Giriş Yapın/Ücretsiz Kayıt Olun

Grup Hayat Sigortası 2022

Grup hayat sigortası 2021

Grup hayat sigortası, şirket çalışanları ve çalışanların ailelerini güvence altına almak için hazırlanan sigorta seçeneğidir. Grup hayat sigortası 2022 ile sigorta şirketine ödenen primler karşılığında sigortalıların ani ve beklenmedik risklere karşı korunması amaçlanmaktadır. Böylece Grup hayat sigortasına ilişkin bilinmesi gereken temel hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigortanın süresi, özel sigorta seçeneklerinin büyük bir kısmında olduğu gibi 1 yıl olarak belirlenmektedir. Süre sonunda sigortanın devam ettirilmesi istendiğinde yenileme yapılabilmektedir.
 • Grup hayat sigortası, 18 – 55 yaş şartını sağlayan çalışanlara yapılabilmektedir. Bazı sigorta şirketlerinde üst yaş sınırı 85 yaşa kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle sigorta acenteleri ile ayrı ayrı görüşme sağlamanız önemlidir.
 • Çalışanların sigortalanabilmesi için aktif çalışma koşullarını sağlıyor olması gerekmektedir.
 • Grup hayat sigortası yapılması için asgari kişi sınırı belirlenmektedir. Bu sınır sigorta acenteleri arasında değişiklik gösterebilse de, genel olarak en az 10 kişi için yapıldığı söylenebilmektedir.

Grup Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Grup hayat sigortası 2022 teminatları kapsamında belirlenen temel teminat, vefat teminatıdır. Hayat sigortası, kişinin ani ve beklenmedik vefatı durumuna karşı güvence sağlamaktadır. Bu doğrultuda kaza sonucu vefat teminatı, toplu taşıma araçlarında meydana gelen kaza sonucu vefat teminatı da grup hayat sigortası kapsamındadır. Bununla birlikte grup hayat sigortası sunan sigorta acenteleri, sigorta kapsamına ek teminat seçeneklerini de ana teminat olarak ekleyebilmektedir.

Grup Hayat Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Grup hayat sigortası 2022 ek teminatları, sigorta acentenize ek prim ödemeleri yaparak poliçenize ekleyebileceğiniz teminat seçenekleridir. Genelde Grup hayat sigortası ek teminatları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Kaza sonucu sigortalının tam malul kalması halinde sigortalıya sağlanan teminattır.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının mesleki veya meslek harici bir hastalık neticesinde tam veya kısmı maluliyet yaşaması halinde sigortalıya sağlanan teminattır.
 • Kaza Sonucu Tedavi Teminatı: Kaza sonucu sigortalının tıbbi bakım giderlerini teminat altına alan teminattır.
 • Tehlikeli Hastalık Teminatı: Sigortalıya poliçede yer alan hastalıklardan birine yakalanması halinde sunulan teminattır.
 • Kaza Sonucu İş Göremezlik Teminatı: Sigortalının sigorta kapsamında kaza sonucu iş göremezlik ile karşı karşıya kalması halinde belirli bir süre için sağlanan teminattır.

Grup Hayat Sigortası Teminat Dışı Haller Nelerdir?

Grup hayat sigortası teminat dışı haller, sigorta acentesinin sorumluluk kabul etmediği hallerdir. Sigorta acenteleri arasında değişiklik gösterebilen teminat dışı haller şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigortalının hava araçlarına yolcu sıfatı dışında binmesi durumunda vefatı durumunda tazminat ödemesi yapılmamaktadır.
 • Sigortalının intiharı ve intihara teşebbüsü sonucu tedavi masrafları karşılanmamakta ve ölüm tazminatı ödenmemektedir.
 • Sigortadan faydalanan sigorta yapanı öldürmesi veya öldürmeye teşebbüs etmesi halinde sigorta teminatlarından yararlanamamaktadır. Bu durumda ödeme ölenin mirasçılarına yapılmaktadır.
 • Ülkede savaş hali olması halinde sözleşme geçersiz hale getirilmektedir.
 • HIV virüsü tetkik ve tedavi masrafları, teminat kapsamı dışındadır.
 • Nükleer, biyolojik veya kimyasal madde kullanımı nedeniyle ortaya çıkan masraflar, sigorta teminatı dışındadır.
 • Nükleer silah kullanımı ve nükleer artıklar nedeniyle ortaya çıkan masraflar, sigorta teminatı dışındadır.

Grup Hayat Sigortası Avantajları Nelerdir?

Grup hayat sigortası avantajları, sigortadan faydalanmadan önce bilgi sahibi olmanız gereken konu başlıklarından birisidir. Bu kapsamda grup hayat sigortasının avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Çalışanların ve ailelerinin yaşam standartlarının beklenmeyen durumlarda korunmasına yardımcı olmaktadır.
 • Şirketin prestijini arttıran bir uygulamadır.
 • Yeni eleman ihtiyacı durumunda şirketin tercih sebebi olmasında etkin rol oynamaktadır.
 • Çalışanların tedavi masrafları bulunması durumunda ekonomik yönden sıkıntı yaşamasını engellemektedir.
 • Çalışanların verimliliğini ve şirkete olan bağlılığını arttırmaktadır.
 • Vergi avantajı sunan bir sigorta seçeneğidir.

Grup Hayat Sigortası Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Grup hayat sigortası 2022 tazminat talebi, sigortanın güvencesinden faydalanabilmek için rizikonun gerçekleştirilmesinden sonra yapılmalıdır. Tazminat talebine ve tazminat ödemesi sürecine dair bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Grup hayat sigortası kapsamında sigortalanan kişinin güvenceden faydalanabilmesi için riziko gerçekleştikten sonra 5 iş günü içerisinde sigorta acentesine bildirimde bulunması gerekmektedir.
 • Sigorta şirketine tazminat talebinizi iletirken gerekli belgelerin tamamını sunmanız gerekmektedir.
 • Tazminat talebini alan sigorta şirketi, tazminat başvurusunu 15 iş günü içerisinde değerlendirmektedir. Yasal düzenlemelere göre başvuru sonucunun en geç bu süre zarfı içerisinde lehtarlar iletilmesi gerekecektir.
 • Sigorta acentesince gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde tazminat ödemesini gerçekleştirmektedir.

Grup Hayat Sigortası Tazminat Talebi için Gereken Belgeler Nelerdir?

Grup hayat sigortası tazminat talebi için gereken belgeler, yararlanılacak teminata göre değişiklik göstermektedir. Kaza durumunda tedavi masrafları için ihtiyaç duyulacak belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tazminat talebine ilişkin dilekçe
 • Kaza tespit tutanağı (aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi)
 • Doktor raporu
 • Tetkik ve görüntüleme raporları
 • Tedavi harcamalarına ilişkin faturalar
 • Kimlik belgesi

Grup hayat sigortası vefat teminatından faydalanmak için ihtiyaç duyulacak belgeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tazminat talebine ilişkin dilekçe
 • Vefata sebep olan hastalığa ilişkin doktor raporu ve tüm tetkik ve görüntüleme raporları
 • Vefata sebep olan hastalık için ameliyat yapılmışsa ameliyat kayıtları
 • Vefat kaza sebebiyle gerçekleştiyse kaza tespit tutanağı (aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi)
 • Vefat adli bir olay sonucu gerçekleştiyse Cumhuriyet Savcılığı İddianamesi
 • Defin ruhsatı
 • Ölüm tutanağı
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 • Mirasçıların kimlik fotokopileri

Son olarak maluliyet nedeniyle grup sağlık sigortasından faydalanmak isteyenlerden talep edilecek belgeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Tazminat talep edildiğine dair dilekçe
 • Maluliyet kaza sonucu oluştuysa kaza tespit tutanağı
 • Doktor raporu
 • Tetkik ve tahlil sonuçları
 • Ameliyat yapılması halinde ameliyat raporu ve hastane raporları
 • Üniversite hastanelerinden veya devlet hastanesinden alınacak maluliyet raporu
 • Kimlik fotokopisi

Grup Hayat Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Grup hayat sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler, sigortadan beklentilerin karşılanabilmesi için üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu kapsamda grup hayat sigortası yaptırırken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sigorta poliçenizde yer alan teminatlar ve teminat limitleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Poliçeniz teminat kapsamında ve belirlenen limitler dahilinde güvence sunacaktır.
 • Ek teminat seçeneklerini değerlendirmeli ve ihtiyaç duyacağınızı düşündüğünüz teminatları poliçenize eklemelisiniz.
 • Grup hayat sigortası teminat dışı haller, sigorta poliçenizin güvence sağlamadığı hallerdir. Bu nedenle poliçeye imza atmadan önce hangi durumlarda sigortadan yararlanamayacağınız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.
 • Sigorta acentesi grup hayat sigortası poliçenizi hazırlarken tarafınızdan çalışanlarınıza ait bazı bilgileri talep edecek ve risk değerlendirmesi yapacaktır. Bu aşamada yanlış beyanda bulunulmuş olması, rizikonun gerçekleşmesi halinde acentenin sorumluluğunu azaltabileceği gibi sözleşmenin feshine de neden olabilmektedir. Bu nedenle beyanlarınızın doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir.
 • Grup hayat sigortasının özel bir sigorta türü olması nedeniyle fiyatlar ve teminatlar sigorta acenteleri arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle birkaç farklı sigorta acentesinden teklif almanız tavsiye edilmektedir.

Grup Hayat Sigortası Fiyatları

Grup hayat sigortası prim ücretleri belirlenirken göz önünde bulundurulan birçok farklı husus bulunmaktadır. Bu nedenle konu hakkında net bir bilgi vermek oldukça zordur. Ancak genel olarak prim ücretleri belirlenirken kullanılan parametreler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Çalışanların yaş, hastalık gibi faktörlere bağlı olarak belirlenen risk durumu
 • Sigortalanacak kişi sayısı
 • Grup hayat sigortası kapsamında belirlenen teminatlar
 • Sigortaya ek teminat eklenip eklenmemesi

Grup hayat sigortası fiyatları belirlenirken sigorta acenteleri tarafından grup indirimi yapıldığının da söylenmesi gerekmektedir.

Önerilen Yazılar

Yorum Yap

birfinansci_web_logo

Piyasalardaki son durum, finans ve ekonomiye dair tüm merak edilenler BirFinansci.com’da! Güncel kalmak ve bilgilenmek için doğru adrestesin.

Editörün Seçtikleri

Son Yazılar

©2023 Bir Finansçı, Tüm hakları saklıdır. birfinansci.com

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00