Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Sigorta Acentesi Nedir? Nasıl Açılır?

sigorta acentesi

Sigorta acentesinin ne olduğu nasıl açıldığı ile alakalı olarak birtakım şartlar bulunmaktadır. Belgeler tamamlandıktan veya istenen koşullar sağlandıktan sonra sigorta acenteliği açılabilmektedir. Sigorta acentesi, sigorta şirketleri ile arasında sözleşmelerle kurulu ilişki bulunan kuruluşları ifade etmektedir. Aracı ve temsilci kuruluş olarak hizmet veren sigorta acenteleri, şirket ürünlerinin tanıtımından pazarlama konularına kadar pek çok noktada hizmet sunmaktadır. Sigorta şirketi üzerinden işlem yaptırmak isteyenler acentelere başvurarak belirlenen prensipler çerçevesinde hizmet almaktadır. Acente sayesinde gerekli zamanlarda danışmanlık hizmetleri veya poliçe düzenleme gibi işleri çözüme kavuşturulmaktadır.

Sigorta Acentesi Nasıl Açılır?

Sigorta acenteliğinin açılışı konusunda birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüzel kişiler veya geçek kişiler tarafından acente açılması mümkün olmaktadır. Gerçek ya da tüzel kişi olunup olunmamasına bağlı olarak farklı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Sigorta acentesi açmak için bazı yasal gerekliliklerinin bulunmasının yanı sıra maddi boyut göz önünde bulundurulmaktadır.

Sigorta acentesinin açılabilmesi için acentelik alınacak olan şirkete karar verilmesi gerekmektedir. Şirketler ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda verilebilecek hizmetler detaylı şekilde belirlenmektedir. Sigorta acenteleri, hangi kuruma bağlı olarak hizmet veriyorsa müşteri kazandırma eğilimlerinin yüksek olması gerekmektedir. Türkiye ili sınırları içerisinde hizmet vermek veya diğer gerekli şartların sağlanması halinde acentelerin açılması mümkün olmaktadır.

Sigorta Acentesi Açmak İçin Şartlar

Sigorta acentesini açma koşulları sağlandığı takdirde işlem yapılabilmektedir. Şartlarda herhangi bir eksiklik bulunması veya başvuruya uyum sağlamama gibi durumlarda acentelik açılması mümkün olmamaktadır. Sigorta acentesi açmak için gereken koşullar şu şekilde sıralanır:

 • İflas etmemiş olunması,
 • Türkiye vatandaşı olunması,
 • Türkiye’de ikamet edilmesi,
 • Merkezin Türkiye sınırları içerisinde bulunması,
 • Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ne uyumlu şekilde başvuru yapılması,
 • Fiziksel, bedenen veya zihinsel anlamda sağlam olunması,
 • Belirtilen düzeyde mal varlığının beyan edilmesi,
 • Gerekli eğitimleri alarak teknik personel unvanını taşıması,
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi alınması,
 • Levha kayıt işlemleri başvurusu,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
 • Teknik veya idari altyapı bakımından herhangi bir engelin bulunmaması,
 • Yeterli düzeyde insan kaynakları donanımlarına sahip olunması,
 • Türkiye Odalar veya Borsalar Birliği’nden onay alınması,
 • Asgari olarak 25 bin TL civarı mal varlığına sahip olunması,
 • Öğrenim düzeyi açısından yeterli olunması,
 • Asgari ödenmiş sermaye şartlarının sağlanması,
 • İki yıllık yüksekokul mezunlarının 24 ay deneyime sahip olması,
 • Dört yıllık fakülteden mezunların 18 ay deneyime sahip olması.

Sigorta acentesi açmak isteyenler, eğitim veya belgelerin temini konusunda gerekli şartları sağladıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Sigortacılıkla alakalı fakültelerden mezun olanlar için herhangi bir deneyim şartı aranmamaktadır.

Sigorta Acentesi Açmak İçin Belgeler

Sigorta acentesi açarken evraklar tamamen eksiksiz olarak sunulmalıdır. Acente açılırken tüzel veya gerçek kişilerden istenen belgeler farklılık taşımaktadır. Bunun yanı sıra sigorta acentesinde çalışacak personellerden farklı evraklar istenebilmektedir. Başvurunun durumuna göre sigorta acentesi açmak için istenen belgeler değişebilmektedir.

Sigorta acentesi açarken gerçek kişilerden istenen belgeler şunlardır:

 • İkamet belgesinin aslı,
 • Vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Diploma sureti,
 • Ticaret sicil tasdiknamesi,
 • İletişim bilgileri,
 • Taahhütname,
 • Sigorta şirketleri sözleşmesi,
 • Mesleki sorumluluk sigortası sureti,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Yabancı dil belgesi.

Tüzel kişilerden istenen belgeler şu şekildedir:

 • Şirket ana sözleşmesi,
 • İmza sirküleri fotokopisi,
 • Ticaret sicil tasdiknamesi,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Sigorta şirketleriyle yapılan sözleşme,
 • Vergi levhası,
 • İflas konkordato belgesi,
 • İletişim bilgileri,
 • Islak imzalı taahhütname aslı,
 • Islak imzalı bilgi formu.

Genellikle sigorta acentesinde çalışacak olanlardan istenenler ise şunlardır:

 • Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) personel yeterlilik sınavı kazanılması,
 • Kanun çerçevesinde belirtilen suçlardan hüküm giyilmemesi,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması.

Sigorta Acente Hizmetleri Nedir?

Sigorta acenteliğinin hizmetleri oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Acente müşterilerinin tüm beklentisini karşılaması veya buna dönük olarak hizmet vermesi gerekmektedir. Acente tarafından verilebilecek hizmetler şunlardır:

 • Hizmet verilen ürünler hakkında yeterli donanım veya bilgiye sahip olmak,
 • Acil durumlardan danışmanlık işlerine kadar 7/24 her türlü desteği sunmak,
 • Müşterilerin şikayetleri veya beklentilerini dikkate almak,
 • Müşterileri ihtiyaçlarına uygun en doğru sigorta ürününe yönlendirmek,
 • Sigorta poliçelerini hazırlamak,
 • Müşterilerinin kişiler verilerini korumak.

Sigorta acentelerinde bireysel veya kurumsal bazda verilen hizmetler bulunmaktadır. Sigorta acentelerinden alınabilecek kurumsal ürünler şunlardır:

 • Havacılık Sigortası
 • İş Yeri Sigortası
 • Mühendislik Sigortası
 • Nakliye Sigortası
 • Sorumluluk Sigortası
 • Hırsızlık Sigortası

Genellikle sigorta acenteleri tarafından sağlanan bireysel ürünler şunlardır:

 • Seyahat Sigortası
 • Ferdi Hayat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • DASK
 • İş Yeri Sigortası
 • Konut Sigortası
 • Kasko
 • Trafik Sigortası

Sigorta Acentesi Açmak Maliyeti

Sigorta acentesi açmanın maliyeti konusunda sektör anlamında farklılıklar olabilmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin sayısı yaklaşık olarak 20 binin üzerindedir. Sigortacılık sektöründe meydana gelen büyümeler, acente sayılarında artış yaşanmasına neden olmaktadır. Sigorta acentesi açma işlemlerinde birtakım masrafların gözden çıkarılması gerekmektedir. Demirbaş satın alım işlerinden levha kaydına kadar pek çok noktada masraflar olacaktır. Bunun yanı sıra dekorasyon işlemlerine belirli bir miktar bütçenin ayrılması gerekmektedir.

Sigorta acentesi açma konusunda ortalam maliyetten söz edilecek olursa 25 bin TL civarında olduğunu söylemek mümkündür. Sigorta acenteliğinin açılmasında ihtiyaç duyulan sermaye ise 8 bin civarında değişim göstermektedir. Acentenin büyüklüğüne bağlı olarak maliyetlerde artış olabilmektedir. Büyük çaplı olarak açılmak istenen acentelerde 200 bin TL – 300 TL arasında maliyetler çıkabilmektedir. Günümüzde şahıs işletmelerinde daha makul fiyatlar bulunabilmektedir. Anonim veya limited şirketlerde personel çalıştırma vb. farklı prosedürler işin içine gireceğinden maliyetlerde artış meydana gelebilmektedir. Yapılacak olan masrafların detaylarına bağlı olarak sigorta acentesi açma maliyetlerinde farklılıklar olabilmektedir.

Sigorta Acentesi Açmak Karlı Mıdır?

Sigorta acentesinin karlı olup olmadığı ile ilgili olarak kar marjlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zaman geçtikçe sigorta sektörünün yükselişe geçmesi acente açma faaliyetlerine olan ilginin artmasını sağlamıştır. 2021 yılının kar marjlarına bakıldığı zaman sigorta türlerine bağlı olarak farklı kar oranlarıyla karşılaşılması mümkündür. Ortalama olarak %9 – %17 arasında değişen kar marjı bulunmaktadır. Sigorta acentesinde aylık kazançlar, pek çok farklı faktöre göre değişim göstermektedir. Günlük olarak gelen müşteri sayısından pazarlama olanaklarına kadar farklı noktalar, acentelerin karlılık durumlarını etkilemektedir.

Sigorta Acentesinin Yeri Nasıl Belirlenir?

Sigorta acentesinin yerinin belirlenmesi müşteri sirkülasyonunun daha yoğun olmasına etki etmektedir. Böylece acente konumu belirlenirken birtakım faktörlerin göz önünde bulundurulması acente sahiplerinin avantajına olacaktır. Genelde sigorta acentesi yeri için en avantajla alanlar şu şekilde sıralanır:

 • Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlar,
 • Park problemi olmayan alanlar,
 • Göç idarelerine yakın yerler,
 • Abone merkezlerine yakın yerler,
 • Noterlere yakın olan güzergahlar,
 • Tapu müdürlükleri yakını.

Sigorta Acentesi Ne Kadar Komisyon Alır?

Sigorta acentesinin komisyon tutarı satılan poliçelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Böylece aracı kurum niteliğine hizmet veren sigorta acenteleri, pek çok sigorta branşı üzerinde komisyon elde edebilmektedir. Genelde ticari sigorta, kasko, konut vb. farklı alanlarda sigorta çeşitleri bulunmaktadır. Pazardaki bilinirlik oranı veya sigorta acentesinin faaliyet gösterdiği il gibi durumlar, kazanımları etkilemektedir. Genel olarak bakıldığında sigorta acentesi komisyon oranlarının 1 – 15 arasında değiştiğini söylemek mümkündür.

 

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00