Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Kurumsal Sigorta

kurumsal sigorta

Kurumsal sigorta, iş dünyasında meydana gelebilecek risklere karşı sigortalıyı teminat altına alan sigorta seçenekleridir. İş hayatında farklı faaliyetler alanları içerisinde doğa, teknoloji ve insan faktörleri nedeniyle meydana gelebilecek risklere karşı kurumlar kurumsal sigorta ile güvence altına alınmaktadır.

Çalışma alanlarındaki risk faktörlerinin farklı olması, kurumsal sigorta kapsamına giren çeşitli sigortalar hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumsal sigorta kapsamında zorunlu sigorta çeşitleri bulunduğu gibi tamamen kendi tercihinize bağlı olarak çalışma hayatınızdaki risklere karşı güvence sağlamak amacıyla oluşturabileceğiniz ihtiyari sigorta seçenekleri de bulunmaktadır. Kurumsal sigorta olarak sunulan temel sigorta çeşitleri şu şekildedir:

 • Yangın ve Doğal Afetler Sigortası
 • Mühendislik Sigortası
 • Makine Kırılması Sigortası
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • İnşaat Sigortası
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Geri Çağırma Sigortası
 • Nakliyat Sigortası
 • Tarım Sigortası

Farklı iş kolları için oluşturulmuş özel sigorta çeşitlerinin oldukça fazladır. Günümüzde hemen her iş kolu için hazırlanan sigorta seçeneklerinin bulunduğu söylenebilmektedir. Meslek kolunuza ilişkin sigorta poliçesi hazırlanırken sigorta acenteniz tarafından risk analizi yapılmaktadır. Analiz sonucunda edinilen bilgilere göre ise en uygun poliçe teminatı hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır.

Yangın ve Doğal Afetler Sigortası

Yangın ve doğal afet sigortası, yapılarda meydana gelebilecek yangın gibi kazalar ve deprem, yıldırım, infilak gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek hasara karşı sigortalıyı teminat altına almak için hazırlanmaktadır. Bir yıl için hazırlanan yangın ve doğal afet sigortası, her sigorta döneminin sonunda sigortalının talebine bağlı olarak yenilebilmektedir. Sigortanın temel teminatları ise şu şekildedir:

 • Yangın ve doğal afet nedeniyle meydana gelen hasar ve zarar
 • Yangın hasarını azaltma müdahaleleri sırasında ortaya çıkan hasar
 • Yangın söndürme çalışması masrafları

Sigorta kapsamına terör olayları, grev ve lokavt gibi durumlar nedeniyle meydana gelen hasar ve zarar, kira kaybı ve kar kaybı da ek prim ödemeleriyle dahil edilebilmektedir.

Mühendislik Sigortası

Mühendislik sigortası, mühendislik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan ekipmanları teminat altına kurumsal sigorta türüdür. Temel teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Makine ve elektronik cihazlarda meydana gelen hasar ve zarar
 • İnşaat, montaj ve bakım dönemlerinde meydana gelen hasar ve zarar
 • İnşaat, montaj ve bakım dönemlerinde makine ve donanımlarda meydana gelen zarar

Sigorta kapsamına ek teminat olarak insan hatası veya doğal adet nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar da dahil edilebilmektedir.

Makine Kırılması Sigortası

Makine kırılması sigortası, makinelerde meydana gelebilecek arıza ve hasara karşı maddi güvence altında olmanızı sağlayan sigorta türüdür. Üretim aşaması için zorunlu unsurlar olan makineleri güvence altına aldığı için kurumsal sigorta kapsamında oldukça sık tercih edildiği söylenebilmektedir. Sigortanın temel teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İşletme hataları nedeniyle makinelerde meydana gelen hasar
 • Çevresel ve doğal nedenlerle makinelerde meydana gelen hasar
 • İşletme personelinin hatalı davranışı ve ihmali nedeniyle makinelerde meydana gelen hasar
 • Elektrik problemleri nedeniyle makinelerde meydana gelen hasar
 • Üçüncü kişilerin hatalı davranışı nedeniyle makinelerde meydana gelen hasar

Sigorta kapsamına terör olayları ve sabotaj gibi risklerin de dahil edilmesi mümkündür.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren sorumluluk sigortası, iş yerinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluğa karşı teminat sağlayan sigorta türüdür. İş Kanunu gereğince, işyerinde meydana gelen kazalardan işveren sorumludur. Bu durumda işçiler ve işçi yakınları tarafından tazminat talebinde bulunulmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun iş kazası nedeniyle işçiye ve işçi yakınlarına yapmış olduğu yardımlar da kurum tarafından rücu davası açarak işveren istenmektedir. İşveren sorumluluk sigortası tazminat taleplerine karşı işverene güvence sağlamaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihaz sigortası, iş yerinizde bulunan elektronik cihazlarda oluşabilecek hasar ve zararı teminat altına alan sigorta türüdür. Sigortanın temel teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Personel ihmali nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zarar
 • Hatalı malzeme kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zarar
 • Yüksek voltaj kaynaklı ortaya çıkan hasar ve zarar
 • Elektronik cihazların üçüncü şahıslara vermiş olduğu zarar
 • Elektronik cihazların çalınması nedeniyle uğranılan zarar
 • Su sızıntısı nedeniyle ortaya çıkan hasar
 • Yangın nedeniyle ortaya çıkan hasar

Sigorta kapsamına terör olayları veya sabotaj nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararın da dahil edilmesi mümkündür.

İnşaat Sigortası

İnşaat sigortası, inşaatta ve inşaat alanında meydana gelebilecek risklere karşı güvence altında olmanızı sağlayan sigorta türü olarak açıklanabilmektedir. Genelde inşaat sigortalarının kapsamına dahil edilebilen birçok farklı husus bulunmaktadır. Ancak genel olarak sigortanın temel teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Doğal afetler nedeniyle meydana gelen zarar ve hasar
 • İnşaat makinelerinde meydana gelebilecek zarar ve hasar
 • Şantiye tesislerinde meydana gelen zarar ve hasar
 • Üçüncü şahıslar karşı mali sorumluluk
 • Nakliye masrafları
 • Grev ve lokavt gibi durumlarda ortaya çıkan zarar
 • Fazla mesai zorunluluğu durumunda ortaya çıkan zarar

İnşaat sigortası kapsamına enkaz kaldırma, mevcut yapılar, hırsızlık ve bakım devresi gibi birçok farklı teminat dahil edilebilmektedir.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

 1. şahıs sorumluluk sigortası, iş faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek beklenmedik bir olay sonucunda üçüncü kişilerde meydana gelen zarara karşı sigortalıyı teminat altına alan bir sigorta türüdür. Üçüncü şahıs sorumluluk sigortasına giren temel teminatlar şu şekilde sıralanabilmektedir:
 • Üçüncü şahısların ölümü nedeniyle tazminat talebi
 • Üçüncü şahısların yaralanması nedeniyle tazminat talebi
 • Üçüncü şahısların mallarının hasar görmesi nedeniyle teminat talebi

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası, üretimini veya satışını üstlendiğiniz ürünlerdeki kusurdan kaynaklı yaşanan zararlara ilişkin tazminat taleplerini güvence altına alan sigorta türüdür. Böylece ürün sorumluluk sigortasının temel teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Satılan üründeki kusur yüzünden maddi veya bedeni zarar görülmesi nedeniyle tazminat talebi
 • Üretilen üründeki kusur yüzünden maddi veya bedeni zarar görülmesi nedeniyle tazminat talebi
 • Tedarikçisi olduğunuz firmanın üründeki kusur nedeniyle tazminat talebi
 • Etiket hataları nedeniyle ortaya çıkan zarar
 • Ürün kontrol hataları nedeniyle ortaya çıkan zarar
 • Ürün geliştirme hataları nedeniyle ortaya çıkan zarar
 • Distribütör olarak satılan ürünlerin kusurundan dolayı ortaya çıkan zarar ve tazminat talepleri

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Ürün geri çağırma sigortası, genellikle ürün sorumluluk sigortası ile birlikte sunulan veya ürün sorumluluk sigortasına teminat olarak dahil edilen bir sigorta türüdür. Bununla birlikte ayrıca sigorta yaptırılması da mümkündür. Ürün geri çağırma sigortası ile sigortalının hata, bozulma veya zarar nedeniyle ürünün piyasadan çekme zorunluluğu meydana geldiğinde, piyasadan geri toplamak için yapılacak masraflar teminat altına alınmaktadır. Ürün geri çağırma sigortasının kapsamı genellikle şu şekildedir:

 • Geri toplama aşamasındaki nakliye masrafları
 • Geri toplama sonunda depolama masrafları
 • Toplanan ürünlerin test ve onarım masrafları
 • Toplanan ürünlerin imha masrafları

Nakliyat Sigortası

Nakliyat sigortası, malların nakledilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hasar ve zararı güvence altına alan sigorta türüdür. Kurumsal sigorta seçenekleri arasında yer alan nakliyat sigortasının temel teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Taşıma sırasında çarpışma nedeniyle meydana gelen tam zarar ve kısmi zarar
 • Taşıma sırasında aracın devrilmesi nedeniyle meydana gelen tam zarar ve kısmi zarar
 • Soygun nedeniyle meydana gelen zarar
 • Gasp nedeniyle meydana gelen zarar

 

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00