Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Vergi Usul Kanununa Göre Finansal Kiralama ve Teşvik

Finansal Kiralama ve Tesvik 1

Vergi usul kanununa göre finansal kiralama ve teşvik konusunda bilmemiz gerekenler. Sözleşme ve finansal kiralama şirketleri teşvik…

Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır. Bu durumda,

  1. İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,
  2. Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması,
  3. Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması,
  4. Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının, iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri oluşturması, hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda yapılan kiralama işlemi Finansal kiralama’dır.

Finansal Kiralamada Teşvik

  • Yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanır. Finansal kiralama şirketinin teşvik belgesi ile ilgili sorumluluğu, kendisine devri gerçekleşen kısmı ile sınırlıdır.
  • Yatırım Teşvik Belgeli işlemler genellikle Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisinden‘muaf olmakla birlikte %1 Kira Kdv’si ne tabidir.
  • 16.07.2009 öncesi dönemde Yatırımcının teşvik belgesinin bir kısmı veya tamamı Leasing şirketine devredilebilmekte ve leasing yoluyla finansmanı sağlanabilmekte idi.
  • Yeni Teşvik düzenlemesi ile Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekletirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeyeceği hükmü getirilmitir.
  • Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekletirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.
  • Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî ikiyüzbin (200.000.TL-) Türk Lirası olması gerekir.

Vergi Usul Kanununa Göre Finansal Kiralama ve Teşvik

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00