Kambiyo Nedir? İşlemleri, Tanımlar

Kambiyo İşlemleri

Tanımlar

Kambiyo: Değiştirme, bozdurma anlamına gelen Kambiyo “dış ticaret” işlemleri açısından; yabancı paraların ve bu paraların temsil ettiği kıymetlerin alımı, satımı, bir yerden başka bir yere transferi (bankaların dövizle ilgilenen birimleri) şeklinde ifade edilmektedir.

Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paraları. Döviz (Kambiyo) Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları ifade eder.

Konvertibilite: Bir ülke parasının cari kambiyo kurları üzerinden başka bir ülke parasına çevrilme serbestliğine “konvertibilite” denir.

Kur: Milli paranın yabancı ülke parasına göre veya yabancı ülke parasının milli paraya göre fiyatıdır.

Çapraz Kur: İki ülkenin para birimleri arasındaki değişim oranı.

Transfer: Sözcüğün kökü, öteye intikal ettirme anlamındadır. Kambiyoda; yabancı bir ülkedeki alacaklıya ödemede bulunmak için, göndericinin para hareketleri yapmaya yetkili bir bankaya veya kuruma müracaat etmesi ve banka veya kurumun da yabancı ülkedeki muhabirine döviz hesabından bu tutarın alacaklıya ödenmesi yolunda talimat vermesi “transfer” olarak ifade edilir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı (T.P.K.K.): Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı, kambiyo ve dövizle ilgili konuları hükme bağlayan, mevzuattır. Bir ithalat ya da ihracat işleminde dövizin tahsili veya ödenmesi konusundaki kurallar bu mevzuatta yer alır. Döviz kaybına sebebiyet vermemek için alınacak önlemler, sebebiyet verilmesi halinde uygulanacak müeyyideler bu mevzuatta belirtilmiştir.

T.P.K.K. Hakkında 1567 Sayılı Kanun: 25/02/1930 yılında yayımlanan 1567 sayılı kanun T.P.K.K. hakkında esasa taalluk eden hususları kapsar.

Yorumlar (3 yorum)
Bahadır
Bahadır Cevapla
- 19:34

Yurt Dışına Gönderilecek (Mesnetsiz) Döviz Havaleleri:
Kişilerin herhangi bir mesnet teşkil etmeden, yani serbest şekilde yapacakları döviz transferlerinde 50.000.-USD ve yukarısı (muadili dövizler dahil) meblağların T.C. Merkez Bankasına bildirimi zorunludur.

Kambiyoda Vergi
Kambiyoda Vergi Cevapla
- 11:52

Kambiyoda vergi artışı..
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) sıfır olarak belirlendi. Ayrıca döviz kredisinin ödenmesi için, krediyi veren banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da BSMV sıfır olarak tespit edildi. Diğer kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden %0,1 oranında BSMV alınacak. Yapılan değişiklik ile aylık 2 milyar liralık vergi geliri sağlanacağı hesaplanıyor. Bu adım ayrıca, dövizden caydırma amaçlı olarak da değerlendiriliyor.

Betül
Betül Cevapla
- 12:14

İhracatçılara kambiyo vergisi müjdesi..
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan artık kambiyo vergisi alınmayacak. İhracatçılar artık döviz alımı yaparken vergiye tabi tutulmayacak ve ihracatçılar döviz spekülasyonlarını önlemek için alınan tedbirlerden olumsuz manada etkilenmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara