Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Yaşam Sigortası Faydaları 2021

Yaşam Sigortası Faydaları

Yaşam sigortası, belirli prim ödemeleri karşılığında sigorta sözleşmesinde öngörülen risklerin gerçekleşmesi durumuna kişiyi maddi olarak güvence altına alan sigorta türüdür. Yaşam sigortası faydaları  özel bir sigorta türüdür ve isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Sigortanın ana teminatının vefat olduğu bilinmektedir. Bunun yanında kaza veya hastalık sonucu sakatlık / maluliyet gibi birçok durumun da sigorta kapsamında olduğu söylenebilmektedir.

Yaşam Sigortası Türleri Nelerdir?

Yaşam sigortası türleri kapsamında yapılan birçok farklı sınıflandırma bulunduğu için bu noktada sigorta acenteleri arasında değişik yaklaşımlar olduğu söylenebilmektedir. Ancak genel olarak yaşam sigortası türlerine ilişkin genel sınıflandırma şu şekilde yapılabilmektedir:

 • Birikimli Yaşam Sigortası: Sigorta sahibinin birikim yapmasına ve bu birikim ile hayati tehlike durumunda güvence altında olmasına yardımcı olan yaşam sigortası türüdür.
 • Yıllık Yaşam Sigortası: Ölüm teminatı sağlayan ve sigorta süresi içerisinde vefat edilmesi halinde poliçede belirlenen kişilere tazminat ödemesi sağlayan yaşam sigortasıdır.
 • Uzun Vadeli Yaşam Sigortası: Uzun bir süre içerisinde meydana gelebilecek risklere karşı güvence altına alan yaşam sigortası türüdür.

Bu türlerin yanı sıra ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası veya eğitim sigortası gibi sigorta türlerinin de yaşam sigortası kapsamında değerlendirildiği söylenebilmektedir.

Yaşam Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yaşam sigortası teminatları, yaşam sigortası türüne, acentenizin sigorta paketine dahil ettiği teminatlara vb. birçok parametreye bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak yaşam sigortası teminatlarının şu şekilde olduğu söylenebilmektedir:

 • Kaza veya hastalık nedeniyle vefat
 • Hastalık nedeniyle maluliyet
 • Kaza nedeniyle maluliyet
 • Kaza sonucu nedeniyle yaşanan tedavi masrafları
 • Gelir kaybı
 • İşsizlik
 • İş göremezlik

Yaşam Sigortasının Kapsamına Girmeyen Haller Nelerdir?

Yaşam sigortası teminatı kapsamında bulunmayan haller, poliçenizden beklemeniz gerekenleri netleştirebilmeniz için sigorta sözleşmesi yapılırken özellikle dikkat etmeniz gereken konu başlıklarından birisidir. Teminat dışı hallerin teminat kapsamında dahil edilebilmesi için poliçenize ek teminat olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Ancak genel olarak yaşam sigortası teminat dışı kalan durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Hava yolculuklarında yolcu sıfatından başka bir sıfatla bulunulduğu sırada meydana gelen vefat veya kaza durumu
 • Kişinin intihara teşebbüs etmesi nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları
 • İntihar sonucu vefat durumu olması
 • Sigortadan faydalananın sigorta yaptıranı öldürmesi, öldürmeye teşebbüs etmesi veya öldürülmesine yardımcı olması
 • Savaş hali
 • Kimyasal veya nükleer silah kullanımı sonucu ortaya çıkan durumlar
 • Kimyasal veya biyolojik madde kullanımı (Uyuşturucu vb.) sonucu ortaya çıkan durumlar
 • Deprem, yanardağ gibi doğal afet sonucu ortaya çıkan durumlar
 • Terör eylemleri sonucu ortaya çıkan durumlar

Yaşam Sigortası Yaptırma Koşulları Nelerdir?

Yaşam sigortası yaptırabilecek kişiler konusunda bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yaşam sigortası yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.
 • Genellikle Türkiye sınırları içerisinde ikamet edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Yaşam sigortası 18 – 65 yaş arasındaki kişilere yapılabilen bir sigorta türüdür.
 • Sigortalanan kişinin genel sağlık durumunun yaşam sigortası yaptırmaya uygun olması gerekmektedir. Sağlık durumunuz hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için sigorta sözleşmesi yapılmadan önce tarafınızdan sağlık raporu talep edilebilmektedir.

Yaşam Sigortasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Yaşam sigortasının faydaları, yaşam sigortası yaptırmayı düşünenlerin sigortanın önemi hakkında bilgi sahibi olabilmesi için üzerinde durulması gereken konu başlıklarından birisidir. Genel olarak yaşam sigortasının sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Beklenmedik bir şekilde sakatlık veya hastalık yaşanması durumunda sigortalının ve sigortalanan kişinin sevdiklerinin yaşam kalitesinin düşürülmesini engellemektedir.
 • Yaşam sigortası faydaları, vergi avantajı bulunan bir sigorta türüdür.
 • Yaşam sigortasının içerisinde hastalık halinin yanı sıra kaza hali de yer almaktadır. Beklenmedik bir kaza sonucunda gereken tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından ödenerek kişinin büyük masraflar altına girmesi engellenmektedir.
 • Yaşam sigortası faydaları arasında, tehlikeli bir hastalık durumunda da sigortalıyı koruyarak tedavi masraflarını ödemekte ve bu süreçte ekonomik açıdan sıkıntı yaşamanıza engel olmaktadır.
 • Yaşam sigortası ile sigortalının vefatı durumunda ailenin ekonomik yönden zor durumda kalmasına yardımcı olmaktadır.

Yaşam Sigortası ile BES Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yaşam sigortası ile bireysel emeklilik sistemi farkları, iki türün aynı teminatları sağladığının düşünülmesi nedeniyle bilgi verilmesi gereken önemli bir konudur. Genelde yaşam sigortasını bireysel emeklilik sisteminden ayıran önemli detaylar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yaşam sigortası faydaları konusunda yardım almak için  bir sigorta acentesi ile anlaşma sağlamanız ve prim ödemeleri yapmanız gerekecektir. BES ise prim ödemelerine ara verebileceğiniz bir sigorta seçeneğidir ve yaşam sigortasının aksine çalışanlara zorunlu olarak işverenlerince yapılabilmektedir.
 • Yaşam sigortası kişiye kaza, hastalık ve vefat hallerinde teminat sağlamaktadır. BES teminat sağlayan bir sigorta türü değildir. Kişiye birikimleri oranınca devlet katkısı verilmekte ve bu sayede emeklilik döneminde ek gelir sağlanmaktadır.

Yaşam Sigortası Tazminat Talebi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yaşam sigortası tazminatı için gereken belgeler, sigorta acentesine ve tazminat talep edilecek duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Maluliyet nedeniyle tazminat talebinde bulunabilmek için genel olarak talep edilen bilgiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Maluliyet durumunu gösteren doktor heyet raporu
 • Tedaviye ilişkin detayları gösteren raporlar
 • Maluliyet kaza sonucu yaşandıysa kaza tespit tutanağı
 • Tazminat talebine ilişkin beyan
 • IBAN bilgileri

Tedavi masraflarına ilişkin tazminat talep etmek için ihtiyaç duyacağınız belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tedaviye ilişkin fatura asılları
 • IBAN bilgisi
 • Tazminat talebine ilişkin beyan
 • Tedavinin gerekliliğine ilişkin doktor raporu

Yaşam sigortası vefat nedeniyle tazminat talebinde bulunmak için ihtiyaç duyulacak belgeler ise genel olarak şu şekildedir:

 • Veraset ilamı
 • Ölüm belgesi
 • Adli bir olay nedeniyle vefat durumunun gerçekleşmesi durumunda olaya ilişkin iddianame tutanakları ve Adli Tıp raporu
 • Kaza nedeniyle vefat durumunun gerçekleşmesi durumunda resmi mercilerden alınacak kaza tespit tutanağı
 • IBAN bilgisi
 • Tazminat talep edildiğine ilişkin beyan

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda en kısa sürede sigorta şirketiniz ile iletişime geçerek bilgi vermeniz ve teslim edilmesi gereken belgeler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekebilmektedir. Sigorta acenteleri ek belge ve bilgi talep etme hakkına sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Yaşam Sigortası Vergi Avantajı Nedir?

Yaşam sigortası vergi avantajı, sigortalını kendisi ve ailesi için ödediği yaşam sigortası primleriyle belirli oranda verdi indiriminden yararlanacağını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bazı çalışanlar yaşam sigortası poliçelerine ödemiş olduğu primler ile %50 oranına kadar vergi indiriminden faydalanabilmektedir. Bu avantajın serbest meslek sahiplerine ve ücretli çalışanlara sunulduğu bilinmektedir. Vergi avantajından yararlanabilmek için prim ödemelerinin belgelendirilmesi ve gelirin elde edildiği dönem ile primlerin ilişkili olması gerekmektedir.

Yaşam Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yaşam sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken noktalar, sigortanızın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesi için önemli noktalardır. Bu kapsamda yaşam sigortasına ilişkin dikkat etmeniz gerekenler kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigorta poliçeniz hazırlanırken tarafınıza sorulan sorulara doğru cevap vermeniz gerekmektedir. Aksi bir durumda sigorta poliçenizin feshedilmesiyle dahi karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanında prim ödemelerinizin artması da söz konusu olabilmektedir.
 • Sigortacının sorumluluğu poliçenizde ayrıntılı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle poliçenizdeki teminatları ayrıntılı olarak incelemeniz önemlidir. Poliçenizde yer almayan risklere karşı teminat almak istiyorsanız, bu durumda sözleşmenize ek teminatlar ekleyebilirsiniz.
 • Sigorta poliçenizin özel şartlarına ilişkin sigortacınızdan ayrıntılı bilgi istemeniz, sigortanıza dair kapsamlı bir bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

Yaşam Sigortası Fiyatları 2021

Yaşam sigortası fiyatları belirlenirken kullanılan birçok farklı parametre bulunmaktadır. Bu nedenle yaşam sigortası prim ücretleri sigorta şirketleri arasında değişiklik gösterebileceği gibi aynı poliçeden yararlanmak isteyen kişiler arasında dahi değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak yaşam sigortası prim ücretlerinde göz önünde bulundurulan parametreler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yaş
 • Sağlık durumu
 • Kişinin bulunduğu meslek grubunun risk seviyesi
 • Yaşam sigortası türü
 • Yaşam sigortasının süresi
 • Yaşam sigortası kapsamına ek teminat eklenip eklenmediği

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00