Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Finansal Kiralama Nedir? Leasing

finansal kiralama 1

Finansal Kiralama mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesidir.

Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözlemesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemidir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir?

Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı salamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir.

Finansal Kiralamaya Neler Konu Olur

Sözlemeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının çoğaltımı nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınaî haklar bu sözleşmeye konu olamaz.

Sözlemeye konu olacak mal;

 • Üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşımalı.
 • Hammadde / Ara malı niteliğinde ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mal niteliğinde olmamalı.
 • Asli niteliği bozulmadan iadesi mümkün olmalı.
 • Tüketim malzemesi olmamalı.
 • İşletmenin üretim faaliyetlerinde kullanılmalı
 • İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırım malı niteliinde olmalı.

Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

Leasinge konu mallar özetle şunlardır;

 1. Amortismana Tabi Mallar
 2. Kara ulaşım araçları
 3. Hava ulaşım araçları
 4. Deniz ulaşım araçları ve inşaat makinaları
 5. Tıbbi cihazlar
 6. Tekstil makinaları
 7. Makina ve ekipmanı
 8. Turizm ekipmanı
 9. Elektronik ve optik cihazlar
 10. Basın-yayın donanımları
 11. Büro ekipmanı
 12. Gayrimenkuller
 13. Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri
 14. Santrallar ve haberleşme cihazları Enerji tesisleri

Finansal Kiralamaya konu olmayacak mal ve hizmetler ise özetle;

 1. Patent, lisans ürünleri gibi fikri ve sınai haklar,
 2. Amortismana tabi olmayan mallar,
 3. Hammadde ya da Ara Mallar,
 4. Asli niteliğini koruyamayan, aynen iadesi imkansız mallar,
 5. Doğrudan ticaretini yapmak amacıyla alınmak istenen mallar,
 6. Müteahhit firmaların satmak amacıyla aldıı ekipmanlar (Kombi tesisatı, asansör vb.)
 7. İşçilik Giderleri,
 8. Boya, alçı gibi iç ve dığ cephe kaplamaları,
 9. Tesisat Malzemeleri (Elektrik ve su malzemeleri vb)
 10. Danışmanlık Ücretleri,
 11. Makine-tesisat kurulum ücretleri,vb.
 12. Şahsi ve ailevi ihtiyaçlar için tedarik edilen tüketim malları veya sadece ferdi kullanım ve tüketim için alınan mallar Finansal Kiralama kapsamı dışındadır.

finansal kiralama sözleşmesi, şartları, şirketleri, avantajları, örnekleri, türleri, muhasebe

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00