Muhasebe
Şimdi hesap zamanı, giderleştirin… Muhasebe nedir? İşlevleri, temel kavramları, bölümleri, tablolar, bilanço, gelir tablosu, yasal ve yardımcı defterler, vergi ve beyannameler hakkında tüm detaylar BirFinansci.com’da!
Muhasebe

Fiyat Nedir? Nasıl Belirlenir, Kriterler Nelerdir?

Fiyat Nedir? Bir ürün veya hizmetin değerinin parasal ifadesine Fiyat denir. Genel anlamda fiyat, ürün veya hizmetin maliyetinin üzerine belirli bir kar marjı eklenmesiyle elde...

fiyat nedir
Muhasebe

Fiyat Nedir? Nasıl Belirlenir, Kriterler Nelerdir?

Fiyat Nedir? Bir ürün veya hizmetin değerinin parasal ifadesine Fiyat denir. Genel anlamda fiyat, ürün veya hizmetin maliyetinin üzerine belirli bir kar marjı eklenmesiyle elde...

gelir tablosu hesapları
Muhasebe

Gelir Tablosu ve Nazım Hesapları İşleyişi

Gelir Tablosu Hesapları ve Nazım Hesapları işleyişi nedir, nasıl çalışır? Mali nitelikli işlemin çift taraflı kayıt sistemi hakkında detaylar. Gelir Tablosu Hesapları İşleyiş Prensibi Gelir...

bilanço hesapları
Muhasebe

Bilanço Hesapları ve İşleyiş Prensibi

Bilanço hesapları; Daha önce de belirtildiği gibi, bilanço, varlıklar ve kaynaklar olmak üzere iki bölümden oluşur ve bilançonun varlık kısmına aktif, kaynak kısmına pasif denir....

Temel Mali Tablolar
Muhasebe

Muhasebede Temel Mali Tablolar

Muhasebenin tanımında belirtilen raporlama işlevinin belirli aralıklarla yerine getirilmesiyle oluşturulan temel mali tablolar, işletme sahiplerine, kredi verenlere, işletmeye ortak olmayı düşünenlere ve diğer ilgililere işletmenin...

muhasebenin türleri
Muhasebe

Muhasebenin Bölümleri-Türleri Nelerdir?

Muhasebe; Genel muhasebe, Maliyet muhasebesi, Yönetim muhasebesi olmak üzere üçe ayrılır. Muhasebenin türleri olan ihtisas muhasebeleri olarak isimlendirilen banka muhasebesi, inşaat muhasebesi, konaklama tesisleri muhasebesi...

Muhasebe Nedir?
Muhasebe

Muhasebe Nedir? Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir?

Tüm hayatımızda yer etmiş ve olmazsa olmaz muhasebe nedir, muhasebenin temel kavramları nelerdir konusunu bir de birfinansci ile paylaşın. A. Muhasebe Nedir? Bir işletmeye ait...

×

Bir Şeyler Ara