Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası

Hidroelektrik enerji santralleri sigortasi

Hidroelektrik enerji santralleri sigortası, projenin montajı öncesinde ve proje operasyon döneminde meydana gelebilecek beklenmedik ve ani risklere karşı hidroelektrik enerji santralini güvence altına alan sigorta türüdür. Hidroelektrik enerji santralleri sigortası, özel bir sigorta türüdür ve 1 yıl için yapılmaktadır. Ancak sigortalının talep etmesi durumunda sigortanın süre sonunda yenilenmesi mümkündür. Hidroelektrik enerji santralleri, yatırım meblağları yüksek ve risk faktörleri geniş enerji santralleridir. Bu nedenle teminat kapsamları oldukça geniş tutulmuştur.

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası ile Teminat Altına Alınan Kıymetler Nelerdir?

Hidroelektrik enerji santralleri sigortası teminat altına alınan kıymetler, sigortanın özel bir sigorta seçeneği olması nedeniyle acenteler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak sigortaya ilişkin teminat kapsamındaki kıymetler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Baraj gövdesi
 • Türbin – jeneratör seti
 • Trafo
 • Enerji tüneli
 • Su iletim kanalı
 • Yükleme havuzu
 • Cebri boru
 • Santral binası
 • Şalt sahası
 • Enerji iletim hattı
 • Gözetleme kulübeleri
 • Denetleme kulübeleri

Genel olarak teminat altına alınabilecek kıymetler bu şekilde olsa da, poliçenize yapacağınız prim ücretleri ile teminat kapsamına dahil edebileceğiniz kıymetler de bulunmaktadır. Bu kıymetler sigorta acenteleri arasında değişiklik gösterse de, genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Ulaşım yolları
 • Tesis dışı enerji hatları
 • Tesis dışı telekomünikasyon hatları

Bu kıymetlerin güvence kapsamına dahil edilebilmesi için tesisin mülkiyetinde olması gerekmektedir. Bunun yanında sigorta acentelerinin mesafe sınırı da koyabildiğini söylemek mümkündür.

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası Teminatları Nelerdir?

Hidroelektrik enerji santralleri sigortası teminatları, sigorta acenteleri arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak sunulan teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yangın, yıldırım ve infilak teminatı
 • Doğal afet teminatı
 • Grev, lokavt ve halk hareketi teminatı
 • Kötü niyetli hareket teminatı
 • Terör olayları teminatı
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Sel ve su baskını teminatı
 • Makine kırılması teminatı
 • Fazla mesai / gece işçiliği teminatı
 • Seri nakliyat giderleri teminatı
 • Uçakla taşıma teminatı
 • Enkaz kaldırma teminatı
 • Plan ve doküman teminatı

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Hidroelektrik enerji santralleri sigortası ek teminatlar, sigortanın ana teminatları kapsamında bulunmayan ancak sigorta poliçesine ek prim ücreti yapılarak eklenebilecek teminat seçenekleridir. Sigorta acentelerinin sunduğu ek teminat seçenekleri acenteye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak hidroelektrik enerji santralleri sigortası kapsamında sunulan ek teminatlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Operasyonel kar kaybı teminatı
 • Tedarikçi riski teminatı
 • Müşteri riski teminatı
 • Erişimin engellenmesi teminatı
 • Makine kırılması nedeniyle meydana gelen iş durması teminatı
 • Asistanlık hizmetleri

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası Fiyatları 2021

Hidroelektrik enerji santralleri sigortası prim ücretleri belirlenirken kullanılan bazı parametreler olması nedeniyle, ücretler hakkında net bir bilgi verilmesi yanıltıcı olmaktadır. Fiyat belirlemesinde kullanılan parametreler şu şekildedir:

 • Tesisin yeri ve coğrafi koşulları
 • Tesis bölgesindeki doğal afet riski
 • Poliçe kapsamına alınan teminatlar
 • Poliçe kapsamına alınacak ek teminatlar

Rüzgar Enerjisi Santralleri Sigortası

Genelde rüzgar enerjisi santralleri sigortası, meydana gelebilecek ani ve beklenmedik risklere karşı santralleri güvence altına almak için hazırlanan sigorta seçenekleridir. Rüzgar enerjisi santralleri sigortası özel bir sigorta türüdür. İhtiyari bir sigorta seçeneği bulunan rüzgar enerjisi santralleri sigortası, yatırım santrallerinin risk faktörlerinin yüksek olması nedeniyle sık tercih edilmektedir. Sigortanın süresi 1 yıldır. Ancak sigortalının talep etmesi halinde sigorta döneminin sonunda yenileme yapılabilmesi mümkündür.

Rüzgar Enerjisi Santralleri Sigortası Teminatları Nelerdir?

Rüzgar enerjisi santralleri sigortası teminatları, sigortanın özel bir sigorta seçeneği olması sebebiyle acenteler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak sunulan rüzgar enerjisi santralleri sigortası teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Proje montaj öncesi dönemindeki nakliyatlar sırasında meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle gelir kaybı
 • Proje montaj dönemi için montaj all risk teminatı
 • Proje montaj dönemi için üçüncü şahıs sorumluluk teminatı
 • Proje montaj dönemi için işveren sorumluluk teminatı
 • Proje operasyon dönemi için all risk teminatı
 • Proje operasyon dönemi için üçüncü şahıs sorumluluk teminatı
 • Proje operasyon dönemi için işveren sorumluluk teminatı
 • Proje operasyon dönemi için kar kaybı teminatı
 • Proje operasyon dönemi için şarta bağlı sorumluluk teminatı
 • Proje operasyon dönemi için rüzgar azlığı nedeniyle gelir kaybı teminatı

Rüzgar Enerjisi Santralleri Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Rüzgar enerjisi santralleri sigortası ek teminatları, sigortalının yapacağı ek prim ücreti ödemeleri ile sigorta kapsamına dahil edebileceği teminat seçenekleridir. Genel olarak rüzgar enerjisi santralleri sigortası ek teminat seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Hırsızlık teminatı
 • Hırsızlığa teşebbüs teminatı
 • Ekipman değişimi teminatı
 • Performans kaybı teminatı
 • Yangın müdahale masrafları teminatı

Rüzgar Enerjisi Santralleri Sigortası Fiyatları 2021

Rüzgar enerjisi santralleri sigortası fiyatları, hidroelektrik enerji santralleri sigortasında olduğu gibi sigorta acentesinin yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir. Bu nedenle fiyat belirlemesi yapılabilmesi için sigorta acenteleriyle irtibata geçmeniz ve tarafınızdan talep edilecek bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Genel olarak istenecek bilgiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tesis yeri ve koşulları
 • Tesisin çevre koşulları
 • Teminatlar
 • Ek teminatlar

Enerji Santralleri Sigortaları Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Enerji santralleri sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler, sigortanın ihtiyaçlarınızı karşılaması ve rizikonun gerçekleşmesi halinde mağduriyet yaşatmaması için üzerinde durulması gereken noktalar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigorta şirketinin tesisinize ilişkin talep ettiği bilgi ve belgeleri doğru şekilde iletmeniz gerekmektedir. Sigortalının yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesinin prim ücretlerinin artması, sigorta acentesinin sorumluluğunun azalması veya sözleşmenin feshedilmesi gibi sonuçları bulunmaktadır.
 • Sigorta poliçeniz kapsamına dahil edilecek teminatlar, sigortanızın sağlayacağı güvenceyi belirleyecektir. Bu nedenle teminatları dikkatle incelemeniz ve santraliniz için başka risk faktörleri olduğunu düşünüyorsanız ek teminat seçeneklerini değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.
 • Sigorta acentenizin santraliniz için risk değerlendirmesini doğru şekilde yaptığından emin olmanız ve gerek olması halinde uzman desteği almanız gerekmektedir. Risk değerlendirmesi sonucunda teminat limitleri belirlenmektedir. Hidroelektrik enerji santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri, yatırım maliyetleri kadar risk oranı da yüksek teminat seçenekleridir. Bu nedenle teminat limitlerinin düşük belirlenmesi, rizikonun gerçekleşmesi durumunda ekonomik yük altına girmenize neden olabilmektedir.
 • Teminat dışı hallerin ve özel şartların özellikle incelenmesi gerekmektedir. Sigorta acenteleri poliçede teminat dışı haller kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi halinde sorumluluk kabul etmemektedir.

Enerji Santralleri Sigortaları Teminat Dışı Haller Nelerdir?

Enerji santralleri sigortaları teminat dışı haller, meydana gelmesi durumunda sigorta acentesinin sorumluluk kabul etmediği hallerdir. Sigorta acenteleri arasında sigorta türüne de dağlı olarak teminat dışı haller değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak teminat dışı kapsamında bulunan haller şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Harp, harp olayları veya istila nedeniyle meydana gelen hasar ve ziya
 • İç savaş, ihtilal veya isyan nedeniyle meydana gelen hasar ve ziya
 • Nükleer yakıt yanması sonucu veya nükleer artıklar nedeniyle meydana gelen her türlü ziya ve hasar
 • Kamu otoritesinin sigortalanan kıymet üzerinde yapacağı tasarrufların sebep olacağı hasar ve ziya
 • Kusurlu malzeme nedeniyle meydana gelen hasar ve ziya
 • Kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen hasar ve ziya

Son olarak hidroelektrik enerji santralleri sigortası ve rüzgar enerjisi santralleri sigortası seçeneklerinde sigortalının kasıtlı hareketleriyle sebep olduğu hasar ve ziyanın da teminat kapsamında olduğu söylenebilmektedir.

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00