Bankacılık

Finansal Kiralamada KDV ve Muhasebe Uygulamaları

Finansal Kiralamada KDV ve Muhasebe Uygulamaları konusu hakkında güncel bilgiler. Gelir – gider kayıtları ve yapılan düzenlemeler.

Daha önce; Binek otolarda % 18, Binek oto dışındaki kara nakil vasıtalarında % 8, – Diğer her türlü finansal kiralamaya konu malda % 1 Olarak uygulanmakta olan KDV oranları; 2007/13033 sayılı BK Kararnamesinin 1/2’nci maddesi ile Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı olarak yeniden düzenlenmişti.

Ancak 27.12.2011 tarihli 2011/2604 sayılı BKK ile finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak Kdv Oranı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmış olup aynı Kararın eki GTP listesinde yer alan amortismana tabi makine ve techizatın finansal kiralama şirketlerine teslimi ile finansal kiralama şirketlerince kiracılara kiralanması işlemlerinin %1 KDV ‘ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Bahse konu GTP listesindeki mallar hariç finansal kiralama işlemlerinde işleme konu malın tabi olduğu kdv oranı uygulanır.

Aynı şekilde Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın 3226 sayılı FKK’na göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiracılara kiralanması işlemleri de %1 KDV’ye tabi dir.

GTP listesinde yer alan ve %1 KDV’ye tabi olacak mallar 2.el,kullanılmış olmamalı, aksam, parça, aksesuar ve teferruat niteliğinde bulunmamalıdır. Aynı şekilde malın kiralanacağı ve teslim edileceği kiracının katma değer vergisi mükellefi olması gerekmektedir.

FİNANSAL KİRALAMADA MUHASEBE UYGULAMALARI

 UYGULAMA
KONU KİRACI KİRALAYAN
Sabit Kıymet Aktifleştirmesi
Kullanma Hakkı Olarak Aktife Kaydeder
Aktifte İz Bedeli İle İzlenir
Amortisman Ayırır Ayırmaz
Yeniden Değerleme Yapar Yapamaz
Gider Kaydı Amortisman ve kar gideri Yapamaz
Gelir Kaydı Yapamaz
Kira Faturasında Gösterilen Kar Tutarı

Önerilen yazı; Finansal Kiralama Nedir?

Finansal Kiralamada KDV ve Muhasebe Uygulamaları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu