Bankacılık

Karz Nedir? Katılım Bankalarında Karz (Ödünç) Kredisi

Katılım Bankalarında Karz

Karz Nedir? Karz daha çok Katılım Bankaları tarafından uygulanıyor. Ne kadar Geleneksel Bankalar da kullanıyor olsa da tüm detayları ile kurallarına göre Karz kullanmak isteyenler Katılım Bankalarını tercih edebilir.

Karz Nedir? (Ödünç)

Karz Nedir? Para ya da malın ödünç olarak verilmesidir. Karz; mislini geri almak için misli bir malı vermek üzere yapılan sözleşmedir. Misli mal, değerini etkileyen önemli bir fark olmaksızın piyasada dengi bulunabilen maldır. Borçlu, borç aldığı malın aynısını değil dengini vermekle yükümlüdür.

Karz (Ödünç) İle İlgili Dini Hükümler

Banka, borçluya (karz alan) borcun geri ödenmesi sırasında verdiğinden fazlasını isteyemez çünkü ziyadenin / menfaatin her şekli haram olup faizdir. Bu ziyadenin sözleşmeden önce veya sonra, nitelik veya nicelik bakımından olması durumu değiştirmez.

  1. Karz (ödünç) alanın karz ilişkisinin devam ettiği süre içerisinde Banka’ya ayrıca bir mal (ayn) veya menfaat vermesi caiz değildir.
  2. Karz (ödünç) sözleşmesi sırasında şart koşulmamışsa veya bir örf / teamül yoksa geri ödemenin daha iyisiyle (nitelikte fazlalık) daha çoğuyla (miktarda fazlalık) verilerek yapılması caizdir.
  3. Karz (ödünç) veren Banka doğrudan yapmış olduğu dosya açma, istihbarat vs. masraflarına denk olacak şekilde karz (ödünç) alandan masraf alması caizdir.

Karz (Ödünç) İle İlgili Uygulamalar

  1. Cari hesaplar bankanın müşteriden aldığı bir karz (ödünç) olarak değerlendirilebilir.
  2. Banka cari hesap sahiplerinden sunmuş olduğu hizmet karşılığında ücret (masraf) alabilir.
  3. Banka, cari hesap açan müşterilerine ödül ve hediye verme taahhüdü veremez. Çünkü bu tür hediyeler faiz kabilindendir.

Karz Kullandırmada Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankalar Arasında Karşılaştırma

Konu Katılım Bankası Geleneksel Banka
Sözleşme Karz (Ödünç) Karz (Ödünç)
Sözleşmenin Konusu Para karşılığı para Para karşılığı para
Statüsü (Niteliği) Karz-Hasen Faiz karşılığı faizli kredi
Amacı Yalnızca yardıma muhtaç kişilere yardım etmek.
Bu nedenle genelleştirmez.
Kâr ve faizli ticaret yapmak
amacıyla tüm işlemleri içerir.
Faiz ve Kâr Bu işlem için kâr ve faiz almaz. Bu işlem için faiz alır.
Komisyon
(Masraf)
Alınan komisyon verilen hizmetin ücreti olup,
karz ile alakası yoktur.
Komisyonlar, fiili masraflardan
bağımsız olarak krediyle orantılı
olarak şarj edilir
Gecikme
Cezası
Banka, gecikme bedelini kendi hesabına almak
için müşteriyi zorunlu kılamaz. Ancak ödemenin
gecikmesi ve ertelenmesi durumunda müşteriyi,
hayır kurumlarına bağış yapmaya zorunlu
bırakabilir.
Banka, biriken gecikme cezasını
ve bileşiklerini aylık olarak kendi
lehine tahakkuk ettirir.
Karz (Ödünç) Kullandırmada Katılım Bankaları İle Geleneksel Bankalar Arasında Karşılaştırma

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu