Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Şirket Türleri ve Özellikleri

sirket turleri 1

Şirket: Adî şirket ya da ticarî şirket olabilir; şirket türleri; Anonim, Limited, Komandit, Kollektif ve Kooperatif şirket…

Şirket Türleri ve Özellikleri

A. Adî Şirket:

Bu, şirketin borçları için muhtelif sorumluluklara birlikte katılan iki ya da daha çok genel ortaktan oluşan bir şirkettir. Sınırsız sorumluluk aralarında yaptıkları bir sözleşme ile ortaklardan bir ya da birkaçına tahsis edilmiş de olabilir.

İzleme açısından; ortaklar, özellikle sorumlu ortaklar, ayrı izleme objesi olarak kabul edilir.

B. Ticaret Şirketi:

a. Şahıs Şirketleri:

a.1. Kollektif Şirket: Ortaklar şirketin borçlarından birlikte ve sınırsız sorumludur. Tüm ortakların sorumluluğunun sınırsız ve şahsen olması kredi veren açısından bir artı kabul edilebilir. Şirketin geçmişi ve hikâyesi, ortaklık yapısının kredi değerliliği bakımından özelliği, ortakların birbirleriyle ilişkisi gibi konular da incelenir.

a.2. (Adi) Komandit Şirket: İki tür ortak vardır: Gerçek kişi olmak kaydıyla komandite ve tüzel kişi olmak kaydıyla komonditer. Kural olarak komandite ortaklar tarafından temsil edilir. Komandite ortaklar birlikte ve sınırsız sorumlu iken komanditer ortaklar koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarınca sorumludur. Şirketin varlığı şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklılar geri kalan alacaklarından dolayı komanditelerin kişisel mallarına başvurabilirler.

Bu tür şirkete sorumlu kişilerin şahsi halleri ve şahsi teminatları, yönetime ve sermayeye katkıları, resmi paylarının ötesindeki şahsi güçleri ile şirket bütünü içindeki yerleri, şirketin bütün halinde etkinliği veya sinerjik faaliyeti, gibi hususları kapsar.

b. Sermaye Şirketleri:

b.1. Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Şirketin tüzel kişiliğine bağlı durumu kadar hâkim ve etkili ortakların durumuna da bakılır.

b.2. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket: Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye gerçekte paylara bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa (adi) komandit şirket hükümleri uygulanır. Yöneticisi bulunan komandite ortaklar hakkında anonim şirket yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Nadir bir tür olan bu şirketler hakkında özelliğine göre diğer firma türleri hakkında takip edilen usuller tatbik edilir.

b.3. Anonim şirket: Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirket tek ortaklı da olabilir, sermaye temini için halka açılabilir, borç senedi ihraç edebilir. Ortakların ek ödeme yükümlülüğü yoktur. Genellikle avukat bulundurma yükümlülükleri vardır. Şirket ortakları şirketi feshedemez.

Şirket Türleri ve Özellikleri

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00