Bankacılık

Kefil Eş Rızası-Örneği-Eşin Muvafakatı Nedir?

Eşin Muvafakatı Nedir?

Kefil Eş Rızası: Türk Borçlar Kanununun “Eşin Rızası” başlıklı maddesine göre “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.” eş rızası kefaletin ilk koşuludur. Bu nedenle kefalet kurulduktan sonraki bir tarihte eşin rıza vermesi durumunda kefalet geçerli olmayacaktır.

Kefil Eş Rızası

Kefalet kurulmasından sonra yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olan değişiklikler için de eşin rızası gereklidir.

Eş rızalarının noterde alınması esastır. Ancak banka şubelerinde yetkili personellerin huzurunda da eş rızası alınabilir.

Kefilin eşi okuma yazma bilmiyorsa iki tanık huzurunda düzenleme şeklinde noter onaylı eş rızası alınır. Eş rızasında borçlu, alacaklı banka, kefil, kefalet tutarı, kefalet türü ve kefalet tarihi (tarih belirtilmemişse noter onaylanma tarihi) bilgileri açıkça yer almalıdır.

Kefil Eş Rızası Örneği

Kefil Eş Rızası-Örneği-Eşin Muvafakatı Nedir?, Bir Finansçı

Yeni Borçlar Kanununa Göre Eşin Rızası

  1. Kefil eğer evli ise eş rızası alınır.
  2. Kefilin evli olup olmadığı nüfus cüzdanı ve ayrıca vukuatlı nüfus kaydı örneğinden tetkik edilir ve Mernis kontrolleri ile de sağlanır.
  3. Eş rızası kefalet tarihinden önce veya en geç kefalet tarihinde alınır.
  4. Eşin rızası, kefalet miktarının ( kredi limitinin) artırılması, kefalet süresinin uzatılması, teminatların azaltılması, kefaletten dönmenin kabulü gibi durumlarda da alınır.
  5. Eş rızalarının noterde alınması esastır. Ancak finans kurumları ve bankalar da alabilir.

Kefil Eşin Rızası Neden Alınır, hangi durumlarda eş rızası alınır… devamı için buraya tıklayın…

Kefil Eş Rızası İstisnaları

Kefil eş rızası alınma zorunluluğu kanunen 01.07.2012 tarihinde başlamıştır. Ticari kredi çeken birine kefil olacak kişinin, eşinin rızasını alması gerekiyordu. Ancak bu zorunluluk, ticaret hayatında önemli sorunlara ve tıkanmalara yol açtığından, kredi kullanımını zorlaştırdığından bu konuda yasal değişikliğe gidildi.

11 Nisan 2013 tarihli Borçlar Kanununun söz konusu maddesin; “Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.” şeklinde bir fıkra eklenerek, maddedeki koşulları sağlayan kefiller için kefalette eş rızası şartı kaldırılmıştır.

01.07.2012 – 11.04.2013 tarihi arasında eş rızası istisnaları geçerli olmadığı için, bu tarih aralığında alınan kefaletlerde kefilin eşinden rıza formu alınmalıdır.

Kefil, gerçek kişi ve evli ise;

  • Limited şirketlerde ve kooperatiflerde kefilin borçlu firmada ortaklığını gösteren TSG – Ticaret Sicil Gazetesi
  • Anonim Şirketlerde kefilin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu toplantısında bulunduğunu ve firmanın sermaye yapısını gösteren hazirun cetveli, ortak olduğunu gösteren ortaklar pay defteri, ticaret sicil odasından ortaklığı gösteren ıslak imzalı teyit yazısı üzerinden kefilin istisna kapsamında olduğu teyit edilebilmektedir.

NOT: Borçlu Adi Ortaklık/İş Ortaklığı/Dernek/Vakıf ise; her durumda kefilin eşinden eş rızası alınır. Bu türlerdeki ortaklıklar, Türk Ticaret Kanununda sayılan ticari işletmeler kapsamında olmadığı için eş rızası istisnalarından faydalanamazlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu