Sigorta Belgeleri Nelerdir?

Sigorta Belgeleri, kapsanan riskleri ve sigortalanan malların değerini gösterir bir belge olan sigorta sertifikası ve sigorta sözleşmesinin en kesin delili sigorta poliçesidir.

 1.Sigorta Sertifikası

Sigorta şirketi ile sigortalanan arasında bir anlaşmaya varılmasından sonra, sigortalanan sigorta şirketine her sevkiyatın değerini ve ayrıntılarını bildirir. Bunun üzerine sigorta şirketi, kapsanan riskleri ve sigortalanan malların değerini gösterir bir belge düzenler ve sigortalanana iletir.

Sigorta sertifikası da, sigorta mektubu gibi bankalar dahil üçüncü şahıslar nezdinde bir güvence oluşturmaz.

 2. Sigorta Poliçesi

Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin en kesin delilidir. Kapsanan risklerin tüm ayrıntıları sigorta poliçesinde gösterilir.

Sigorta belgelerinin bankalarca kabul edilebilir olmasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Sigorta poliçesi “poliçe” ibaresini taşımalı,
  • Sigorta poliçesi, sigorta şirketinin yetkili imzalarını taşımalı,
  • Poliçe üzerinde sigortalının adı/unvanı açıkça belirtilmiş olmalı,
  • Sigorta bedelinin %10 fazlası ile yapılmış olmalı,
  • Kapsanan veya talep edilen riskler kontrol edilmeli,
  • Sigorta poliçesinin geçerlilik süresi kontrol edilmeli,
  • Sigortalanan malların tanımları kontrol edilmeli.
  • Hasar durumunda, hasar bedeli nerede ve kim tarafından ödeneceği poliçe üzerinde açıkça belirtilmeli.

Yorumlar (1 Yorum)
Fikret
Fikret Cevapla
- 16:20

Sigorta Her Zaman Yaptırılmalı
Ani ve beklenmeyen kötü sonuçlara karşı güvence sağlar.
Sigortalılardan toplanan primlerin meydana getirdiği fonlar o ülkenin sermaye piyasalarının gelişmesine yardımcı olur.
Kredi imkânlarının genişletilmesinde önemli araçtır.
Risk yönetimi ve risk analizi sayesinde; ticari ve endüstriyel tesislerde hasarın meydana
gelme riski en aza indirgenir.
Deprem, sel ve seylap gibi katastrofik hasarlarda zarar gören ekonomik kaynaklar, sigortacılar tarafından tazmin edilerek ekonominin yara alması önlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara