Piyasalar

Hisse Senedi Nedir?

Hisse Senedi Nedir? Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.

Hisse Senedi Nedir?

Her sermaye şirketi hisse senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin alan sermaye şirketleri hisse senedi çıkarabilir.

Hisse senedi çıkarma yetkisi olan kurum ve kuruluşlar şunlardır:

  • Anonim şirketler
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
  • Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C. Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşekkülleri, sigorta şirketleri, bağlı ortaklıklar)

Devir şekli bakımından, hisse senetleri nama ve hamiline yazılı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Nama yazılı hisse senedi belirli bir kimse adına yazılıdır. Devir şekli alacağın temliki veya TTK madde 416’da öngörülen ciro ve teslim yoluyla olur. Nama yazılı pay senedini alan kimse bunu ortaklığın pay defterine işletmelidir. Çünkü şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortak sıfatını haizdir.(TTK Md.417) İktisap edenin mülkiyet kazandığı kabul edilse bile, Anonim Ortaklığa karşı haklarını ancak pay defterinde yazılı olması şartı ile kullanabilir.

Hisse Senedi Nedir?, Bir Finansçı

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri ise teslimle gerçekleşir.(TTK Md.415) Hamiline yazılı senet “senedin metin veya şeklinden hamili kim ise onun hak sahibi sayılacağı anlaşılan” senetlerdir. Buna göre Anonim Ortaklık hamiline yazılı pay senedinin sahibi onun zilyedidir. (Suiniyetli tasarruflar hariç) Ortaklık hakkını kazanması için pay defterine yazımı gerekmez. Ortaklık haklarının kullanılabilmesi için hisse senedinin ortaklığa ibrazı yeterlidir.

Hisse senetlerinin güvence olarak verilmesi, işletmenin tüm menkul mallarının (emtia, makine, tesisat, para alacak vs.) rehini anlamına gelmemektedir.

Kredinin vadesinde ödenmemesi halinde şirket hisselerinin finans kuruluşu eline geçmesi yani rehin edilen malların alacaklıya kalması sözleşme de yer alsa bile kanun hükmü ile geçersiz sayılmaktadır.

Yine hisse senetlerinin temsil hakkının senet sahibince kullanılacağı da kanun hükmüdür.

Hisse Senedi Alım Satımı Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak borsada hisse alım satımı yapmadan önce piyasalar için detaylı bir araştırma yapılmalı ve gerekli bilgiler öğrenilmelidir. Hisse senetleri risk seviyesi oldukça düşük olan yatırım araçlarıdır.

Detaylı açıklama için Hisse Senedi Alım Satımı Nasıl Yapılır? yazı önerilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu