Sigorta

DASK Yaptırmak için Ne Gerekiyor?

Türkiye deprem kuşağında yer alır. Bu sebepten her an depreme hazırlıklı olunması gerekir. Depreme hazırlık olarak, binalar depreme dayanıklı hale getirilerek güçlendirilebilir. Güçlendirilen binalar bile, olası depremlerin şiddetine göre hasar görür.

Ağır hasar meydana getiren depremlerin sonucunda, oluşan maddi ve manevi zararları en aza indirmenin yöntemlerden biri de, Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen, DASK yaptırmaktır. DASK yaptırmak için ne gerekiyor? Araştırılmalıdır. Gerekli bilgi ve belgelerle müracaatta bulunması, sigorta işlemleri kolaylaştırır.

DASK işlemleri sırasında istenen bilgi ve belgeler;

  • Sigortalının kimlik bilgileri.
  • Sigortalının iletişim bilgileri.
  • Sigortalanacak taşınmaza ait belgeler.
  • Tüzel kişiler için vergi numarası.

Hazır bulundurularak, işlemler için sigorta acentelerine veya bu amaca hizmet eden, sigorta firmalarının online sitelerinden kolayca gerçekleştirilir.

DASK Yaptırmak için Ne Gerekiyor?, Bir Finansçı
DASK Yaptırmak için Ne Gerekiyor?

DASK Yaptırmak Zorunlu Mu?

DASK yaptırmayanlar için herhangi cezai yaptırım bulunmaz. Ancak DASK’ın teşvik edilmesi amacıyla, taşınmazın alınması, satılması, elektrik, su, doğal gaz gibi zorunlu aboneliklerin yerine getirilmesinde, taşınmazın mutlaka DASK yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

DASK Neleri Kapsar?

DASK sigorta poliçesine dahil edilen, yapı ve eklentilerinde deprem ve doğal afetlerde meydana gelecek hasarları, poliçe kapsamında belirtilen oranda, oluşan hasarın durumuna göre sigortalının zararlarını karşılar. DASK ile, binanın tümü, daire veya müştemilat sigorta kapsamına alınabilir. Sigortalı arzu ederse, DASK sigortasını destekleyecek diğer sigorta sistemlerine de başvurabilir.

DASK Fiyatları?

DASK fiyatları, sigortalanan taşınmazın yüzölçümü, yapının risk durumu, yapının yaşı, kullanım amacı, mevcut hasar durumuna göre değerlendirilerek fiyatlandırma yapılır.

DASK Yapılmayan Yapılar?

Şehirlerde zorunlu hale getirilen DASK, köy ve mezra yerleşim yerlerinde bulunan yapılar için zorunlu tutulmamıştır. Ancak keyfiyete bağlı olarak, DASK yaptırmalarında sakınca bulunmaz. Ayrıca ticari ve sınai amaçlı kullanılan binalar ve eklentileri, kamu kurum ve kuruluşları ve eklentileri, DASK yaptırmaktan muaf tutulmuştur.

İnşaatı henüz bitmemiş, tapuya kayıtlı bulunmayan yapılar, imar açılmamış yerlere yapılmış yapılar, kamu mülkiyeti üzerine inşa edilmiş yapılar, ağır hasarlı kullanıma elverişsiz yapılar ve müştemilatları, DASK yapılamayan yapılar arasında yer alır.

DASK Ne Kadar Süreyi Kapsar?

DASK poliçeleri bir yıllık süre için düzenlenir. Süre bitiminde yenilenmezse, sigorta edilen taşınmaz otomatik olarak DASK kapsamından çıkar.

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın


Başa dön tuşu