi kartı borcunu ödeyecek veya 6 aylık maaşını karşılayacak. Üstelik bu tutarın büyük bölümünü sigorta şirketleri yurtdışındaki sigorta şirketlerinden alacak. Çünkü bu sigortaların büyük bölümü sigortanın sigortası şeklinde (reasürans) yurtdışına satılıyor.

875 milyon liralık prim ödendi
PRİM VERİLERİ
(Bin TL) 2019 Oca.20 Şub.20
Kredi ile bağlantılı 598.611 74.519 153.420
Kredi kartı ile bağlantılı 270.489 24.605 42.440
Bağımsız olarak satılan 6.103 420 816
Toplam işsizlik prim tutarı 875.204 99.545 196.677

Kredi Kartı Gecikme Faizleri

Artık İşsizlik Sigortası Yaptırmak Çok Pahalı

Koronavirüsün etkisi ile oluşacak işsizliğin ardından öyle anlaşılıyor ki işsizlik sigortasına ilgi giderek artacak. Ancak özel sigortalar risk gerçekleşmeden önce yapıldığı için risk gerçekleştiğinde veya çok görünür olduğunda ya bu sigortanın primi çok yüksek oluyor veya şirketler bu sigortayı yapmaktan kaçınıyor. Şimdi de risk hemen hemen gerçekleştiği için şirketlerin bu sigortayı yapmamak için elinden geleni yapması doğal. Bundan önceki yıllarda kredi alırken biraz da zorlama ile yapılan krediye bağlı sigortaların ne kadar olduğu şimdi anlaşılıyor. Kredi kartı borcunu sigortalatanlar ile bağımsız işsizlik sigortası yaptıran küçük bir grup da şu sıralar en şanslılar arasında.

İşsizlik Sigortası Nedir?

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketleri tarafından sunulan işsizlik sigortaları, kişinin işini kendi iradesi dışında kaybetmesi durumunda maruz kalacağı finansal riskleri bütünüyle teminat altına almaya yönelik bir koruma önlemi. İşsizlik sigortaları sayesinde; işsizlik, yaşam kaybı, sakatlık gibi hayatın beklenmedik durumlarına karşı, kredi borçları, kredi kartı ödemeleri ve bunun gibi kişisel finansal yükümlülüklerin güvence altına alınması mümkün.

İşsizlik Sigortası Neleri Kapsıyor?

Bu özellikleri ile işsizlik sigortaları, her şeyden önce bireyleri ve yakınlarını koruma amacına hizmet ediyor. Buna ilaveten, kredi/kredi kartı kullandıran kurumlardır. Onların açısından da borcun geri dönüşü konusunda karşılaşacak muhtemel riskler minimuma indirir. İşsizlik sigortası ürünleri, bu tür ürünleri satın almaya uygun profilde olur. Hatta bu tür bir güvenceye ihtiyaç duyan tüm müşterilere sunuluyor.

Söz konusu ürünler sayesinde kişiler; çalışma durumlarına göre istem dışı işsizlik, geçici sakatlık ya da hastaneye yatırılma ile yaşam kaybı, sakatlık gibi risklere karşı kredi veya kredi kartı borçlarının ödenmesini güvence altına alabiliyor.

Kredi borcunu teminat altına alan ürünlerdedir. Çünkü prim tutarı alınan kredinin türü, tutarı, faizi, süresi gibi değişkenlere bağlı olarak belirli. Kredi kartı borçlarına yönelik finansal güvence sağlar. Böylece ürünlerde ise, prim tutarı kredi kartı hesap özetine bağlı olarak hesap sağladı. İstenmeyen bir işsizlik durumunda kredi kartı veya bireysel kredi borçlarının ödenmesinde finansal sıkıntı yaşanmaması açısından işsizlik sigortasının ideal olarak kredi tahsis aşamasında ya da kredi kartı edinilmesiyle beraber yaptırılması öneriliyor.

Böylelikle bireyler çalışma döneminde en yoğun maruz kaldıkları risk olan işsizlik durumunun sebep oldu. Çünkü yaşam standartlarındaki iniş çıkışları rahatlıkla dengeleyebiliyor ve gelecek kaygılarını finansal olarak önleyebiliyor. Özellikle kriz dönemlerinde ön plana çıkan işsizlik riskinin işsizlik sigortası ürünleri ile teminat altına alınıyor olması, kişilerin kendini güvence altında hissetmesini sağlamakta ve bu tip sigorta ürünlerine olan ihtiyacın daha net fark edilmesine, böylelikle daha fazla insanın sigortanın sunduğu imkânlardan yararlanmasına katkısı vardır.

Önerilen Yazılar

1 Yorum

Hasan Ağustos 21, 2023 - 12:15 pm

Merhaba, yazıda bahsedilen kredi kartı gecikme faizlerinin düşürülmesi hakkında bir sorum var. Bu düşüş, yalnızca asgari ödeme oranı için mi geçerli olacak? Tüm kredi kartı borçlarının faiz oranı da düşürülecek mi? Teşekkürler.

Cevap Yazın

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00