Bankacılık

İthalat (Import) Nedir?

Özetle ithalat; Yurt dışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İhracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.

1. İthalat (Import) Nedir?

Bir malın yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ithalatının yapılarak ithal konusu malların millileştirilmesi ve bedelinin T.P.K.K. mevzuatına uygun şekilde yurt dışına transfer edilmesidir.

2. İthalatçı

Vergi dairesi mükellefi olan ve ithalat işini yapan gerçek ve tüzel kişi taciridir.

3. İthalatta Ödeme

İthalatın bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya TL olarak ödenir.

4. İthalatta Ödeme Şekilleri

İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde: “Akreditifli Ödeme”, “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme”, ve “Peşin Ödeme” şekillerine göre gerçekleştirilir.

5. İthalat Bedellerinin Ödenmesi İthalat bedelleri;

  • Banka kaynaklarından
  • İthalatçıya ait DTH’den,
  • Kredi kartından
  • İthalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alışı yapılmamış ihracat bedelinden,
  • Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle,
  • Yürürlükteki kambiyo mevzuatına aykırı olmamak ve bankalar aracılığıyla olmak şartıyla ithalatçı ile ihracatçı arasında mutabık kalınan diğer yöntemlerle, ödenebilir.

Bankalarca ithalatın bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez.  Bedeli kredi kartı ile ödenen ithalat işlemleri Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

İthalat (Import) Nedir?, Bir Finansçı

İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.
Mal mukabili ithalatta firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.

6. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması

Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların DTH’lerinden karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dâhil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir ve uluslararası kurallara göre mal bedeli için transfer yapılabilir.

Önerilen Yazı: Akreditif Nedir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu