Bankacılık

Banka Kredi Borcu Bulunanların Dikkatine

Bankaya kredi borcunu ödemede zorluk yaşayan vatandaşların bilmesinde yarar bulunan bir nokta vardır. Banka kredi borcu tahsili için 2- 3 yıl bekler ve her türlü yasal yola müracaat ederler.

Bunun sonucunda halen borçludan kredi ya da kredi kartı borçlarını tahsil edemedikleri takdirde,  bütün borcu olduğu gibi Varlık Yönetim Şirketlerine devrediyorlar.

Banka Kredi Borcu

Varlık Yönetim Şirketleri ekonominin yasal bir organı olarak görev yapıyor. Bütün çalışmaları devlet tarafından denetlenir ve kanunlar çerçevesinde çalışmalarını yürütürler.

Borcun Varlık Yönetim Şirketine Devredilip Devredilmediğini Öğrenmek

Vatandaşlar borçlarının Varlık Yönetim Şirketine devredildiğinden habersiz olabilirler. Oysaki bahse konu devir işlemi bittiği anda, vatandaşın bankaya hiçbir borcu kalmaz. Bu aşamadan sonra borçlu olunan kurum, borcu devralan Varlık Yönetimi Şirketi olur.

Borcunun banka ile ilişkisi olup olmadığını öğrenmek, bir başka deyişle borcunun Varlık Yönetim Şirketlerinden birine yönlendirip yönlendirmediğini öğrenmek için müracaat edilebilecek yollar şunlardır:

  • Bu yollarından birisi kredi çekilen ya da kredi kartının ait olduğu bankaya gidip, durumu şahsen sorgulamaktır. Banka borcu devrettiği hallerde, ilgili şirkete ait iletişim bilgileri, devredilen borç miktarı vs. gibi detayları sorgulama yapan kişiye bildirir.
  • Bu konuda borçlunun başvurabileceği bir diğer yöntem de, Varlık Yönetim Şirketleri Derneğine e-posta yollamak olabilir. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği bu konuda bilgi edinmesi için tüketiciye yardımcı olur. Bu amaçla derneğe atılacak e-posta için kullanılabilecek e-posta adresi: yonetim@varlikyonetim.org.tr ‘dir.
  • Ayrıca tüketici e-devlet üzerinden de, borcunun ne durumda olduğun takip edebilir.   Bu sistem üzerinden, tüketici borcu nedeni ile kendisine karşı açılmış herhangi bir icra ya da dava dosyası olup olmadığını sorgulayabilir.

E-devlet sitesine giriş için e-devlet şifresi alınması gerekebilir. Böyle bir durumda e-devlet şifresi almak isteyen vatandaş herhangi bir PTT şubesine başvurmalıdır. E-devlet şifresi bütün PTT şubelerinden 2 TL ödeme karşılığında alınabilir.

Varlık Yönetim Şirketine Devredilen Banka Kredi Borcu Hakkında Bilgi

Varlık yönetim şirketinin devraldığı  borçlar konusundaki uygulamaları aşağıda belirtilmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi bankanın borcu devretmesi ile birlikte, borçlunun banka kredi borcu kalmaz. Tüketicinin borcunu ödemesi gereken kurum, borcu devralmış bulunan Varlık Yönetim Şirketi olur.

Varlık Yönetim Şirketlerinin temel çalışma prensibi, ödenemeyen kredilerin tahsil edilebilmesi konusunda çözümler üretmektir.

Bu nedenle tüketici ile yapılan karşılıklı görüşme sonrasında, şirket tarafından olabilecek en uygun ödeme planını oluşturulur. Şirket böyle davranarak, kuruluş amacına uygun olmak üzere borcun tamamını tahsil etmeye çalışır.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Banka Kredi Borcu Üzerindeki Yetkileri

İlgili şirketlerin devraldıkları alacak tutarında indirim yapma ya da uzun vadeye yayılan taksitli ödeme planları düzenleme yetkileri vardır.

Varlık Yönetimi Şirketleri ödenmesi gereken borcun tutarı ile borçlu vatandaşın gelir durumuna göre toplam borç tutarı üzerinden indirim yapabilir ve farklı uzunlukta vadelere yayılmış taksitler ile ödeme planı oluşturabilir.  Oluşturulan plan ya da yapılan indirim Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kuruluşu tarafından belirlenen yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleşir.

Bu çalışmalar sırasında, borçlu vatandaş tarafından şirkete iletilen talepler de dikkate alınır. Bu tip durumlarda tüketicinin kendi durumu ile ilgili belgeleri Varlık Yönetimi Şirketine vermesi halinde, istediği gibi bir ödeme planı üzerinden anlaşmaya varılması daha kolay olur.  Varlık Yönetim Şirketlerinin her borç vakası için özel bir plan oluşturma yetkileri vardır.

Emeklilere Özel…

Emekliler için özel olarak oluşturulmuş, uzun vadeye yayılan düşük faiz uygulanan geri ödeme planları da bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak, ilgili şirket ile görüşmeler yapmaktan kaçınılmamasında yarar vardır.

Ödenemeyen banka kredi borcu hakkında bu ihtimallerin unutulmaması gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu