Bankacılık

PGS Nedir?

Portföy Garanti Sistemi PGS Nedir? KGF’nin, banka için belirlediği kredi limitleri dahilinde, bankanın kredi tahsis süreçleri esas alınarak firmaların değerlendirildiği, bir sistemdir.

PGS’nin “Hazine” KGF’den farkı nedir?

En temel fark PGS’nin daha hızlı bir kefalet sistemi olmasıdır ve PGS kapsamında istenen belge daha azdır. KOBİ’ler ile KOBİ dışı firmaların 50 milyon TL altındaki kredi talepleri PGS Hazine’den yapılmaktadır. KOBİ dışı firmaların 50 milyon TL üzerindeki kredi talepleri “Hazine” (PLS)‘den yapılmaktadır.

PGS kapsamında ne kadarlık bir kefalet hacmi söz konusudur?

Hazine Müsteşarlığınca KGF’ye 250 Milyar TL’ye kadar kefalet yetkisi verilmiştir. Bu kaynağın %80’i bankalarca PGS kapsamında kullandırılacaktır. PGS kaynağının %70’i ise KOBİ’lere kullandırılacaktır.

PGS’den kimler yararlanabilir?

• Normal KOBİ’ler
• İhracatçı KOBİ’ler
• KOBİ dışı firmalar
• İhracatçı KOBİ dışı firmalar.

PGS kapsamında müşterinin ödemesi gereken komisyon ne kadardır?

• KGF komisyon oranı kredi tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) olarak bir defalık alınacaktır. İzleyen yıl komisyonu bulunmamaktadır.
• Başvuru ücreti yoktur.
KGF’ce Bankaya verilen PGS kredi limiti 6 ay geçerli olduğundan müşteriye bu süre içinde PGS kapsamında kredi kullandırımı yapılmalıdır.

PGS kapsamında hangi tür krediler kullandırılabilir?

TL, USD, EUR nakdi ve TL, USD, EUR gayrinakdi kredi kullandırılabilir.
PGS Nedir?, Bir Finansçı

Kredilerin asgari ve azami vadesi ne kadardır? PGS Nedir?

Asgari vade 6 ay azami vade ise 60 aydır.
Onay alındıktan sonra 30 gün içerisinde kredi kullanılmalı.

Yararlanıcılara ilişkin genel koşullar nelerdir?

  1. Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
  2. Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerden, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Kredi Verenin kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
  3. Yararlanıcıların Vergi ve SGK borcunun olmaması, borç var ise borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranır.

PGS’de genel işleyiş nasıldır? PGS Nedir?

  1. Firma Bankaya kredi başvurusu yapar.
  2. Banka başvuruyu değerlendirir ve uygun gördüğü müşterilere PGS limiti tahsis eder.
  3. Banka kefalet talebini KGF Portalı üzerinden KGF’ye iletir.
  4. KGF yararlanıcı bazında sadece uygunluk kriteri ve üst limit kontrolü yapar ve gelen talepleri en geç 2 işgünü içerisinde “onaylandı” ya da “reddedildi” olarak karara bağlar.
  5. Banka, KGF’nin onay bildirim tarihini (sistem onay tarihi) takip eden günden başlamak üzere en geç 60 gün içinde yararlanıcıya krediyi kullandırmalıdır.

PGS Nedir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu