Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Risk İştahı Nedir? İlkeleri, Limitleri ve Yönetimi

risk istahi 1

Risk İştahı: Şirketin/Firmanın risk kapasitesini göz önünde bulundurarak hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için toplu olarak ve önemli gördüğü her bir risk türü itibarıyla taşımak istediği risk düzeyini ifade eder.

Risk Limiti: Bu politika kapsamında belirlenen, Şirketin/Firmanın maruz kaldığı risk seviyesini sınırlandırmak için oluşturulan risk bazlı sınır değerleri ifade eder.

Risk İştahı

İlkeler

a) Risk iştahı politikasının nihai sahibi Yönetim Kurulu’dur.

b) Risk iştahı, Şirketin/Firmanın stratejik planının ayrılmaz bir parçasıdır.

c) Şirketin/Firmanın risk iştahı bu dokümanla belirlenip ilan olunur ve bu belge içinde yer alır. Bu doküman içinde yer alacak konulara ilişkin çıkarılacak diğer düzenlemelerin bu politika dokümanına aykırılık teşkil etmemesi esastır.

d) Şirket/Firma, faaliyetlerine ilişkin üstlenilmesi kabul edilecek risk seviyelerinin yönetimi, izlenmesi, kontrolü ve raporlanması amacıyla risk limitleri belirleyecektir.

e) Belirlenen risk iştahı limitleri, yasal mevzuat ile belirlenen düzenlemelerle çelişmeyecektir.

f) Risk iştahı limitlerinin gözden geçirilmesi veya değiştirilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili taraflar söz konusu limitlerdeki değişiklikleri Risk Yönetimi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na sunacaktır.

Risk İştahı Beyanı

Şirketin/Firmanın risk iştahı genel olarak ihtiyatlıdır. Şirket/Firma, bu ihtiyatlı risk iştahı politikasını aşağıdaki temel iş modeli ve stratejisi çerçevesinde sürdürme eğilimindedir:

a) Şirket/Firmanın değerlerine ve prensiplerine uygun hareket edilecektir.

b) İnşaat sektörü riskleri düşürülecek; özellikle nakdi risk oranı azaltılacaktır. (Güncel ekonomi yorumu 2018)

c) Kabul edilebilir düzeyde likidite tutmaya devam edilecek ve bu likiditenin kârlı olarak kullanılması hedeflenir.

d) Yasal yeterlilik oranlarını minimum seviyenin üzerinde tutacak yeterli düzeyde sermaye bulundurulur.

e) Şirket/Firma, spekülatif amaçlı döviz alım satımı yapmamaya devam eder.

Risk Limitleri

Şirket/Firma, risk iştahı beyanında yer alan hususlara ilişkin faaliyetlerinin kapsamı ve karmaşıklığı ile orantılı olarak, risk stratejisini yansıtan risk limitleri belirler.

Risk limitlerinin uygulamadaki gelişmelerin güncelliğini yakalayacak şekilde azami yılda bir kez olmak üzere uygun sürelerde gözden geçirilmesi esastır. Gözden geçirme süreci, söz konusu limitlerin riskler ve Şirketin/Firmanın risk iştahı bakımından anlamlı ve yeterli olup olmadığının belirlenmesine yöneliktir.

Risk limitleri parasal büyüklüğe bağlı tutarlar olarak belirlenebileceği gibi risk ölçüm sonuçlarına dayalı oransal limitlerde ihdas edilebilir. Sayısallaştırılamayan risk türlerine ilişkin nitel kriterler belirlenebilir.

Risk limitleri, önemlilik ilkesi çerçevesinde Şirket/Firma tarafından uygun görülecek tüm risk kategorilerinde tesis edilebilir.

Hiçbir durumda, Şirket/Firma risk limitleri yasal sınırlara aykırı olacak şekilde belirlenemez.

Risk İştahı limitleri, Risk Yönetim Başkanlığı’nca düzenli olarak izlenir ve raporlanır.

Risk İştahı Yönetim ve Gözetimi

Yönetim Kurulu; Şirketin/Firmanın faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu risk iştahının onaylanması, etkin bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesinden,

Risk Yönetim Komitesi; risk iştahının belirlenmesinde, buna ilişkin risk limitlerinin ihdas edilmesinde ve temel politika metinlerinin oluşturulmasında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmaktan, üstlenilen risklerin Yönetim Kurulu’nca tespit edilen seviyeden daha yüksek olmamasını sağlamak için Şirket/Firma risk profilini gözden geçirmek ve buna ilişkin risk yönetim stratejilerinin uygulanmasını sağlamaktan,

Üst Düzey Yönetim; Şirketin/Firmanın stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında şirketin risk iştahının da dikkate alınması ve bu sayede strateji/risk iştahı uyumunun sağlanmasından, risk iştahına ilişkin farkındalığın artırılması ve risk limitlerinin uygulanmasından,

Risk Yönetim Başkanlığı; risk iştahı politikasının geliştirilmesinden ve Yönetim Kurulu onayına sunulmasından, risk iştahı limitlerinin düzenli olarak izlenmesinden ve raporlanmasından sorumludur.

Risk İştahı, Risk İştahı Nedir?, Risk İştahı İlkeleri, Risk İştahı Yönetimi

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00