Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Kesin Teminat Mektubu Nedir? Nasıl Alınır?

Kesin Teminat Mektubu

Kesinleşen ihale kararları, anlaşılan mal alımı, satımı ya da hizmet işi vardır. Bunlar hükümlerinin yerine getirilmesi için kesin teminat mektubu verir.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, sözleşmeye daveti takiben idare tarafından belirler. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Bunun amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli gelir. Bunun üzerinden hesaplamak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtmesi kaydıyla olur. Böylece, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce almaz. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapacak kesintiler teminat olarak alır.

Kesin Teminat Mektubu

İhale üzerinde kalan lehdarın muhatap idareye olan taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti etmek ve yatırılması gereken kesin teminat tutarının yerine geçmek üzere verilen mektuplar.

KİK m. 43’e göre oran ihale bedelinin % 6’sıdır. DİK’te de aynı oran korunmuştur.

Resmi ve yarı resmi müesseselere ihale yoluyla vermiş kesin mektuplar vardır. Ayrıca metinde belirtilen işle ilgili SGK prim ve gecikme zamlarına da karşılık teşkil eder.

Kesin mektup verilirken işin mahiyeti ve firmanın bu konudaki yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kesin mektup sözleşme yapıldıktan sonra sözleşme şartlarına uyulmazsa, gerek bu yerine getirmemeden kaynaklanan, gerekse yerine getirmemenin sonucu olarak, teminata bağlanan konunun bir başkasına yaptırılması dolayısıyla doğacak zararı karşılamayı amaçlar. Bu nedenle kesin mektup verilirken işin mahiyeti ve firmanın bu konudaki yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapım işlerinde herhangi bir borcunun kalmadığı ve SGK ilişiksiz belgesi şartlarından ayrı olarak geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısına kadar olan kısmı, kesin kabul işlemi tamamlandıktan sonra tamamı geri verilir.

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirdiğidir. Hatta yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit olur. Sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

  1. Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,
  2. Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

Teminat Mektubu Nedir?

Kesin Teminat Mektubu

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00