Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Borsada KAP Ne Demektir?

Borsada KAP Ne Demektir

Borsada KAP; borsanın kamuya açıklanması gerekli olan bildirimlerinin duyurulduğu elektronik bir platformdur. Borsada işlem gören her şirketin önemli nitelikteki bilgileri ve evrakları KAP’a zamanında bildirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, borsadaki şirketlerin KAP’a bilgi vermelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu sayede borsadaki şirketler ile ilgili bilgiler daha anlaşılır, doğru ve güvenilir olmaktadır. Yatırımcılar yatırımlarını daha doğru strateji ve kararlar ile yapabilmektedirler. KAP ile hem anlık hem de geçmişe dönük bilgileri öğrenebilmek mümkün olmaktadır. KAP’ın elektronik arşivi sayesinde yatırımcılar borsadan daha fazla kazanç sağlayabilmektedirler.

Borsada KAP Ne Demektir?

KAP’ın Tanımı Nedir?

KAP’ın açılımı; Kamuyu Aydınlatma Platformu olmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğidir. Tebliğ kapsamında kamuya açıklanması gereken bütün bilgi ve evrakların KAP aracılığı ile açıklanması istenmektedir. Kamuyu Aydınlatma Platformu 7 gün 24 saat süresince faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 600’den fazla şirket ve 3.000’den fazla kullanıcı bu platformda bulunmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu elektronik bir arşiv olarak da sayılabilmektedir.

Borsada KAP Uygulaması Ne Demektir?

Borsa için KAP; borsaya olan etkilerin anlık olarak takip edilebilmesi konusunda işe yaramaktadır. Yapılan her açıklama ve gelişme borsayı doğrudan etkilemektedir. Kamuyu Aydınlatma Platformu sayesinde bütün bu gelişmelere ve bilgilere tek bir kanal üzerinden erişebilmek mümkün olmaktadır. Bu bilgilere erişilmesinin yanı sıra finansal tablo kalemlerinin karşılaştırılmasına da imkan tanımaktadır. KAP sayesinde elde edilen bilgilerin kalitesi daha yüksek olmaktadır. Sadece anlık değil, geçmişe yönelik araştırma sonuçları da KAP ile öğrenilebilmektedir. Bu sayede geleceğe yönelik yatırım fikirleri edinilebilmektedir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun Özellikleri Nelerdir?

KAP’ın özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Platformda XML, HTML, Word veya Excel formatlarında bilgi ve belgeler bulunmaktadır.
 • Görünmesi veya okunması gereken evraklar var ise; bildirimlere PDF olarak eklendiği için bu evraklara bildirimlerden ulaşılabilmektedir.
 • Mesai saatleri kapsamında KAP konusunda yardım masası tarafından kapsamlı bir hizmet verilmektedir.

KAP İçerisinde Yer Alan Başlıca Şirketler Hangileridir?

KAP’ta bulunan şirketler 600’den daha fazladır ve Türkiye’nin en büyük şirketleri de KAP’tadır. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi Türkiye’nin köklü kulüpleri de KAP sistemi aracılığı ile bilgilerini kamuya açmaktadırlar. KAP üzerinden kulüplerin bilgilerini kamu ile paylaşmasına örnek vermek gerekir ise; futbol takımlarının görüşme yaptıkları oyuncular ve bu futbolculara ne kadar maaş ödemesi yapılacağı gibi konular bu platform üzerinden paylaşılmaktadır.

Borsada Şirketler KAP’a Nasıl Açıklama Yapmaktadırlar?

Şirketlerin KAP’a bildirim yapma yöntemleri, elektronik sertifikalar ile olmaktadır. Dolayısı ile bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak şekilde geçerli elektronik sertifikanın bulundurulması zorunlu olmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem görecek olan sermaye piyasası araçları ilk defa halka arz edileceği zaman ilk defa kayda alma başvurusu yapılacağında elektronik sertifika başvurusunun da yapılması gerekmektedir. Elektronik sertifikalar alınmadan kotasyon kararı ya da Pazar kaydına alma kararı verilememektedir.

Borsadaki Şirketler Neden KAP Üzerinden Açıklama Yaparlar?

Borsadaki şirketlerin KAP’ta yer alma sebeplerine bakıldığında; bilgi suistimalinin olmaması için KAP aracılığı ile açıklama yapılmaktadır. Eğer kamuoyu ile paylaşılmamış bir bilgi edinilir ve bu bilgi doğrultusunda sermaye piyasası aracına yatırım yapılır ise bu durumda kanunlar kapsamında bir suç işlenmiş olmaktadır. Dolayısı ile halka açık ve borsada payları alınıp satılan şirketlerin, sermaye piyasası araçlarını ihraç edenlerin, sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesine aracılık yapan yatırım kuruluşlarının yöneticilerinin yatırımcıların bilmesi gereken önemli konuları KAP üzerinden açıklamaları istenmektedir. Şirketlerin açıklamalarını gecikmeden yapmaları gerekmektedir. Açıklama yapmaları gereken dönemler kanunlar kapsamında belirlenmiştir.

Bilgi Suistimalinin Hukuki ve Cezai Yaptırımı Var Mıdır?

Bilgi suistimalinin yaptırımı bulunmaktadır. Oldukça önemli nitelikte olan bilgi ve evrakları yatırımcılar öğrenmeden önce içeriden öğrenerek gizli bilgi ile işlem yapanlar kanun kapsamında suçlu olmaktadırlar. Bu kişilere hukuki ve cezai yaptırım uygulanmaktadır. Ek olarak eğer diğer yatırımcılar da edindikleri bilginin kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığından haberdar değillerse ve kamuoyu ile paylaşılmamış bir bilgi doğrultusunda bilgi suistimali yapanlardan alım satım yapmışlarsa; bu kişilere de yaptırım uygulanabilmektedir. Kamuoyu ile paylaşılmamış olan bilgilerin içeriden edinilerek bu bilgiler ile işlem yapılması kadar bu kişiler ile birlikte hareket edilmesi de suç sayılmaktadır. Bu zamana kadar bilgi suistimalinin ve bilgi suistimali yapanlarla beraber hareket edenlerin çok sayıda örneği ile karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumların sık yaşanmaması için KAP tarafından yatırımcıların kararını etkileyebilecek her nitelikli bilginin gecikmeden açıklanması zorunluluktur.

Bilgi Suistimali Kanunun Hangi Maddesi Kapsamında Değerlendirilmektedir?

Bilgi suistimalini yasaklayan kanun maddesi, 106’ncı maddedir. Bu madde kapsamımda henüz kamuya duyurulmamış olan hiçbir bilgi doğrultusunda sermaye piyasası araçları ile alım ya da satım emri verilememektedir. Ayrıca verilen emrin değiştirilmesi ya da iptal edilmesi de mümkün değildir. Yatırımcı kendisine ya da bir başkasına menfaat sağlayabilecek herhangi bir bilgiyi kullanır ise; iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına çarptırılabilmektedir. Ayrıca adli para cezası da alabilmektedir.

Borsadaki Şirketlerin KAP’ta Açıklamaları Gereken Konular Nelerdir?

Şirketlerin KAP’ta açıklamak zorunda oldukları konular mevzuat kapsamında belirtilmektedir. Bu konulardan bazıları ise aşağıdaki gibidir:

 • Şirketlerin faaliyet yıllarının 3, 6, 9 ve 12’nci aylarındaki karlarını ve zararlarını gösteren finansal tabloların düzenli olarak paylaşılması gerekmektedir. Bu tablolar denetimden geçmiş şekilde KAP’ta açıklanmaktadır.
 • Şirketlerin yönetim kurullarındaki değişikliklerin KAP’ta açıklanması gerekmektedir. Ayrıca genel müdür ve genel müdür yardımcısının değiştirilmesi, şirketin ortaklık yapısındaki farklılıklar da KAP üzerinden açıklanmalıdır.
 • Pay alım teklifleri gibi önemli nitelikteki kararların KAP’ta açıklanması zorunludur.
 • Genel kurul toplantı çağrısı ve bu toplantılar kapsamında alınan kararlar KAP aracılığı ile yatırımcılara bildirilmektedir.

Borsadaki Şirketlerin Açıklamalarının Doğruluğu ve Yerindeliği Nasıl Denetlenir?

Şirketlerin KAP’a yaptıkları açıklamaların doğruluğunun denetlenmesi için içeriden bilgi öğrenebileceklerin listesi yapılmakta ve bu liste de kurula bildirilmektedir. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, müdürleri, denetim şirketleri, denetçi uzmanları gibi kişiler bu listede bulunmaktadır. Bilgi suistimali durumunun yaşandığına dair makul bir şüphe oluştuğunda, bu listedeki kişilere soruşturma açılmaktadır. Soruşturma açılmasını hem gerçek hem de tüzel kişiler talep edebilmektedirler. Kurul tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulması, kanun kapsamında haklarında ceza davası açılması, hapis veya idari para cezası almaları gibi sonuçlar ile karşılaşılabilmektedir.

Bilgi Suistimalinin İspat Edilmesi Halinde Suç İşlemiş Olarak Sayılacaklar Kimlerdir?

Bilgi suistimali suçu işleyenlerin eğer nitelikli bir bilgiyi kamuya açıklanmadan kullandıkları olur. Ya da kullandırdıkları ispat edilir ise bu suçtan ceza alırlar. Bu suç kapsamında hakkında soruşturma açacak olanlar ise aşağıdadır:

 • Sermaye piyasası araçlarını çıkartanlar, onların bağlı ya da hakim ortaklıklarının yöneticileri makul şüpheli olmaktadırlar.
 • İhraççıların, onlara bağlı ya da hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları gerekir. Bunun nedeni ile bilgi sahibi olacak olan kişiler bilgi suistimalinde makul şüphelilerdir.
 • İş, meslek ve görevlerinin icrası sebebi ile kamuya bildirilmemiş olandır. Böylece nitelikli bilgilere sahip kişiler bu bilgileri kullandıklarında suç işlemiş sayılmaktadırlar.
 • Suç işlemek sureti ile şirketlerin KAP’ta yer almamış olan nitelikli bilgilerini elde eden kişiler suç işlemiş olmaktadırlar.

Önerilen Yazı: Borsada Mum

Önerilen Yazılar

2 Yorumlar

Tayfun Ağustos 28, 2023 - 9:07 am

Makalenizde Borsada KAP’a neden açıklama yapılması gerektiği hakkında çok iyi bir açıklama yapmışsınız. Ancak bana KAP’ın başka avantajları da var mıdır? Örneğin, KAP aracılığıyla şirketlerin finansal bilgilerine nasıl erişebiliriz? Teşekkürler.

Cevap Yazın
Burçhan Ağustos 10, 2023 - 10:24 pm

Merhaba, makalenizi okudum ve KAP’ın şeffaflık ve kamunun aydınlatılması açısından ne kadar önemli bir platform olduğunu bir kez daha fark ettim. Özellikle, borsadaki şirketlerin KAP üzerinden yaptıkları açıklamaların doğruluğu ve yerindeliği nasıl denetlendiği konusu benim için ilginç oldu. Acaba bu denetim sürecinde başlıca şirketler nasıl seçiliyor? Bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Teşekkürler!

Cevap Yazın

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00