Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Sigorta Belgeleri Nelerdir?

Sigorta Belgeleri, kapsanan riskleri ve sigortalanan malların değerini gösterir bir belge olan sigorta sertifikası ve sigorta sözleşmesinin en kesin delili sigorta poliçesidir.

Sigorta Belgeleri

    1.Sigorta Sertifikası

Sigorta şirketi ile sigortalanan arasında bir anlaşmaya varılmasından sonra, sigortalanan sigorta şirketine her sevkiyatın değerini ve ayrıntılarını bildirir. Bunun üzerine sigorta şirketi, kapsanan riskleri ve sigortalanan malların değerini gösterir bir belge düzenler ve sigortalanana iletir.

Sigorta sertifikası da, sigorta mektubu gibi bankalar dahil üçüncü şahıslar nezdinde bir güvence oluşturmaz.

Sigorta Belgeleri

     2. Sigorta Poliçesi

Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin en kesin delilidir. Kapsanan risklerin tüm ayrıntıları sigorta poliçesinde gösterilir.

Sigorta belgelerinin bankalarca kabul edilebilir olmasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Sigorta poliçesi “poliçe” ibaresini taşımalı,
 • Sigorta poliçesi, sigorta şirketinin yetkili imzalarını taşımalı,
 • Poliçe üzerinde sigortalının adı/unvanı açıkça belirtilmiş olmalı,
 • Sigorta bedelinin %10 fazlası ile yapılmış olmalı,
 • Kapsanan veya talep edilen riskler kontrol edilmeli,
 • Sigorta poliçesinin geçerlilik süresi kontrol edilmeli,
 • Sigortalanan malların tanımları kontrol edilmeli.
 • Hasar durumunda, hasar bedeli nerede ve kim tarafından ödeneceği poliçe üzerinde açıkça belirtilmeli.

Önerilen Yazı: Sigorta Nedir?

Sigorta Sözleşmesi

Sigorta sözleşmesinin akdi herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte, sözleşmenin ispatı için, yazılı delil aranır.

Nitekim, TTK’ye göre, sigortacının sigorta sözleşmesi gereğince, her iki tarafın sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri gösteren bir sigorta poliçesi veya poliçe yerine geçmek üzere geçici bir sigorta ilmühaberi düzenleyip sigorta ettirene vermek zorunda olduğu öngörülmüştür.

Sigortacı tarafından düzenlenecek sigorta poliçesine;

Sigortacının, sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanacak kimsenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgâhlarının,

 • Sigortanın konusunun,
 • Sigorta kapsamındaki rizikolar ile teminatın başlayacağı ve sona ereceği zamanın,
 • Sigorta bedelinin,
 • Sigorta priminin tutarı ile ödeme zamanı ve yerinin,
 • Sigorta teminatı kapsamındaki rizikoların, gerçek niteliklerini tamamen tayin eden tüm hallerin,
 • Poliçenin düzenlenme tarihinin yazılması; ayrıca, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış ve zahmetsizce okunabilecek tarzda bastırılmış sigorta genel şartlarının da eklenmesi gerekir.

Sigortanın Tarafları;

Sigorta sözleşmesinde, bir tarafta sigorta teminatı vermek üzere ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan “sigortacı” yer alırken; diğer tarafta da riziko ile karşı karşıya olan “sigortalı” bulunmaktadır.

 • Sigortacı,
 • Sigorta ettiren,
 • Sigortalı,
 • Lehtar,
 • İpotekli alacaklı,
 • Zarar gören üçüncü şahıstır.

Sigorta Belgeleri

Önerilen Yazılar

1 Yorum

Fikret Haziran 10, 2018 - 4:20 pm

Sigorta Her Zaman Yaptırılmalı
Ani ve beklenmeyen kötü sonuçlara karşı güvence sağlar.
Sigortalılardan toplanan primlerin meydana getirdiği fonlar o ülkenin sermaye piyasalarının gelişmesine yardımcı olur.
Kredi imkânlarının genişletilmesinde önemli araçtır.
Risk yönetimi ve risk analizi sayesinde; ticari ve endüstriyel tesislerde hasarın meydana
gelme riski en aza indirgenir.
Deprem, sel ve seylap gibi katastrofik hasarlarda zarar gören ekonomik kaynaklar, sigortacılar tarafından tazmin edilerek ekonominin yara alması önlenir.

Cevap Yazın

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00