Sigorta

Telefon Sigortası

Telefon Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

 

Telefon sigortası, yükselen Dolar kuru ile beraber telefona yüksek ücretler ödeyenler için önem arz eden bir konu haline gelmektedir. Telefon sigortası hakkında genelde sıfır alınan telefonlar için yapılabileceği düşünülse de aslında hem sıfır telefon hem de ikince el telefon için yapılabilecek bir sigorta türüdür. Yani telefon kullanıcısı sıfır aldığı telefonun sigorta süresi bitince tekrar yeni bir sigorta yapabilecektir. Ancak ister sıfır ister ikince el telefon olsun, sigorta yaptırılırken her sigorta gibi telefon sigortası da poliçesini incelenmeli ve ihtiyaçlara uygun olacak şekilde düzenlenerek tercih edilmelidir.

Telefon Sigortası Nedir?

Telefon kaskosu olarak da bilinen telefon sigortası, telefonunuzda beklenmedik şekilde ani kazalar sonucunda oluşan durumlarda sizi ortaya çıkan maddi külfete karşı koruyan bir sigorta türüdür.

Telefon kaskosu telefonda oluşabilecek, kullanımdan veya telefonun yere düşmesi gibi istenilmeyen kazalardan kaynaklanan hasarların sigorta kapsamında karşılanacağını vadettiği gibi aynı zamanda telefonun çalınması gibi durumlarda da lehtara koruma sağlamaktadır. Yani telefon kaskosu hırsızlığın poliçe kapsamında olması halinde telefonun çalınması gibi durumlarda bile telefon sahibinin maddi külfete katlanmasını engellemektedir.

Sıfır alınan bir telefon genelde üretici tarafından 2 yıllık garanti ile beraber sunulmaktadır. Ancak bazı durumlarda kullanıcıdan kaynaklanabileceği gibi üreticiden kaynaklanan nedenlerden dolayı garantiye gönderilen telefon kullanıcı hatası denilerek garanti kapsamı dışında tutulmaktadır. Ancak telefon kaskosu telefon garantisi kapsamında olmayan durumları da karşılayarak telefon sahibinin yerine ödeme yapar.

Telefon Sigortası Nasıl Yapılır?

Telefon sigortası yapılma şekli noktasında sigorta seçeneği sunan firmaların farklı olması nedeniyle işin özü farklı olmamak üzere farklı yollar izlenebilmektedir. Ancak her ne kadar farklı yollar izlense de sigorta yaptırmak isteyen kullanıcılar güvenilir buldukları sigorta hizmeti sunan firmaya başvurabilmektedir. Başvuru sonrasında ise sigorta hizmeti sunan firma talep sahibinden gerekli bilgileri alarak işlemi tamamlamaktadır. Telefon sigortası hizmeti sunan yerler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • GSM hizmeti sunan firmalar
 • Sigorta hizmeti sunan yerel firmalar
 • Teknoloji mağazaları
 • Telefon satın alınan firma
 • Telefon sigortası sunan internet siteleri

Telefon Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Telefon kaskosu fiyatları telefon fiyatı doğrultusunda belirlenmektedir. Telefon kaskosu genellikle satın alınan telefon fiyatının %10 ile %20’si arasında bir oran ile belirlenmektedir. Örnek vermek gerekirse 1.000,00 TL’ye alınan bir telefonun sigorta bedeli 100,00 TL ile 200,00 TL arasındadır.

İkinci el telefonlarda ise sigorta bedeli farklılık göstermektedir. Bu farklılığın en büyük nedeni ise ikinci el telefonlarda sabit bir satış fiyatlarının olmamasıdır. Ancak ikinci el telefonlarda da sigorta bedelinin telefonun satış bedelinin %10 ile %20’si arasında belirlendiği söylenebilmektedir.

Telefon Sigortası Neleri Kapsar?

Telefon sigortasınasın kapsamı lehtar ve sigorta şirketi arasında yapılan sözleşmeye göre farklılık gösterse de genel sigorta aşağıdaki durumları kapsamaktadır:

 • Düşme sonucu ekran kırılması, ahize ya da hoparlör bozulması gibi kaza sonucu oluşan hasarlar
 • Telefonda yüksek voltaj sonucu oluşan hasarlar
 • İş yeri, ev ve araba gibi kapalı alanlarda gerçekleşen hırsızlık, gasp gibi adli vakalar sonucu telefonun kaybedilmesi
 • Beklenilmeyen hal ve mücbir sebep (deprem hariç) sonucu oluşan telefon kaybı
 • Telefonun suya düşmesi (suya dayanıklı telefonlarda garanti kapsamında olmayan durumlar), yıldırımın telefona düşmesi, duman sonucu oluşan hasarlar ile tozdan kaynaklanan hasarlar (garanti kapsamında olmayan durumlar)

Telefon Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

Telefon kaskosunun avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Telefon sigortası poliçe kapsamında olan durumlara ek olarak garanti süresi de dahil olmak üzere sigorta eden tarafından teknik destek sunmaktadır.
 • Sigorta eden telefonun taşınması, taşınması sırasında yeterli koruyuculuğun sağlanmasını için lojistik destek sunmaktadır.
 • Telefonun zayi olması halinde sigorta eden telefonun eşdeğer ücretini ya da telefonu muadilini sigorta ettirene vermektedir.

Telefon sigortasının avantajları incelenirken dikkat edilmesi gereken bir diğer durum da telefon sigortasının kapsamadığını teminatları öğrenmektedir. Telefon sigortasının kapsamadığı durumlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Sigorta ettirenin sigorta şirketini bilerek zarara sokmak maksadıyla gerçekleştirdiği fiiller (telefonun bilerek kaybedilmesi, unutulması, zayi edilmesi vb.)
 • Sigorta ettirene karşı kamuya açık alanda işlenen hırsızlık fiili (sinema salonunda, pazarda, otobüste, metroda vb. kamusal alanlarda)
 • Sigorta ettirenin yanlış kullanımı sonucu telefonda oluşan hasarlar (şarj cihazının doğru kullanılmaması, SD kartın hatalı kullanılması vb. durumlar)

Telefon Sigortası Kaç Yıllık Yapılabilir?

Telefon sigortası süresi en fazla bir senelik olarak düzenlenebilmektedir. Ancak bu durum bir sene sonunda telefon kaskosunun yenilenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Telefon sigorta süresi sona eren sigorta ettiren, bir senelik periyotlarla telefon sigortasının yenileyebilmektedir. Sigorta ettiren bu yenileme periyotlarında sigorta poliçe kapsamını değiştirebilmekte ya da yeni durumları poliçe kapsamına aldırabilmektedir.

Kullanılmaz Hale Gelen Telefon Sigorta Kapsamında Mıdır?

Tam hasar alan telefon sigorta kapsamındadır. Yani zayi olan telefon sahibine sigorta eden tarafından ya telefon piyasa değeri üzerinden ödeme yapılmakta ya da telefonun muadili sigorta ettirene verilmektedir. Ancak sigorta ettirenin burada dikkat etmesi gereken en önemli husus sigorta poliçesinde belirlenen muafiyet bedelidir. Sigorta eden ücret ödeme durumunda telefonun sigorta bedeli üzerinden %30 muafiyet uygulamaktadır.

Telefon Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Telefon sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler, sigorta ettirenin maksimum kazancı elde etmesi için dikkat etmesi gereken hususlardır. Telefon sigortası yaptırdıktan sonra mağduriyetlerin oluşmaması için sigortan ettirenin dikkat etmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigorta poliçesi hazırlanırken sigorta ettiren kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde sunmalıdır. Çünkü sigorta ettirenin kendi kusurlu davranışı ile sebep olduğu zarardan kendisi sorumlu olmaktadır.
 • Sigorta ettirenin eksik ya da yanlış bilgiler vermesi halinde sigorta eden (sigorta şirketi) poliçe bedelini geri ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahip olmaktadır.
 • Sigorta ettiren risk analizini doğru bir şekilde yaptırmalı ve sigorta kapsamını kendi taleplerine uygun olacak şekilde belirlemelidir.
 • Sigorta poliçesinde “Özel Durumlar” başlığı altında listelenen durumlar dikkatli bir şekilde okunmalı ve aydınlatma talep edilmelidir. Aydınlatılmış bir şekilde yapılan sözleşme sigorta ettirenin hak kaybına uğramasını engelleyecektir.
 • Sigorta poliçe teminatı sigorta ettirene sağlanan güvence kapsamını belirleyen en önemli faktördür. Sigorta ettiren bu sebepten dolayı poliçe teminatını detaylı bir şekilde incelemeli ve eksik olan hususların varlığı halinde ek teminatlara yönelmelidir.

Telefon Sigortası İptal Edilebilir Mi?

Telefon sigortası iptal işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu durum ve iade edilecek poliçe bedeli farklılık gösterebilmektedir. Telefon sigortası iptal durumda karşılaşılabilecek durumlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Sigorta ettiren (telefon sahibi) poliçe sertifikasını düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iptal ettirmek isterse sigorta poliçe bedelinin hepsini iade alabilmektedir.
 • Sigorta ettirenin 30 günlük fesih süresi geçtikten sonra sigorta sözleşmeden dönmesi halinde ise kısmi iptal gündeme gelecektir. Kısmi iptalde ise sigorta ettiren, sigorta edenden (sigorta şirketi) geriye kalan gün esasına göre poliçe bedelini geri almaktadır. Örnek vermek gerekirse 100 gün geçtikten sonra sigortanın iptal edilmesi halinde 265 günlük poliçe bedeli geri alınacaktır.

Telefonun zayi olması durumda ise sigorta ettirenin telefon sigortası tazminat bedelini alması halinde ise riziko gerçekleştiği için sigorta bedeli iade edilmemektedir.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın


Başa dön tuşu