Sigorta

Meslek Sigortası 2022

Meslek Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Meslek sigortası, mesleki faaliyetler içerisinde yanlış veya eksik işlemler sonucunda meydana gelen yasal tazminatlara karşı kişiyi koruma altına alan bir sigorta türüdür. Özel bir sigorta olan meslek sigortası 2022, zorunlu sigortalar kapsamına dahil edilmemiştir. Bu nedenle tamamen kişinin kendi talebiyle yapılmaktadır.

Meslek sigortası, avukat, doktor, mühendis veya mali müşavir gibi çeşitli mesleki kuruluşlara üyeliği bulunan meslekler için hazırlanan bir sigortadır. Sigorta ile sigortalının poliçe kapsamında belirlenen zarar hallerinde maddi sorumlulukları üstlenilmektedir. Bu sayede meslek sahiplerinin risk noktasında kaygı yaşamadan güvenli bir şekilde mesleklerini icra etmeleri mümkün hale getirilmektedir. Meslek sigortasına ilişkin bilinmesi gereken temel hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigorta poliçesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece meslek sigortası kapsamına işyerinde çalıştırılan personelin sorumluluğu da girmektedir.
 • Meydana gelen kaza ya da hata sonucunda sigorta şirketinin sorumluluğunun meydana gelebilmesi için sigortalının tazminat talebinde bulunması gerekmektedir.
 • Kaza veya hata neticesinde poliçede belirlenen rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle sigorta acentesinin sorumluluğunun meydana gelebilmesi için rizikonun poliçe süresi içerisinde meydana gelmesi gerekmektedir.
 • Poliçe kapsamına dahil edilmesi halinde meslek sigortası kapsamına giderler de dahil edilebilmektedir.
 • Meslek sigortası, birçok sigorta türü gibi bir yıllık süre ile yapılan bir sigorta türüdür. Sigortanın başlangıcı, sigorta sözleşmesinde belirlenen tarihtir. 1 yıl sonra aynı tarihte ve saat 12.00’da sigorta sona ermektedir. Bununla birlikte her yıl sigortanızı yenileme imkanınız bulunmaktadır.
 • Meslek sigortası her ne kadar ihtiyari bir sigorta olarak kabul edilse de, bazı meslek grupları için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre kamuda veya özel sektörde çalışan doktorlar ve diş hekimleri ile tıp alanında uzman olan kişiler için meslek sigortası yaptırmak, 2010 yılında beri zorunludur.

Meslek Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Meslek sigortası teminat kapsamı, kişinin mesleki faaliyetlerinde hata veya kaza neticesinde verebilecekleri zararlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle her meslek için özel bir meslek sigortası hazırlanacağı söylenebilmektedir.

Avukatlık meslek sigortası ile avukatın gizliliği ihlal, kasten olmayan hakaret, savunma masrafları gibi birçok harcama ve zarar / ziyan talepleri karşılanmaktadır. Mühendislik sigortalarında ise özellikle elektronik cihazlarda meydana gelebilecek zararlar teminat altındadır. Bunun yanında makine kırılması, inşaat riskleri gibi rizikoların da teminat altına alındığı söylenebilmektedir.

Meslek grubunuz için meslek sigortası bulunup bulunmadığı ve teminat kapsamı hakkında bilgi sahibi olabilmek için sigorta acenteleri ile irtibat kurarak bilgi alabilirsiniz.

Meslek Sigortası Teminat Dışı Haller Nelerdir?

Meslek sigortası teminat dışı haller, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi her meslek nezdinde sigorta içeriği değişiklik göstereceği için net bir şekilde belirlenmemektedir. Mesleğinize ilişkin meslek sigortanızın kapsamını ek prim ücretleri ile ek teminat satın alarak genişletme imkanınız bulunmaktadır. Bununla birlikte sigorta şirketlerinin sorumluluk kabul etmediği ve kapsam dışında bıraktığı bazı hususlar da bulunmaktadır. Meslek sigortasında kapsam dışı bırakılan durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Meslek sahiplerinin poliçede yer almayan faaliyetleri dışında hareket ve davranışlarıyla neden olduğu zararlar
 • Meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerini icra ederken alkol ve uyuşturucu almaları nedeniyle oluşan zararlar
 • Poliçede yer almayan rizikoların meydana gelmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Fikri mülkiyet hak ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Meslek sahiplerinin mesleki faaliyetleri sırasında birinci derece yakınlarına karşı sorumluluğu neticesinde ortaya çıkan tazminatlar
 • Çevre kirliliği nedeniyle ortaya çıkan zarar

Meslek Sigortası Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Meslek sigortası tazminat talebinde bulunmak, sigortalının sigorta şirketinden tazminat alabilmesi için yasal bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Buna göre riziko gerçekleştikten sonra sigortalının 5 iş günü içerisinde sigorta acentesine rizikonun gerçekleştiğini ihbar etmeniz gerekmektedir. Sigorta acentesi tarafınızdan bazı evrak ve belgeleri talep edecektir. Bu belgeleri kısa sürede iletmeniz, tazminat işlemlerinizin hızlanması için önemlidir. Bunun yanında tazminat talebi sürecine ilişkin dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise bu süreçte gerekli önlemleri alma sorumluluğunuzdur. Sigortalının sigorta sözleşmesinin bulunmadığı durumda alacağı bütün tedbirleri sigorta sözleşmesi varken de alması gerekmektedir.

Meslek Sigortası Tazminat Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Meslek sigortası tazminat ödemesi zamanı, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre gerekli bilgi ve belgeler teslim edildikten sonra şirket gerekli işlemleri başlatmakta ve işlemler tamamlandıktan sonra 15 iş günü içerisinde tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Meslek Sigortası Neden Gereklidir?

Meslek sigortasının gerekliliği, zorunlu olarak meslek sigortası yaptırmasına gerek olmayan ancak güvenli bir şekilde mesleğini icra edebilmek için sigorta yaptırmayı düşünen kişiler için üzerinde durulması gereken bir konudur. Meslek sigortası sahibi olmanın tarafınıza sağlayacağı faydalar genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Mesleki faaliyetin doğal bir sonucu olan risklerin bertaraf edilmesi ve bu sayede çok daha güvenli ve özgüvenli bir şekilde mesleğe devamın sağlanması için gereken bir sigorta türüdür.
 • Meslek sigortası ile üçüncü kişilere verilen maddi zararlar da teminat altına alınabilmekte ve bu sayede düşük miktarda primler ödeyerek büyük meblağlar ödeme zorunluluğunuz ortadan kaldırılmaktadır.

Meslek Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Meslek sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler, mesleki faaliyetleriniz sırasında kendinizi tam anlamıyla güvende hissetmeniz ve sigortanızdan maksimum şekilde fayda sağlamanız için mutlaka değinilmesi gereken hususlardan biridir. Bu doğrultuda meslek sigortası yaptırırken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigorta şirketinizi seçerken acentenin optimum risk analizi yaptığından ve sigorta bedelinin gerçekçi bir şekilde belirlenmiş olduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir. Bu doğrultuda meslek sigortası seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli hususun sigorta şirketi seçimi olduğu söylenebilmektedir.
 • Sigorta poliçeniz hazırlanırken tarafınızdan talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde vermeniz, sürece dair bir diğer önemli noktadır. Yanlış bilgi vermiş olmanız halinde sigorta şirketinin tazminat yükümlülüğü azalabilmekte ve meslek sigortasının feshi dahi gündeme gelebilmektedir.
 • Sigorta poliçenizde teminat altına alınan hususlara ve bu hususların beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Poliçenizde yer almayan hususlarda sigorta şirketinizin sorumluluğu olmayacaktır. Bu nedenle teminat kapsamına dahil etmek istediğiniz ancak poliçenizde yer almayan bir husus varsa, ek teminat olarak poliçenize ekletmeyi düşünmeniz tavsiye etmektedir.
 • Meslek sigortası poliçenize dair özel koşulları ve sigorta şirketinizin sorumluluğunu ortadan kaldıran durumları ayrıntılı olarak öğrenmeniz gerekmektedir. Aksi durumda riskin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketinizin sorumluluktan kurtulması mümkün olabilmektedir.
 • Uygun bir ödeme programına sahip olan meslek sigortası yaptırmak, sigortanızın devamlılığı için önemlidir. Bütçenizi aşan bir meslek sigortasının uzun vadede devamlılığı olmayacaktır.
 • Son olarak meslek sigortası yaptırdıktan sonra teminat kapsamındaki hallerin gerçekleşmesi durumunda tarafınızdan istenecek bilgi ve belgeleri liste halinde istemeniz tavsiye edilmektedir. Bu listeye erkenden sahip olmak ve zorunluluk ortaya çıktığında belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamak tazminat işlemlerinizi hızlandıracaktır.

Meslek Sigortası Fiyatları 2022

Meslek sigortası 2022 fiyatları belirlenirken kullanılan birçok farklı parametre olduğu için net bir belirleme yapmak mümkün değildir. Bunun yanında sigorta acenteleri arasında da sigorta fiyatlarının değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Genel olarak meslek sigortası fiyatlarında belirleyici olan parametreler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Mesleğin risk durumu
 • Kişinin mesleki tecrübesi
 • Mesleki faaliyet sırasında kullanılan ekipmanlar
 • Meslek sigortasının kapsamı
 • Meslek sigortası kapsamına dahil edilen teminatlar

 

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın


Başa dön tuşu