Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Finansal Kiralamaya Konu Malın Devri ve Devir Süreleri

finansal kiralamaya konu malin devri ve devir sureleri 1

Finansal Kiralamaya Konu Malın Devri, Kiracı, kiracılık sıfatını veya sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin almak kaydıyla devredebilir.

Finansal Kiralamaya Konu Malın Devri

  • Bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliği, ilgisine göre Kanunun 21 inci veya 22 nci maddesi çerçevesinde tescil edilir veya şerh olunur.
  • Konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiralayana bilgi vermek, diğer finansal kiralama işlemlerinde ise sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla finansal kiralama konusu malın zilyetliğini bir başkasına devredebilir.
  • Sözleşmede aksi öngörülmemişse kiralayan, malın mülkiyetini bir üçüncü kişiye devredemez.
  • Sözleşmede bu yetkinin tanınması halinde, devir, ancak başka bir kiralayana yapılabilir.
  • Devralan, sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.
  • Devrin kiracıya karşı geçerli olması onun haberdar edilmesine bağlıdır.

Finansal Kiralamada Devir Süreleri

Yeni Finansal Kiralama Kanununda sözleşme süresine ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

Yürürlükten kaldırılan 3226 sayılı FKK’na tabi sözlemeler en az (4 ) dört yıl süre ile feshedilemez. Bu kanun çerçevesinde hangi kiralama hallerinde bu sürenin kısalacağı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenmiştir.

Yeni yasal düzenlemede asgari sözleşme süresi düzenlemesi bulunmamakla birlikte BDDK, yürürlükten kaldırılan 3226 sayılı FKK çerçevesinde belirtilen makine ve ekipmanlar ile ilgili olarak devir süresini asgari 2 yıl olarak belirlemiştir.

leasing sözleşmesi bitmeden devir, leasing ile alınan makinanın mülkiyetinin devri, leasing mülkiyet devri, finansal kiralama sözleşmesinin devri, leasing devir işlemleri, Finansal Kiralamaya Konu Malın Devri ve Devir Süreleri

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00