Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Kredi Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Kredi Vardır?

Kredi Türleri

Kredi türleri nelerdir?, Kaç çeşit kredi var?, Ticari kredi çeşitleri nelerdir?, Nakdi kredi türleri nelerdir? Hangi kredi türünü tercih etmelisiniz. Bireysel ya da ticari hangi kredi türü daha avantajlıdır.

NAKDİ KREDİ TÜRLERİ

İşletme Kredileri

İşletme Kredileri işletmelerin faaliyet alanına giren konular ile ilgilidir. Bunların mal ve hizmetin yurtiçi firmalardan karşılandığı finansman türüdür. Yurtdışı bir firmadan alınıp ülkeye girişi olmayan mal ve hizmetler de bu finansman türüne girer. Bir diğer istisnası da satıcı yurtdışında bir firma olmasına rağmen ödemenin yurtiçi bir bankaya yapılmasıdır. Yurtdışından alınan malın gümrük masrafları, satılmak üzere alınan taşıt, hak ediş sözleşmesine istinaden yapılan mal ve hizmet alımı, kira bedeli, taksi plakası/hat, navlun, fuar bedeli vb. ürünler de işletme kredisi kapsamında kullandırılır.

İthalat Kredileri

İthalat, bir ülkede üretilemeyen veya üretilmesine rağmen ülke ihtiyacını karşılamayan malların ve hizmetlerin, gümrük vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin olarak ülke dışından yurda getirilmesidir. Genelde ithalat işlemlerinin finansmanı için kullandırılan krediler de ithalat kredileri olarak değerlendirilmektedir.

İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya TL olarak ödenir.

Yatırım Kredisi

İşletmelerin faaliyetinde kullanmak üzere yatırım amaçlı olarak satın aldığı makine, teçhizat, tesis gibi demirbaş niteliğindeki sabit değerlerin finansmanı için kullandırılan ve vadesi 365 günün üzerinde olan fonlardır.

Taksitli Ticari Krediler – Konut/İşyeri

İşletmelerin mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili konut/işyeri edinmeleri amacıyla kullanılan kredilerdir.

Taksitli Ticari Kredi Türleri – Arsa

İşletmelerin mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili arsa edinmeleri amacıyla kullanılan kredilerdir.

Taksitli Ticari Kredi Türleri – Taşıt

İşletmelerin mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili taşıt edinmeleri amacıyla kullanılan fonlardır.

Özel Cari Hesap Kredileri (Katılım Bankaları Kredi Türleri)

Faizsiz borç vermek, borçtan gelir elde etmemektir. Maddî sıkıntıya düşmüş bir kişiye finansal yardım yapmak üzere ihtiyaç duyduğu meblağı verip hiçbir menfaat temin etmeden verilen borcu aynıyla geri almak Karz-ı Hasen (Karz) olarak adlandırır. Katılım Bankalarının kar ve komisyon gibi gelirlerden vazgeçtiği krediler bu kapsama girmektedir.

Menkul Değer Alım Kredileri

Müşterilerin hisse senedi ve/veya menkul değer alımlarını finanse etmek amacıyla kullandırılan kredilerdir. Menkul Değer Alım Kredisi kullandırımlarında krediye konu hisselerin borsaya kote olmaması gerekir. Şirketin piyasa değerini gösteren Yeminli Mali Müşavir Raporu, Hisse alım satımını gösteren Noter Onaylı Hisse Devir Sözleşmesi ve hisse devrini gösteren Şirket Pay Defteri ve Ticaret Sicil Gazetesi temin edilmesi gerekir.

Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı (Katılım Bankaları Kredi Türleri)

Katılım bankalarınca gerçek ve tüzel kişilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti malın alım satımından doğacak kâr ve zarara katılmak üzere bu kişilere fon kullandırılması işlemidir. Bu yöntem ile fon kullandırmak için, fonu kullanacak olan gerçek ve tüzel kişilerle “Kar-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi” düzenler. Bankalar, fon kullandırdığı gerçek ve tüzel kişilerin kâr ve zararına, sözleşmede belirlenen oranlarda katar. “Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi’nde, bankaların kâr ve zarardan alacağı pay ve varsa alacağı teminatlar açıkça gösterir.

Mali Kesime Verilen Krediler

Bankalar tarafından, iktisadi faaliyetlerin finansmanında rol oynayan banka, mali aracı ve sigorta şirketleri gibi kuruluşlara kullandırılan krediler “Mali Kesime Kullandırılan Krediler” kapsamında yer almaktadır.

Konut Kredisi (Mortgage Kredisi)

Konut Finansmanı, konut edinmeleri amacıyla veya sahip oldukları konutların teminatı altındadır. Böylece tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasıdır. İnsanların kolay bir şekilde hatta kira öder gibi ev almalarını sağlamak amacıyla olmuştur. Hatta bir Gayrimenkul Finansman sistemidir.

Ayrıca bu çerçevede kullandırılan konut (Mortgage) kredilerinin yasada belirtilen sermaye piyasası araçları kullanılarak menkul kıymetleştirilmesini ve ikincil piyasalarda yatırımcılara satılmak sureti ile tekrar bu kapsamda kredilerin fonlanmasına imkan veren bir sistemdir.

Mortgage yasası olarak bilinen “5582 sayılı konut finansman sistemi hakkındaki kanun” 06.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 28.05.2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde düzenlemeler yer almaktadır.

Mortgage kapsamına giren krediler özetle;

  • Konut edinme amaçlı krediler
  • Konutun finansal kiralama yoluyla kiralanması
  • Mevcut kredilerin yeniden finansmanı
  • İnşaat aşamasındaki konutlar
  • Mevcut konutu teminat göstererek tüketici kredisi kullandırımı şeklinde ifade eder.

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00