Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Sigorta Çeşitleri

Sigorta Çeşitleri

Sigorta Çeşitleri; Sigortanın sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan bir ayrım, aşağıdaki üçlü sınıflandırmadır

 • −Mal Sigortaları (örneğin yangın, hırsızlık, deprem vb.)
 • −Can Sigortaları (örneğin hayat, ferdi kaza)
 • −Sorumluluk Sigortaları (örneğin üçüncü kişiler mali sorumluluk, mesleki sorumluluk)

Sigorta Çeşitleri

1 Mal Sigortaları

 • Mal varlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalardır. Bir kişi veya kuruluşun mal varlığını tehdit eden rizikoların sonuçlarına karşı yapılır. Bu sigortanın amacı, sigorta ettirenin uğradığı zararı tazmin etmektir. Bu nedenle, mal sigortalarına tazminat sigortaları da denmektedir.
 • Mal sigortasının konusu, değeri para ile ölçülebilen ve önceden belirlenebilen her türlü mal, hak ve alacaklardır.
 • Mal sigortalarında temel kural, MAL DEĞERİ = SİGORTA DEĞERİ’dir.
 • Örnek olarak, yangın, kaza, nakliyat, mühendislik ve tarım sigortaları gibi muhtelif alt branşlarda gruplandırılabilir.
 • Sigorta bedeli, sigorta teklifi yapılırken sigortalının bildirdiği miktar olup, sigorta şirketinin ödeyeceği en yüksek tazminatı gösterir.
 • Eğer sigorta bedeli piyasa rayiç fiyatından düşük ise ödenecek hasar tazminatı da gerçek değer ile poliçedeki yazılı değer arasındaki orana göre NOKSAN ödenecektir.
 • Sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki denklik ilkesine uyulmadığı sürece ödenecek hasar tazminatı miktar olarak etkilenecektir.
 • Mal Bedeli, Sigorta bedelinden yüksek ise Eksik Sigorta
 • Mal Bedeli, Sigorta bedelinden düşük ise Aşkın Sigorta hükümleri uygulanır.

2 Yangın Sigortaları

 • Taşınır ya da taşınmaz mallarda doğrudan çıkan veya çevreden sirayet eden yangının, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırımın veya infilakın, doğrudan doğruya vereceği zararları sigorta teminatı altına almaktadır.
 • Yangın ana teminatına ek olarak Deprem, Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri-Kötü Niyetli Hareketler-Terör, Fırtına, Kar Ağırlığı, Sel ve Su Baskını, Yer Kayması Dâhili Su, Kara Taşıtları, Hava Taşıtları, Deniz Taşıtları, Duman ek teminatları poliçelerde güvence altına alınabilmektedir.
 • Ayrıca, DASK tarafından sunulan zorunlu deprem sigortaları yangın sigortaları kapsamındadır.

3 Kaza Sigortaları

 • Ülkemizde sigorta şirketlerinin toplam portföylerinde önemli bir payı olan Kaza Sigortaları, uygulamada Oto ve Oto Dışı Sigortalar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.
 • Oto Sigortaları kapsamında Trafik, Yeşil Kart, Kasko ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları yer almaktadır.
 • Oto Dışı Sigortalar kapsamında ise, Hırsızlık, Cam Kırılması ve Sorumluluk Sigortaları (İşveren, Üçüncü Şahıs Sorumluluk gibi) yer almaktadır.

4 Nakliyat Sigortaları

En eski sigortacılık dalı olan Nakliyat Sigortaları;

 • Emtia ve kıymet nakliyatı sigortaları,
 • Tekne sigortaları,
 • Sorumluluk sigortaları (Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları gibi) olmak üzere üç ana bölüme ayrılmaktadır.

5 Mühendislik Sigortaları

 • İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortası,
 • Montaj Bütün Riskler Sigortası,
 • Makine Kırılması Sigortası,
 • Elektronik Cihaz Sigortası olmak üzere dört alt branşa ayrılmaktadır.

6 Tarım Sigortaları

Tarımsal üretimi ve hayvanları beklenmeyen risklere karşı sigorta güvencesi altına alan Tarım Sigortaları;

 • Dolu Sigortaları,
 • Sera Sigortaları,
 • Hayvan Hayat Sigortaları gibi alt branşlara ayrılmaktadır.

7 Can Sigortaları (Hayat, Ferdi Kaza, Hastalık)

İnsan hayatına yönelik rizikoları teminat altına alan sigortalara can sigortaları denir.

 • Can sigortaları insanları ölüm, sakatlık, hastalanma, yaşlanma, kaza geçirme gibi tehlikelere karşı teminat altına alır.
 • Ferdi kaza sigortası
 • Sağlık sigortası
 • Hayat sigortalarından oluşur.

8 Hayat Sigortaları

Hayat sigortaları, meblağ sigortalarındandır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para ödenmesi amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içinde kişilerin emeklilik programlarına bir destek niteliğinde ve yatırım amaçlı kullanılır olmuştur. Genellikle uzun vadeli sigortalardır.

Hayat Sigortaları, kendi içinde;
• Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları ve
• Birikimli Hayat Sigortaları olarak gruplanabilir.

9 Ferdi Kaza Sigortaları

Sigortalının iradesi dışında meydana gelen ani ve harici olaylar neticesinde (kaza) bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesi durumlarına karşı teminat sunmaktadır. Can sigortaları kapsamındaki bir diğer sigorta olan sağlık sigortaları, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatlarını karşılar.

10 Sağlık Sigortaları

Can sigortaları kapsamındaki bir diğer sigorta olan sağlık sigortaları, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde, tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatlarını karşılar.

11 Sorumluluk Sigortaları

Sigorta ettirenin sorumluluğu dâhilindeki eylem ve fiillerden veya kazalardan dolayı üçüncü şahısların mallarında ve canlarında meydana gelen zararları tazmin eden sigortalardır. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı sorumluluğunu kabul etmekte, ancak sorumluluğun neticesi olan zararı karşılama veya tazminat ödeme borcundan kurtulmaktadır.
• Hukuki Sorumluluk Sigortaları,
• Motorlu Taşıt Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
• Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası bu tür sigortalara örnek olarak verilebilir.

Sigorta çeşitleri, sigorta türleri, sigorta

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00