Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Aydem Enerji Halka Arz İnceleme

Aydem Enerji Halka Arz İnceleme

Aydem Enerji halka arzın incelenmesi arz yönetimi ve arzın detaylarına ilişkin bilgilendirmeleri içerir. Aydem Enerji halka arz kararının çıkması 2021 yılının Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şubat ayında gerçekleştirilen başvuruların sonuçlanmasıyla beraber halka arza ilişkin detaylarla alakalı bilgilendirme yapılmıştır. Toplamda 25 elektrik santraliyle alanında faaliyet gösteren öncü firmalardan olan Aydem Enerji, sürdürülebilir enerji politikaları doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketin halka arza açılmasının akabininde ek satışların gerçekleştirilmesi durumunda 250 milyon payın satışa çıkartılması planlanmaktadır.

Aydem Enerji Halka Arz Yönetimi

Aydem Enerji’nin halka arz yönetimi yapılan resmi duyurular sonrasında netleşmiştir. Verilen kararlar doğrultusunda ortak paylarının satılması ve sermaye artırımı yoluna gidilecektir. Taslak olarak yayınlanan izahnameye göre şirketin 700 Milyon TL sermayesi bulunurken, 5 Milyon arttırılarak 705 Milyon TL’ye çıkartılacaktır. Arada kalan 5 Milyon TL ise halka arz edilecek tutar olarak belirlenmiştir.

Halka arzın şirketlere kazandırdığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Mali yapının güçlendirilmesinden prestijin arttırılmasına kadar farklı noktalarda şirketlerin varlığını korumasına yardımcı olmaktadır. Halka arz edilen şirketlerin bilinirliğinin artmasından dolayı şirket değerlerinde ciddi artışlar yaşanmaktadır. Aydem Enerji, santrallerin tasarımından tüm mühendislik aşamalarına kadar her noktada ciddi donanıma sahip şirketler arasında gelmektedir. SPK tarafından onaylanan halka arz kararının alınmasıyla beraber altyapısını daha güçlü hale getirmesi hedeflenmektedir.

Aydem Enerji Halka Arz Ne Zaman?

Aydem Enerji’nin halka arz zamanı 19-22 Nisan olarak belirlenmiştir. Halka arza dönük hisse toplama tarih arılığı bu şekilde olmakla birlikte totalda 32 kurumun katılımı beklenmektedir. 32 adet kurum içerisine yatırım bankalarından aracı kurumlara kadar pek çok kuruluş dahildir. Yapılan açıklamalara göre Aydem Enerji’nin 29 Nisan 2021 tarihini takiben Borsa İstanbul’da işleme girmesi beklenen durumlar arasındadır.

Aydem Enerji Halka Arz Fiyatı Nedir?

Aydem Enerji’nin halka arz fiyatı pay başına satış olarak belirlenmiştir. Her pay başına düşen satış fiyatı 8,50 TL – 9, 90 TL aralığına olmak üzere planlanmıştır. Oluşabilecek maksimum talepler doğrultusunda toplamda bulunan 250 milyon pay için belirlenen halka açıklık oranı ise %35, 46 olacaktır. Halka arz fiyatı, konsorsiyum tarafından belirlenecek olan kararlarla netleşmektedir. En iyi gayret ve talep toplama yöntemlerinden yararlanılarak belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda yatırımcılardan talepler toplanmaktadır. Halka arzda fiyat aralığına başvurulması halinde taban ve tavan fiyatlar arasındaki farklılık ön plana çıkmaktadır. Alt ve üst limitler arasındaki farkın taban fiyatının %20’sini aşmamasına karar verilmiştir.

208.250.000 TL nominal değerli B grubu hisse paylarının halka arz edilmesi planlanmaktadır. Aydem Enerji halka arz fiyatlarının belirlenmesinde Borsa İstanbul’un herhangi bir etkisi yoktur. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da fiyat belirlemesinde müdahale gerçekleştirilmemektedir. Yatırımcıların kararlarını verme aşamasında izahnemelerin incelenmesi önem taşır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylamış olduğu izahnameler, 9 Nisan 2021 tarihini takiben resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz dökümanları internet üzerinden incelenebilmekle beraber detaylar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Aydem Enerji Halka Arz Oransal Mı?

Aydem Enerji halka arzın oransal olup olmadığı konusunda orantısal dağıtım yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Aydem Enerji halka arz için dağıtım yöntemiyle alakalı birtakım prosedürler izlenmekle beraber Yurt İçi Bireysel yatırımcılar birer adet pay sahibi olacaktır. Bir kezden fazla talepte bulunanlar için bu durum geçerliyken ilk dağıtım sonrasında geriye kalan paylar talep miktarına bölünecektir. Bu sayede arzın talebi karşılama oranına ulaşılmış olacaktır. Yatırımcıların özelinde kişisel talep ve arz talep karşılama oranlarının birbiriyle çarpılmasıyla payların dağıtımı gerçekleşecektir. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar özelinde ne kadar dağıtım yapılacağı ise henüz net şekilde paylaşılmamıştır.

Aydem Enerji Halka Arza Hangi Bankalardan Katılınır?

Aydem Enerji’nin halka arzına katılınacak bankalar konsorsiyum liderleri olarak adlandırılabilir. Konsorsiyum, belirli bir projenin gerçekleştirilebilmesi için yapılan iş birliğini ifade etmek adına kullanılan tabirdir. Aydem Enerji’nin halka arz edilmesinde birtakım bankalarla işbirliği yoluna gidilmiş ve isimleri bilgilendirmede açıklanmıştır. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına katılım sağlayacak olan bankalar şunlardır:

 • Ziraat Yatırım
  • Vakıf Yatırım
  • Halk Yatırım
  • Yapı Kredi Yatırım
  • İş Yatırım
  • Garanti Yatırım

Aydem Enerji Halka Arz Gelirini Ne Yapacak?

Aydem Enerji’nin halka arz gelirini ne yapacağı konusunda taslak izahnamede net bir bilgi yoktur. Halka arz neticesinde elde edilecek olan gelirin kullanılması için belli başlı planlamalar bulunmaktadır. Şirket kurumsallığının güçlendirilmesinden şirketin değerlenmesine kadar pek çok noktada halka arz gelirlerinin katkı sağlaması mümkündür. Halka arzın Aydem Enerji’ye getirileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Şeffaflık ilkelerininin güçlendirilmesi,
  • Kurumsal kimliğin güçlendirilmesi,
  • Şirketin değer kazanması,
  • Bilinirlik düzeyinin artması,
  • Mali borçlanmanın azaltılması.

Halka arz sonucunda şirkete ait sermaye yapısının nasıl olacağı konusunda önceden planlamalar yapılmıştır. Taleplerin beklenenden daha çok olması halinde ek satışa sunulacak olan paylardan bahsedilmektedir.

Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli

Aydem Enerji Kimin?

Aydem Enerji’nin sahibi yönetim kurulu başkanı olan Ceyhan Saldanlıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Saldanlı, 1995 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji’yi kurmuştur. Türkiye geneline yayılmış olan enerji sektöründeki hizmetleriyle ön planda olan Aydem Yenilenebilir Enerji, enerji ihtiyacını karşılamaya dönük olarak yenilikçi adımlar atmaktadır.

Aydem Enerji, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmasıyla ön planda olan şirketler arasındadır. Türkiye’nin farklı noktalarında sahip olduğu santral projeleriyle bilinen şirket, modern yaklaşımlarıyla enerji uygulamalarında adından söz ettirmeye devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin büyük ölçüde arttığı günümüzde teknolojiyi baz alarak gelişen şirketler arasında önemli bir konuma sahiptir.

Aydem Enerji Hangi Alanda Çalışır?

Aydem Enerji’nin çalıştığı alanlar enerji sektörünü büyük ölçüde içine alır. Aydem Enerji çalışma alanları genel olarak şu şekildedir:

 • Yenilenebilir Enerji
  • Biyogaz
  • Jeotermal
  • Rüzgar
  • Hidroelektrik

Aydem Enerji’nin çalışma odağında sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak bulunmaktadır. Elektrik üretilmesi, dağıtılması ve perakende anlamında profesyonel çalışmalarına devam eden şirket, yenilenebilir enerjiyi odak noktası haline getirmiştir. Biyogaz kaynaklarından rüzgar ve suya kadar pek çok alandan enerji üreterek Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 1.020 MW kurulu güce ulaşmasıyla beraber yıl bazında 3.158 GWh enerji üretimi gerçekleştirmektedir. Kurulu olan tüm santrallerinde entegre yönetim sisteminen yararlanılmaktadır. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin santralleri şu şekildedir:

 • Aksu HES
  • Akıncı HES
  • Dereli HES
  • Çırakdamı HES
  • Kemer HES
  • Feslek HES
  • Bereket HES 1
  • Bereket HES 2
  • Adıgüzel HES
  • Koyulhisar HES
  • Gökyar HES
  • Dalaman 1 HES
  • Dalaman 2 HES
  • Dalaman 3 HES
  • Dalaman 4 HES
  • Dalaman 5 HES
  • Mentaş HES
  • Toros HES
  • Göktaş HES 1
  • Göktaş HES 2
  • Yalova HES

2021 yılında hibrit üretim tesisleri konusunda yatırımlarına yön vermeyi planlayan Aydem Enerji, santral kapasitelerinin çok daha verimli kullanılması adına çalışmalar yürütmektedir. Şirket potansiyelinin artmasına dönük olarak atılan adımlar neticesinde Aydem Enerji halka arz konusunda güncel kararlar alınmıştır. Sektörde 25 yılın üzerinde deneyime sahip olan Aydem Enerji, hayata geçirmeyi planladığı projelerle elektrik üretimlerinin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Halka arzın onaylanması halinde Aydem Enerji’nin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

Önerilen Yazı: Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli Kimdir?

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00