Bankacılık

Kesin Teminat Mektubu Nedir? Nasıl Alınır?

Kesinleşen ihale kararları, anlaşılan mal alımı, satımı ya da hizmet işi hükümlerinin yerine getirilmesi için kesin teminat mektubu verilir.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, sözleşmeye daveti takiben idare tarafından belirlenir. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Kesin Teminat Mektubu

İhale üzerinde kalan lehdarın muhatap idareye olan taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti etmek ve yatırılması gereken kesin teminat tutarının yerine geçmek üzere verilen mektuplar.

KİK m. 43’e göre oran ihale bedelinin % 6’sıdır. DİK’te de aynı oran korunmuştur.

Resmi ve yarı resmi müesseselere ihale yoluyla verilmiş kesin mektuplar ayrıca metinde belirtilen işle ilgili SGK prim ve gecikme zamlarına da karşılık teşkil eder.

Kesin mektup verilirken işin mahiyeti ve firmanın bu konudaki yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kesin mektup sözleşme yapıldıktan sonra sözleşme şartlarına uyulmazsa, gerek bu yerine getirmemeden kaynaklanan, gerekse yerine getirmemenin sonucu olarak, teminata bağlanan konunun bir başkasına yaptırılması dolayısıyla doğacak zararı karşılamayı amaçlar. Bu nedenle kesin mektup verilirken işin mahiyeti ve firmanın bu konudaki yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapım işlerinde herhangi bir borcunun kalmadığı ve SGK ilişiksiz belgesi şartlarından ayrı olarak geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısına kadar olan kısmı, kesin kabul işlemi tamamlandıktan sonra tamamı geri verilir.

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

  1. Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,
  2. Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

Teminat Mektubu Nedir?

Kesin Teminat Mektubu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu