Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli Davos Gündemini Değerlendirdi

Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli Davos'ta Bloomberg HT'nin "Dünya Ekonomik Forumu" yayınına konuk oldu. Aydem/Küpeli Davos gündemini değerlendirdi.

Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli Davos Gündemini Değerlendirdi

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli Davos gündemini değerlendirdi: Jeopolitik risklerin daha az konuşulduğu bir forum yaşıyoruz Türkiye’nin enerji sektörü hızla büyümeye devam ediyor ve bu büyümeyle birlikte yenilenebilir enerji yatırımları da giderek artıyor. Son verilere göre, Türkiye’nin kurulu gücünün %50’sinden fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Özellikle rüzgâr yatırımlarında ülkemizde ciddi potansiyel bulunuyor. Ayrıca, Aydem Enerji’nin 500 Megavatlık güneş ve rüzgar yatırımlarının 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türkiye’nin enerji sektöründeki bu gelişmeleri ve potansiyeli yakından inceleyerek, jeopolitik risklerin az konuşulduğu bir forumda olmamızın nedenlerini İdris Küpeli Değerlendirdi.

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli Davos Gündemini Değerlendirdi

Aydem/Küpeli: Jeopolitik risklerin daha az konuşulduğu bir forum yaşıyoruz… Bu yıl ağırlıklı olarak teknoloji tarafında yapay zekânın biraz daha öne çıkmış olduğu bir forum görüyoruz. Jeopolitik risklerin biraz daha az konuşulduğu, geçmiş yıllara göre özellikle geçen yılki Ukrayna-Rusya Savaşı’nın biraz daha gözden düşmesi uzaklarda kalmasından dolayı jeopolitik risklerin daha az konuşulduğu bir forum oldu.

İdris Küpeli Davos gündemi için; Enerji tarafında gerek enerji verimliliği gerekse iklim değişikliği her zaman forumun önde gelen konularından birisi olmaya devam ediyor. Enerji verimliliğinde de en çok konuşulan konu tabii ki yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiye olan talebin artması kadar onun karşılanmasıdır. Benim özellikle Türkiye tarafında gördüğüm konu, yenilenebilir enerjiye yatırımın yeterince vurgulandığı; fakat son birkaç yılda gerek kısa dönemli gerek de uzun dönemli finansman kaynaklarının yeterince enerji şirketleri için sunulmamasının büyük sıkıntı olmaya devam ettiği bir dönem. Burada da aynı konular birçok ülke için dile getiriliyor.

Gelişmekte olan ülkeler için özellikle Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde bu sorun nispeten az, son iki yılın çok sıcak ülkelerinden yatırım anlamında Hindistan, Çin gibi ülkeler için bu sorun olmamakla beraber bizim gibi ülkeler için finansmana erişim yatırımlar için yenilenebilir enerji yatırımları için sorun olmaya devam ediyor. Umarım 2024’te bu değişim gerçekleşecek.

Türkiye’nin Yenilenebilir enerji yatırımları kurulu gücün % 50’sini geçti

İdris Küpeli Davos değerlendirmesinde: Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları son yıllarda hızla artmış ve kurulu gücün % 50’sini geçmeyi başarmıştır. Bu durum ülkemizin enerji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artmasıyla birlikte, çevre dostu enerji üretimine de önemli bir destek verilmektedir.

Aydem/İdris Küpeli: Türkiye’nin Yenilenebilir enerji yatırımları kurulu gücün % 50’sini geçti... Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları kurulu gücün toplam kurulu gücün % 50’sinden fazlası finansman maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasına rağmen ve erişilebilirliğin de güç olmasına rağmen Türk yatırımcılar Türkiye Enerji Bakanlığı’nın da desteği desteğiyle çok başarılı bir şekilde yenilenebilir enerjiye dönüşümü yolunda ciddi adımlar sarf etti. Kanımca bu %50 Enerji Bakanlığı’nın EPK’nın hedefinde olan %55 – %65’e çıkma hedeflerini bence bizim insanımız gerçekleştirecektir. 2035 yılında Regülasyon tarafında da yeterli desteği aldığımız müddetçe bence hiçbir sorun olmadan bu hedeflere ulaşacağız.

Türkiye’de Rüzgar yatırımlarında çok ciddi potansiyel bulunuyor

Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektörü, son yıllarda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamıştır. Ülkemizde rüzgar enerjisi yatırımlarının artmasıyla birlikte, enerji üretimindeki payı da giderek artmaktadır. İdris Küpeli tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye’de rüzgar yatırımlarının önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir.

Türkiye’deki coğrafi konumu, rüzgar enerjisi üretimi için son derece elverişlidir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları, yüksek rüzgar potansiyeline sahiptir. Bu durum, rüzgar enerjisi yatırımlarının daha da çeşitlendirilerek, ülke geneline yayılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Davos gibi uluslararası platformlarda Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli, sıkça gündeme gelmektedir.

İdris Küpeli Davos açıklamasında; Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki potansiyeli, yatırımcılar için oldukça cazip hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan teşvikler ve destekler sayesinde, rüzgar enerjisi yatırımları oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Ülkemiz, rüzgar enerjisi sektöründe büyük bir atılım yaparak, sürdürülebilir enerji üretimi konusunda öncü konumunu daha da güçlendirmektedir.

Yenilenebilir enerjide çok ciddi potansiyel bulunuyor

Aydem/İdris Küpeli: Yenilenebilir enerjide kesinlikle potansiyelimiz bundan daha fazla, çünkü şu anda Türkiye’de offshore rüzgar hiç kurulu değil. Offshore rüzgâr tarafında çok ciddi potansiyel var. Geçen yıldan itibaren 25 gigawattan fazla depolamalı yenilenebilir enerji lisansları, ön lisansları verilmiş durumda. Bunların ciddi bir kısmının hayata geçip geçirebilme potansiyeli var. Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları, hibrit enerji yatırımları ve offshore ile birlikte bence Türkiye hedeflerini gerçekleştirmekten daha da öteye gidebileceğini düşünüyorum.

500 Megavatlık güneş ve rüzgar yatırımlarımızı 2024 sonuna kadar bitireceğiz

Aydem/Küpeli: Geçen yıl tamamladığımız güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santralleri ile toplam kurulu gücümüz yaklaşık 1.200 megavata ulaşmış durumda. Hali hazırda 500 megavatlık depolamalı rüzgar ve güneş enerji yatırımlarımızı 2024 ve 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Geçen yıl ayrıca Uşak ilimizde Türkiye’nin en büyük hibrit güneş enerjisi santralini de tamamladık. Hibrit GES’leri de yapmaya devam edeceğiz. Amacımız kapasitemizi 2.000 megavata çıkarmak şeklinde. Bu muhtemelen 2026 – 2027’yi bulacaktır ama ilk hedefimiz 500 megavatlık depolamalı güneş ve rüzgâr enerji santrallerini tamamlamak.

İdris Küpeli Davos değerlendirmesinde; Yenileme enerji dışında ayrıca bizim iki tane dağıtım bölgemiz var. Ege bölgesinde ikisi de GDZ dağıtım ve ADM dağıtım olarak. Türkiye’de en fazla göç alan, büyüyen bölgelerden bir tanesi bu haliyle hem altyapı yatırımlarının gereksiniminin devam etmesi aynı zamanda abone sayımızın da artması anlamına geliyor. Dağıtım alanında da altyapı yatırımlarımızı katlayarak devam etmekteyiz. Grup olarak yenilenebilir enerji üretim tarafında ve dağıtım altyapı yatırımlarında büyüyerek gitmek hedefimiz.

Kovid’in ilk yılı haricinde, özellikle Ukrayna – Rusya savaşından sonra enerji fiyatları bütün dünyada ciddi şekilde arttı. Türkiye’de her ne kadar AUF mekanizması ile toplam piyasada enerji fiyatları, enerji şirketi enerji fiyatları üzerinden biz. Enerji satışı yapamadı.

Bizim yenilenebilir enerji tarafındaki tek kredimiz Euro bon kredisi 750 milyon dolarlık bir finansmandı, 2 yıl önce gerçekleştirmiştik. Bu şu anda 675 milyon $. Eldeki nakit ile birlikte yaklaşık 550 milyon dolarlık borçluluk oranımız var, bu da yenilenebilir enerji şirketi için çok sağlıklı bir borçluluk oranına tekabül ediyor.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2024/

Önerilen Yazılar

3 Yorumlar

Ömer Ocak 31, 2024 - 11:35 am

Özellikle Türkiye’nin enerji sektöründeki gelişmeleri ve jeopolitik riskler hakkında bilgi verdiğiniz bölüm oldukça ilginç. Offshore rüzgar ve depolamalı enerji yatırımları konusunda gerçekten büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ancak bu konuda mücadele edilmesi gereken pek çok sorun olduğunu görüyorum. Konuyla ilgili daha detaylı incelemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını öğrenmek çok güzel. Yerel ve ulusal düzeyde bu konudaki çabalara destek vereceğim. Tekrar teşekkürler.

Cevap Yazın
Emi̇ne Ocak 22, 2024 - 1:46 pm

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasından bu haberle haberdar oldum. Türkiye’nin enerji sektöründeki gelişmeler ve potansiyeli konusunda detaylı bilgiler verdiğiniz için teşekkürler. Ancak finansman kaynaklarının yeterince sunulmaması gibi ekonomik zorluklar, yenilenebilir enerjiye dönük yatırımları kısıtlamakta. Bunun üzerine ne gibi önlemler alınabilir? Ticari bankaların daha fazla teşvik edilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımları için finansman programları geliştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap Yazın
Gi̇zem Ocak 22, 2024 - 1:46 pm

CEO’nun Davos gündemini nasıl değerlendirdiğini öğrenmek çok ilginçti. Jeopolitik risklerin daha az konuşulduğu bir forum olması gerçekten dikkat çekici. Türkiye’nin enerji sektöründeki gelişmeleri daha yakından takip etmeliyiz. Bu bilgiler için teşekkürler.

Cevap Yazın

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00